Tulevaisuushaasteet ja -lupaukset

3 Tulevaisuushaasteet ja lupaukset

Tulevaisuushaasteella tarkoitetaan oppimisen haastetta ja samalla toiminnan lupausta. Haasteet ovat eettisen kompassin ohjaamana otettuja askeleita ”ekososiaalisen sivistymisen polulla” tästä hetkestä kohti tavoiteltua tulevaisuuden visiota. Haasteita voi asettaa yksilön, ryhmän ja koko oppilaitoksen tasoilla. Haasteiden avulla voidaan tukea arvojen sisäistymistä kyvykkyyksiksi. Toiminta ja kokemukset sekä niiden reflektointi rationaalisen ajattelun ja tunteiden tasolla vahvistavat arvojen jalostumista ihmisen uudenlaiseksi suhteeksi ympäröivään todellisuuteen (uudistavan oppimisen taso).

Tulevaisuushaasteita voidaan rakentaa eettisen kompassin jatkumona ekososiaalisen sivistyksen arvopohjan otsikoiden alle: vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmistenvälisyys ja systeeminen maailmansuhde. Haasteen rakentaminen lähtee kysymyksenasettelusta ”mikä on minun/ryhmän/oppilaitoksen konkreettinen teko tai toiminta, jolla teemme arvon todeksi”. Ottamalla haasteen vastaan antaa samalla toiminnan lupauksen. Säännöllisin väliajoin pysähdytään reflektoimaan itsearvioinnin ja dialogin avulla, miten haasteessa on onnistuttu. Olemmeko osanneet toimia eettisen kompassin mukaan ja onko se vienyt meitä lähemmäs tulevaisuusvision toteutumista? Tulevaisuushaasteet voidaan myös henkilökohtaistaa opiskelijan omalla elämänkartalla. Kartta on visualisointi opiskelijan tärkeistä elämänpiireistä ja niissä tapahtuvasta toiminnasta ja ihmissuhteista.

Miten toteutan ekososiaalisen sivistyksen arvoja oman elämäni kartalla? 

Miten toteutan ekososiaalisen sivistyksen arvoja oman elämäni kartalla?

Elämänkartta

Elämänkartta (tai aarrekartta) on helppo tehdä joko itse tai yhteinen ryhmässä. Elämänkartta voi olla sen näköinen kuin itse haluaa. Siihen voi joko kirjoittaa tai piirtää tai esimerkiksi leikata lehdistä kuvia. Elämänkartta auttaa selvittämään tavoitteita: 

"Mitä meidän on tehtävä, jotta kyseinen arvo toteutuu?"

Kun on tiedossa, mitä halutaan ja tarvitaan, voidaan kurottautua haaveita kohti ja tehdä niistä totta. Kun asia konkretisoituu kaikille tavoitteena paremmin, on sitä kohti helpompaa yrittää tavoitella. Elämänkartta on mielen työtapa, jonka avulla voi hahmottaa tärkeitä asioita. Elämänkartan tekeminen on päätösten tekemistä ja miettimistä, mitä tulevalta haluaa ja mitä kokee tärkeäksi. Kun ottaa haasteen vastaan, sitä kohden on helpompaa määrätietoisesti mennä kohti. Kun konkretisoi tavoitteita esimerkiksi kirjoittamalla ne ylös, pystyy vaikuttamaan omaan alitajuntaan. Tavoitteet ohjaavat havaintoja ja valintoja. Mieli alkaa herkistyä asioille, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeitä. 

Tavoitteen toteutuminen voi tuntua mahdottomalta vielä siinä vaiheessa, kun vasta miettii tavoitetta. Säännöllisin väliajoin onkin hyvä palata elämänkarttaan ja pohtia, että onko tavoitteessa onnistuttu. Jos tavoite ei ole edennyt ollenkaan, voidaan pohtia, mitä voitaisiin tavoitteen eteen tehdä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä