Vihittyjen pappien perehdyttäminen työhön seurakunnassa (PT 2)

Pappien perehdyttäminen vihkimyksen jälkeen (PT 2)

Seurakunta huolehtii pappien perehdyttämisestä vihkimyksen jälkeen. Perehdyttäminen seurakunnassa sisältyy pappien pastoraalitutkinnon ensimmäiseen vaiheeseen yhdessä ordinaatiovalmennuksen kanssa. Niiden tavoitteena on, että työnsä alkuvaiheessa oleva pappi osaa toimia muuttuvassa toimintaympäristössä ammatillisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Pappien perehdyttämisessä seurakunnassa toimitaan seuraavasti: 
 1. Perehdyttäjä on erikseen nimetty ja tehtävään perehdytetty seurakunnan pappi,
 2. Pappien perehdyttämistä ohjaavat pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelmaan määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt, jotka ovat jatkoa ordinaatiovalmennukselle. Lue lisää tästä.
 3. Perehdyttämisen etenemisestä tehdään konkreettinen suunnitelma: prosessi kestää noin 1 vuoden ajan, kuitenkin vähintään 6 kuukautta
 4.  Perehdyttämisen päätteeksi perehdytetty pappi tekee raportin perehdyttämisestä tuomiokapitulille ja perehdyttäjä lähettää todistuksen perehdyttämisestä tuomiokapitulille. 

Seuraavassa vaiheessa laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma pastoraalitutkintoa varten.
Lue ohjeita perehdyttämisen toteuttamiseen seurakunnille tästä​.

Perehdyttämisen seurantalomake (PT 2) löytyy täältä

Osaamistavoitteet


Perehdyttämisen osaamistavoitteina on, että sen jälkeen pappi
 • osaa jäsentää pappisviran ja hengellisen työn realistisella tavalla osaksi elämäntodellisuuttaan, identiteettiään ja ammatillisuuttaan
 • osaa toimia jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa luontevasti ja pastoraalisesti sekä ymmärtää kirkkokäsikirjan käytön ja soveltamisen periaatteet eri tilanteissa
 • osaa käyttää auttavan kohtaamisen mahdollisuuksia ja hyödyntää (kirkon) moniammatillista ja monialaista asiantuntemusta.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa rippikoulua yhteistyössä muiden kanssa
 • tuntee seurakunnan organisaationa ja (työ)yhteisönä, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä rohkaistuu toimimaan verkostoissa
 • tuntee työtä koskevia ohjeita, sääntöjä ja menettelytapoja (strategia, toiminta-ja taloussuunnittelu, henkilöstöasiat, yhteistoimintamenettely).
 • osaa tunnistaa osaamisensa ja jaksamisensa rajat

Perehdyttämisen sisällöt


Perehdyttämisen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:
 • Ammatillinen identiteetti ja ammatillisuus
 • Seurakunnan jumalanpalveluselämä
 • Kirkolliset toimitukset
 • Kirkkokäsikirjan käyttö ja soveltaminen
 • Auttava kohtaaminen
 • Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö
 • Rippikoulun suunnittelu ja toteutus
 • Seurakunta organisaationa
 • Seurakunnan (työ)yhteisönä
 • Seurakunnan yhteistyökumppanit
 • Hallinnon ohjeet, säännöt ja menettelytavat
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työhyvinvointi

Lisätietoja Ordinaatiovalmennuksesta ennen perehdyttämistä seurakunnassa löydät alasivulta.

Lisätietoja

Lisätietoja perehdyttämisestä antavat tuomiokapitulit / hiippakuntadekaanit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä