Nilakan yhtenäiskoulussa opetuksenjärjestäjän lakisääteinen oman toiminnan arviointi, laatutyö ja kehittäinen ovat samassa prosesessissa.

Tämän sivun tekstimoduuleissa esitellään NYK toimintaa OPH laatukriteerien valossa.
Tästä pääset tutustumaan niihin suoraan
1. ja 2. Johtaminen ja henkilöstö
3. Talous
4. Arviointi (opetuksen järjestäjän)
5. OPS 
6. Opetus ja opetusjärjestelyt
7. Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki
8. OsallisuusKeiteleen perusopetuksen laatutyö 1.8.2012 alkaen
 

Keiteleen kunnassa on vain yksi koulu, Nilakan yhtenäiskoulu, joka toimii lähikouluna kaikille Keiteleen kunnan lapsille.  

Laaturyhmä: Nilakan yhtenäiskoulun johtotiimi ja sivistyslautakunnan edustaja 

Laadun kehittäminen perustuu vuosittaiseen suunnitelmaan liitettyihin kehittämiskortteihin, jotka on otettu käyttöön kehittävän arvioinnin suunnitelman yhteydessä 13.9.2001.  

Koulun toiminta arvioidaan laatukriteerien perusteella valtuustokauden lopussa tai tarvittaessa arviointia voidaan tehdä myös valtuustokauden aikana. Arviointi suoritetaan itsearviointina koulun ja sivistyslautakunnan toimesta, mutta tarvittaessa siihen voivat osallistua oppilaat, vanhemmat ja muut päättäjät. Arviointia voidaan myös ulkoistaa.  

Arvioinnin perusteella valitaan kehittämiskohteet, joista tehdään kehittämiskortit vuosittaiseen suunnitelmaan. Kehittämiskohteista kumpuavia hankkeita tai muita tavoitteita kirjataan vuosittain talousarvioon. Kehittämiskorttien tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan sekä toimintaa kehitetään valtuustokauden ajan. Valtuustokauden lopussa arvioidaan koulun toimintaa laatukriteerien valossa ja valitaan uudet kehittämiskohteet.  

Vuosittaisen suunnitelma kehittämiskorttien käyttäminen laatutyön työkaluna on perusteltua koska: 

  • Nilakan yhtenäiskoulussa opetushenkilöstö osallistuu kokonaisuudessaan vuosittaisen suunnitelman tekemiseen ja arviointiin mikä parantaa osallisuutta ja sitoutumista 
  • Laatutyöstä ei tule erillistä prosessia vaan se sisältyy pakolliseen vuosittain tehtävään asiakirjaan 
  • Vuosittaisen suunnitelman osa-alueet ovat jaettu vastuu tiimeille, joiden johtajat muodostavat johtotiimin rehtorin ja vararehtorin lisäksi 
  • Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittaisen suunnitelman lukuvuoden alussa ja suunnitelman arviointi tulee lautakunnalle tiedoksi lukuvuoden lopussa.  

Kehityskohteet ovat olleet seuraavat 

Kausi 

2012-2016 

2017-2020 

2021-2025 

 

Kohteet 

Koulupsykologi palvelujen saaminen 

Kestävän kehityksen huomioiminen koulun toiminnassa 

Henkilöstön osaamisen lisääminen (arviointiosaaminen,heterogeenisten opetusryhmien kohtaamisvalmiudet, ammatillinen OPS työ) 

 

Valinnaisuuden ja kieliohjelman turvaaminen  

Oppilaiden ja kotien osallisuuden lisääminen koulun toiminnassa 

Tilojen joustavuuden lisääminen 

 

A OPS ja DIGI 

B osallisuus Huoltajat,  

oppilaat ja henkilöstö 

C Johtaminen ja henkilöstön osaaminen 

D Kumppanit ja verkostot 

 

 

Onnistuminen 

++ KeKe 

+Valinnaisuus 

+ Tilat 

+Henkilöstön osaaminen 

-Koulupsykologi 

+++DIGI 

++ Osaaminen ja johto (Poikkeusoloissa toimiminen 

 kevät 2020) 

++ OPS (Liikkuvakoulu, metsäeskrari=> Puupolku) 

+ Vakanssitarkastelut 

+LAPU 

+ osallisuustyökalut (innoduel) 

-koulupsykologi 

 

 

 

 

Laatukriteerit ja niihin liittyvät kunnan ja koulun suunnitelmat on esitelty lyhyesti liitteenä olevalla videolla.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä