Työelämään ja korkeakouluun valmentavat opinnot

Työelämään ja korkeakouluun valmentavat opinnot

Lähes kaikissa maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa työelämätaidot ja työharjoittelut ovat osana koulutusta. Kotoutumiskoulutuksissa pääpaino on kuitenkin suomen kielen oppiskelussa ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumisessa, työelämäosaamisen kehittäminen on näissä koulutuksissa enemmän osana koulutusta.

Työelämään valmentaviin koulutuksiin kuuluu aina myös suomen kielen opiskelua. Työelämäosaamista painottavissa koulutuksissa keskitytään koulutuksesta riippuen joko yleisellä tasolla työelämätiedon kartuttamiseen tai koulutuksessa suuntaudutaan tietylle alalle, jolloin myös suomen kielen opiskelussa painotetaan kyseisen alan sanastoa ja työkäytäntöihin perehtymistä.

Korkeakouluun valmentavat opinnot soveltuvat sellaisille maahanmuuttajille, joiden tavoite on opiskella Suomessa ammattikorkeakoulussa tai yliopstossa. Nuorille aikuisille (18-29 -vuotiaille) on Alkio-opistossa suunnattu oma koulutuksensa samoin kuin aikuisille, jotka ovat jo lähtömaassaa opiskelleet korkeakoulussa ja jo mahdollisesti toimineet akateemisella uralla. Korkeakouluihin valmentavissa koulutuksissa tavoitteena on edetä suomen kielessä nopeasti ja koulutukset vaativat näin osallistujiltaan vahvaa motivoituneisuutta opintoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä