Perehdytys ABC

Perehdytys

Perehdyttämisen avulla turvataan seurakunnan toiminnan sujuvuus ja laadukkuus työntekijöiden vaihtuessa tai siirtyessä seurakunnan sisällä uusiin tehtäviin.

Seurakunta on velvollinen huolehtimaan jokaisen työntekijänsä riittävästä perehdyttämisestä. Yksittäisen työntekijän perehdyttäminen on työnantajan vastuulla.

Perehdyttämistä tarvitaan:

 • erityisesti työuran alussa
  • myös kesätyöntekijät ja kausityöntekijät
 • tehtäväkuvan muutoksissa
 • pitkän virka- ja työvapaan jälkeen
 • kun toimintoja ulkoistetaan
 • kun käytetään vuokratyövoimaa.

Opiskelijat ja nuoret työntekijät tarvitsevat perehdyttämistä.

Perehdyttäminen kannattaa!

Hyvällä perehdyttämisellä

 • seurakunta saa osaavan, työn tavoitteisiin sitoutuneen ja työn kokonaisuuden hahmottavan työntekijän,
 • uusi työntekijä kokee olevansa osa seurakunnan työyhteisöä,
 • työn tulokset näkyvät osaamisena, mielekkäänä ajankäyttönä, työssäjaksamisena ja asiakastyytyväisyytenä,
 • vaaratilanteet, tapaturmat sekä työn psyykkinen kuormitus vähenevät, kun työympäristö ja -tehtävät ovat tuttuja,
 • työhyvinvointi lisääntyy, kun työntekijä kokee hallitsevansa työn vaatimukset,
 • seurakunta opastaa suomalaiseen työkulttuuriin ja saa samalla aineksia työkulttuurin uudistumiseen.

Onnistunut perehdyttäminen luo positiivista työnantajakuvaa ja vaikuttaa osaltaan seurakunnan maineeseen haluttuna työpaikkana. Uuden työntekijän havainnot antavat työyhteisölle mahdollisuuden arvioida työkäytäntöjään

Mitä perehdyttäjältä edellytetään?

 • Perehdytettävän työn riittävää tuntemusta
 • Aikaa ja halua ohjata uutta työntekijää
 • Perehdyttämistehtävän ymmärtämistä
 • Kulttuurisensitiivisyyttä ja avoimuutta toisista kulttuuritaustoista tulevia kohtaan.

Työnantaja vastaa perehdyttämisestä. Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan hoitamaan perehdyttämiseen ja työhön opastamiseen liittyviä tehtäviä. Myös erikseen nimettyjä perehdyttäjiä on suositeltavaa käyttää tehtäväaloilla, joilla on useita saman alan työntekijöitä ja paljon rekrytointeja. 

Työn alkaessa perehdyttäjä ja perehdytettävä sopivat perehdyttämisen aikataulusta ja toteutuksesta. Perehdyttämissuunnitelma laaditaan työtehtävien ja perehdytettävän tarpeiden mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä