Projektet i ett nötskal

Projektets huvudsyfte är att utveckla daghemmens lärmiljö. För att utveckling ska ske behöver personalen få tid att planera och bekanta sig med alternativa lärmiljöer. Detta sker genom de möjligheter projektet skapar, genom att erbjuda studiebesök, planeringstid och resurser för att göra anskaffningar. Daghemmen får således möjlighet att förverkliga en lärmiljö som är tilltalande på många olika plan, som har sin har planerats tillsammans med barnen och med beaktande av en hållbar utveckling. Utan detta projekt får daghemmen sällan extra kapacitet för att engagera sig på djupet i daghemmets lärmiljöer. De strategier och goda modeller man jobbar fram under projektets gång ska såväl fungera som riktgivande för andra daghem. Därför lyfts projektet aktivt fram i social media, men också via en bok. Tanken är att boken kanske möter de som inte är aktiva på social media. Boken är också ett konkret resultat av projektet.