1. Johtaminen ja 2. Henkilöstö (Rakenne)

Opetustoimen ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää perusopetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista sekä luoda hyvät ja tasapuoliset edellytykset opettamiselle ja oppimiselle.

Kunta-stategia ohjaa OPS arvojen kanssa myös koulun toimintaa. NYK huoneentaulu:
KOHTAAN,
KEHITYN,
KANNUSTAN

Systemaattinen arviointi- ja kehittämistyö on välttämätöntä toimintaa. Linkkien videoilla esitellään perusopetuksen ohjausjärjestelmä ja miten NYK:ssa opetuksen järjestäjän itsearviointi, laatutyö ja koulun kehittäminen on organisoitu. OPH ja OKM hankkeet yksin ja Nilakankuntien /Savogrow alueen kanssa ovat myös tärkeä osa koulun kehittämistä.

NYK:n opetushenkilöstö on jaettu kolmeen tiimiin (A Tapahtumat, B juhlat ja C Monialaiset), joiden vetäjät kuuluvat rehtorin ja vararehtorin kanssa koulun johtotiimiin. johtotiimiä laajennetaan tarvittaessa eri kehittämishankkeiden vastuuhenkilöillä. Kaikki koulun yleiset palaverit ovat kaikille henkilöstön jäsenille julkisia. Samoin henkilöstön jäsenet voivat lisätä asialistalle asioita ja kommentoida muistioita pedanetissä. 

Kunnan henkilöstöoppaalla ja koulun perehdyttämismateriaalilla pyritään sujuvoittamaan arkea (Pedanetissä).

Kehityskeskustelut käydään tarvittaessa ja vähintään joka toinen vuosi.

Henkilöstösuunnittelun linjoja määritellään muutaman vuoden välein tehtävissä vakanssitarkasteluissa, joissa otetaan huomioon tiedossa olevat eläköitymiset, ikäluokkien lapsimäärät ja voimassa olevat tuntijaot. Rekrytointeihin liittyvät täyttölupien pyynnöt perustuvat näiden tarkatelujen tuloksiin.

Liitteet:

VIDEO NYK vuosisuunnitelmatyö
PO ohjausjärjestelmä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä