Luontoluokka, syyslukukausi 2016. Luontoluokan tarkoituksena on kehittää Kalliolan koulun esi- ja alkuopetuksen oppimaan oppimisen toimintakulttuuria. Uudet työskentelytavat ja monipuolinen toiminta lisäävät oppijoiden kouluhyvinvointia ja opetuksen sekä oppimisen läpinäkyvyyttä. Opiskelua laajennetaan koulun ulkopuolelle lähiympäristöön ja kunnan eri kohteisiin.

Luontoluokka vko 37

image.jpg
Luontoluokka aloitettiin maanantaina tutustumalla jokamiehenoikeuksiin Suomen ladun Luokasta luontoon toiminnallisen materiaalin avulla https://www.suomenlatu.fi/media/jmo-pelilaatat-lopullinen.pdf

Eskarit myös tekivät omat kuvat luonnonmateriaaleista ja kertoivat tarinoita saduttamalla.
Sadutus on menetelmä, joka rohkaisee monipuoliseen ilmaisuun, kommunikaatioon, toisten arvostamiseen, eri näkökulmien huomioimiseen, aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen. Aito kuuntelu luo erityisen hyvät edellytykset kasvulle, luovuudelle, kehittymiselle ja oppimiselle.
Sadutus tuo ihmiset yhteen ja avaa oven osallistavaan toimintakulttuuriin, jossa ihmiset
kohtaavat toisensa tasavertaisina ja osallistuvat vastavuoroisesti yhteiseen toimintaan. Kaikessa
monipuolisuudessaan vaikutukset tulevat esiin silloin kun sadutusta käytetään säännöllisesti.
Lähde: Liisa Karlsson, Sadutus -Avain osallistavaan toimintakulttuuriin

Tiistaina olivat Kangasniemen koulujen väliset yleisurheilukilpailut, joihin Luontoluokkalaisetkin osallistuivat juoksemalla 40m.

Keskiviikkona esikoululaiset suunnittelivat Luontoluokan toimintaa käyttäen apuna iPadin Popplet ohjelmaa. Kirjurina toimi Eetu. Uusi opetussuunnitelma sanoo: Toimintakulttuuri tukee yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Henkilöstön tehtävä on varmistaa, että kaikki lapset saavat ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään ja että lasten ideoita ja aloitteita otetaan huomioon toiminnassa. Lasten tekemiä päätöksiä ja toimintaa arvioidaan yhdessä ja samalla lapsia ohjataan vähitellen kantamaan yhdessä vastuuta. Näin lapsille syntyy kokemuksia osallisuudesta ja toimijuudesta.
Eskarit toivoivat, että Luontoluokassa olisi paljon liikkumista, askarteluja luonnonmateriaaleista sekä jotain kivaa. Jotain kivaa tarkennettiin roskien keräämiseksi metsästä, eväsretkeksi, sienien ja marjojen keräämiseksi sekä leikkimiseksi. Suunnittelun jälkeen eskarit askartelivat keppikansalaisia luonnonmateriaaleista. Saduttaminen jatkui keppikansalaisten tarinoilla.

Torstaina olimme jäähallin juoksusuoralla matematiikkaradalla, jossa tarvittiin hahmottamiskykyä ja muistia. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat, kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan ja nauttivat oivaltamisesta. Oppimisen ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymisen tukemiseksi esiopetuksessa käytetään esimerkiksi erilaisia pelejä. OPS2016
Lisäksi kaikki kokeilivat kiipeilemistä kiipeilyseinällä. Loppupäivästä tartuttiin tuumasta toimeen ja siivottiin metsää roskista :)

image.jpg

Luontoluokka vko 38

image.jpgimage.jpg
Luontoluokka toisen eskariporukan kanssa aloitettiin samalla rastiradalla jokamiehenoikeuksista, kuin viime viikolla. Lapset myös tekivät omakuvia luonnonmateriaaleista ja kertoivat tarinoita saduttamalla (kts. vko 37).

Tiistaina suunnittelimme Luontoluokan toimintaa iPadin Popplet sovelluksen avulla. Kirjurina toimi Elsa. Lapset toivoivat erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja mielikuvitusmatkaa avaruuteen. Matkan varrella laulamme, askartelemme ja ehkä jopa rakennamme avaruusaluksen!
Teimme tiistaina vielä keppikansalaisia ja lapset kertoivat tarinoita saduttamalla.

Keskiviikkona olimme jäähallin juoksusuoralla hahmottamista ja muistia vaativalla matikkaradalla ja kokeilimme kiipeilyseinällä kiipeilemistä. Iltapäivällä vaihdoimme metsäaluetta lasten toiveesta leikkien ajaksi. Keppikansalaisten tarinat jatkuivat.

Torstaina olimme seurakuntakeskuksessa tutustumassa jurttaan. Jurtta on mongolialaisten paimentolaisten koti. Saimme kuulla paimentolaisten elämästä ja arjesta havaintoesineiden avulla aina vaatteista soittimiin.

Luontoluokka vko 39


image.jpg
image.jpgVedenalaista elämää.

Maanantaina Luontoluokassa touhusivat yhdessä Kalliolan koulun eskarit ja tokaluokkalaiset. Pienryhmissä havainnoitiin syksyistä luontoa, tehtiin vesitutkimusta lammella sekä liikuttiin jäähallin juoksusuoralla ja kiipeilyseinällä. Lapset iloitsivat kovasti koulun uusista havainto- ja tutkimusvälineistä! Ympäristöopin tavoitteiden lisäksi harjoittelimme erilaisissa ryhmissä toimimista sekä toistemme huomioimista ja auttamista.

Tiistaina Luontoluokassa olivat eskarit omalla porukalla. Juttelimme vielä eilispäivän kokemuksista ja mietimme millainen on hyvä kaveri. Lasten mielestä hyvä kaveri on ystävällinen, auttaa toisia ja ottaa kaikki leikkiin.
Teimme lasten toiveesta sieniretken lähimaastoon ja sienet saivat luovuttaa itiönsä huoneentaulumme kehyksiin.
image.jpg
Tutkittuamme sieniä lapset piirsivät niistä kuvia.
image.jpg
Kuvista tehdään naulatauluja.
image.jpg
Keskiviikkona opiskelija Pauliina oli suunnitellut lapsille toiveesta syksyisen lehtiaskartelun.
image.jpg
Näin hieno yhteistyö tuli toinen toistamme auttamalla ja yhdessä tekemällä!
image.jpg
Torstaina oltiinkin taas jäähallin juoksusuoralla kiipeilemässä ja matematiikkaradalla :)

Itiötaidetta


image.jpg
Kasvoi kannon kupeessa koivunkantosieniä. Toiset oli suuria, toiset oli pieniä.
Kaikki sienet toisilleen oli lähisukua, eikä niiden määrästä voinut pitää lukua.
Suurin näistä sienistä oli melkein teltta. Lakki puhki vanhuuttaan, leuan alla heltta.
Sienen lapaa kolottaa, moni tauti vaivaa. Pillit ovat tukossa mato jalkaa kaivaa.
Sieni oli kesällä tehnyt paljon töitä. Ympärilleen kylvänyt sienen itiöitä.
Onkin paljon lapsia, varmaan monta sataa. Paistamiseen löytyisi ei niin suurta pataa.
Sieni tuntee tulleensa sienitiensä päähän. Mutta sieneen jokaiseen emo sieni jäähän.
Jukka Parkkinen

Luontoluokka vko 40

Maanantaina Luontoluokassa työskentelivät pienryhmissä Kalliolan koulun 1A luokka ja eskarit. Anna-Maija-open kanssa aiheena olivat marjat, Leena-open kanssa tehtiin vesitutkimusta ja Heidin ja Pauliinan kanssa kiipeiltiin ja oltiin motoriikkaradalla jäähallin juoksusuoralla.

Tiistaina eskarit askartelivat yhteistyönä syksyn lehdistä puun ja rakensivat toivomansa avaruusraketin!

Keskiviikkona oli raketin laukaisu kohti mielikuvitusmaata. Kuuntelimme iPadilta NASAn julkaisemia ääniä avaruudesta ja laskeutumisen jälkeen lapset lähtivät tutkimaan ympäristöä kaikilla aisteilla Pauliinan johdolla. Matkalla tunnusteltiin, haisteltiin, kiikaroitiin, kuunneltiin ja maalattiin löytäneillä marjoilla.
image.jpgimage.jpg
image.jpgimage.jpg
Avaruusaluksen ympärille ilmestyi myös parvi meteoriitteja.
image.jpg
Torstaina oltiin tuttuun tapaan taas kiipeilemässä ja jäähallin juoksusuoralla motoriikkaradalla.

Luontoluokka vko 41

Maanantaina Luontoluokassa oli yhdessä 1B ja eskareita. Tarja-open kanssa tehtiin taidetta ympäristöstä löytyvillä materiaaleilla, Leena-open kanssa tehtiin vesitutkimusta edellisten maanantaiden tapaan ja Heidin kanssa oltiin kiipeilyseinällä ja motoriikkaradalla.

Tiistaina eskarit pääsivät pienissä ryhmissä luontopolulle Pauliinan kanssa. Luontopolulla havainnoitiin syksyistä luontoa kaikilla aisteilla, kuunnellen, katsellen tarkasti, tunnustellen ja haistellen. Löydettyä marjoja ei tällä kertaa syötykään vaan niillä maalattiin. Lapset kertoivat kuulleensa hiljaisuutta, tuulen suhinaa, lehtien rapinaa ja lintujen laulua. Tarkasti katsomalla havaittiin, että puitten lehdet ovat jo keltaisia ja puissa kasvaa naavaa. Myös pieniä ötököitä ja kasvin osia katsottiin tarkasti. Tunnustelupussit olivat jonkun mielestä vähän jännittäviä. Entäs jos niissä on jotain mikä puree? Syksy tuoksuu hyvälle, kylmälle, lehdille, sammaleelle, puulle ja metsälle. Syksy tuoksuu pahalle, märälle ja mullalle.

image.jpgimage.jpg

Digimikroskoopilla katsottuna kävyssä kasvava sammal näyttää tältä.

image.jpgimage.jpg
Ruskean koivun lehden pinta näyttää suurennettua tältä.

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

Keskiviikkona eskarit olivat juoksusuoralla motoriikkaradalla ja kiipeilemässä. Myös sieniä esittävät naulataulut tehtiin valmiiksi.

Torstaina kaikki eskarit olivat Kalliolan koululla valokuvauksen vuoksi.Vko 42

Maanantaina eskarit jatkoivat vielä mielikuvitusmatkan avaruuteen tunnelmissa tutustuen tähtikuvioihin ja keksien ihka uusia omia tähtikuvioita :)
image.jpgimage.jpg
Ruokailun jälkeen metsässä meitä odotti nalleja, jotka opettivat meille pitkin viikkoa leikkejä, kuten Kim -leikki, Helmenkalastaja ja Pesänryöstö.

Tiistaina olimme jäähallin juoksusuoralla motoriikkaradalla ja kiipeilemässä tokaluokkalaisten kanssa.

Sadun päivän kunniaksi pisimme keskiviikkona mielikuvitusta liikkeelle tutustumalla suomalaisen kansanperinteen taruolentoihin, keijuihin,menninkäisiin ja hiiden väkeen. Keksimme omia satuolentoja ja etsimme niille metsästä asuinpaikan sekä kerromme niistä tarinoita saduttamalla.

Torstaina oli vuorossa eskarien oma kiipeilyvuoro ja matikkarata.

Vko 44

Olipa ihana viikko, saatiin talvi!
Maanantaina Luontoluokassa työskenneltiin yhdessä tokaluokkalaisten kanssa. Tanja-open kanssa suunnistettiin, Leena-open kanssa otettiin iPadeilla kuvia leikkieläimistä maastossa ja kirjoitettiin parin kanssa tarinaa kuvista Book Creator -ohjelmalla. Eskarit käyttivät iPadeja kuvasuunnistukseen. Heidin ja Johannan kanssa kiipeiltiin ja oltiin motoriikkaradalla.

Tiistaina eskarit suunnittelivat Luontoluokan toimintaa Popplet-sovelluksen avulla teemana vesi. Tutustuimme suomalaiseen tarinaperinteeseen kirjan "Haltijoiden mailla, maahisten majoissa" avulla. Luimme millaista väkeä vedessä vanhojen satujen ja tarujen mukaan asustaa. Tutustuttuamme Ahtiin, Wellamoon, Näkkiin ja vedenneitoihin keksimme ja piirsimme omia satuhahmoja. Lapset keksivät hahmoilleen nimet, kertoivat tarinoita ja etsimme vielä ulkoa niiden asuinpaikat, jotka kuvasimme. Veden väen kuvat ja tarinat tallentuivat GAFE-tileille.

Keskiviikkona olimme koululla ja kävimme katsomassa teatteri Rollon sirkusaiheisen esityksen. Myös isänpäiväyllätyksiä valmisteltiin ja pelailtiin Ekapeliä.

Torstaina olimme juoksusuoralla kiipeilemässä ja matematiikkaradalla. Matematiikassa olemme aloittaneet numeromerkkeihin, lukusanoihin ja lukumääriin tutustumisen sekä lukujonotaitojen harjoittelemisen.
image.jpgimage.jpg

image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg
image.jpgimage.jpg

image.jpgimage.jpg
image.jpgimage.jpg
image.jpgimage.jpg

Vko 45

Maanantaina Luontoluokassa touhuttiin yhdessä ekaluokkalaisten kanssa. Anna-Maija -open kanssa kuvasuunnistettiin ja Leena -open kanssa kerrattin toiminnallisesti lukua 5 ja Heidin kanssa kiipeiltiin.

Tiistaina tutustuimme eskareiden kanssa veden olomuotoihin. Teimme pieniä lumitutkimuksia ja tutkimme lumen sulamista ja veden jäätymistä sekä vesihöyryä. Tältä näyttävät lumihiutaleet digimikroskoopin läpi katsottuna:
image.jpg

image.jpg
Keskiviikkona oli eskareiden kiipeilypäivä ja matematiikkarata.

Luontoluokka vko 46

Maanantaina Luontoluokassa kanssamme olivat ekaluokkalaiset. Työskentelimme jälleen eskareiden ja ykkösten sekaryhmissä. Tarja-open ja Sarin kanssa suunnistettiin. Leena-open ja Heidin kanssa kiipeiltiin ja kerrattiin lukuja 1-6 toiminnallisesti.

image.jpg

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg

Tiistaina vietimme koululla Vesi -aiheista pajapäivää. Kalliolan koulun tämän vuoden Vihreä lippu -teemana on vesi. Kaikki koulun lapset jaettiin pieniin ryhmiin, jotka kiersivät koululla toiminnallisissa pisteissä. Tavoitteena oli oppia toimimaan erilaisissa ryhmissä ja oppia arjen perustaitoja käsienpesusta säänmukaiseen pukeutumiseen. Isommat oppilaat auttoivat ja opastivat pienempiä. Itsearvioinnin välineenä tämänkertaisessa ja tulevissa pajapäivissä on oppilaan pitämä oppimispäiväkirja.

Keskiviikkona keskityimme nauttimaan talvesta mäenlaskun, lumiveistosten ja pienten lumitutkimusten merkeissä.

Torstaina oli taas vuorossa kiipeily ja matematiikkarata. Meillä oli myös Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi lelupäivä. Puhuimme lapsen oikeuksista ja niiden merkityksestä vuoden teeman yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Totesimme, että olemme kaikki yhdenvertaisia, ketään ei saa kiusata ja kaikki saavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
Leikkiminen on opetussuunnitelmassa nostettu esiopetuksen keskeiseksi työtavaksi.

Luontoluokka vko 47

Tällä viikolla olemme saaneet kokea marraskuun pimeyttä ja vesisadetta oikein urakalla!

Maanantaina jatkoimme vesi -aiheen pohtimista kaloilla lasten toiveesta. Tutustuimme muutamiin suomalaisiin kaloihin, taittelimme ja värittelimme kaloja sekä kuulimme miten pikkuisessa kiiskestä tuli kalojen kuningas. Keksimme myös omia tarinoita, jotka tallentuivat omille GAFE -tileille.

Tiistaina olimme matematiikkaradalla yhdessä tokaluokkalaisten kanssa.

Keskiviikkona oli eskareiden oma kiipeilypäivä ja jatkoimme matematiikkaradalla lukujono harjoituksia ja numeroihin tutustumista. Lounaan jälkeen menimme sadetta karkuun urheiluseura Katanan salille, jossa koimme liikunnan riemua ja leikimme muutamia yhteisleikkejä.

image.jpg

Pienet kalat:
Valitaan yksi lapsista haueksi, muut ovat pikkukaloja. Lorutellaan
pikkukala ui, ai,ai
pikkukala ui, ai,ai
pikkukala ui, ai, ai
eihän tule hauki KAI
Kai sanan kohdalla kalat jähmettyvät ja hauki kääntyy katsomaan. Kenen hauki näkee liikkuvan, pääsee apuhaueksi.

Kalaverkko:
Yksi lapsista valitaan kalastajaksi ja muut ovat kaloja. Kalat ovat leikin alussa toisessa päässä leikkialuetta. Kalastaja huutaa: Verkot on laskettu, jonka jälkeen kalojen täytyy juosta toiseen päähän leikkialuetta. Jos kalastaja saa kalan kiinni, muuttuu tämä verkoksi, joka jää paikoilleen auttamaan kalastajaa kiinniotossa. Leikki jatkuu kunnes kaikki kalat on saatu kiinni.

Kalat verkossa:
Lapset jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä muodostaa piirin, joka on verkko. Toisen ryhmän lapset menevät piirin sisälle kaloiksi, jotka yrittävät karata verkosta. Kun kaikki kalat ovat päässeet pois verkosta, vaihdetaan rooleja.

Luontoluokka vko 48

Viimeviikkoisen vesisateen tilalle saimme onneksi talven
image.jpg
image.jpg
Maanantaina tutkimme ekaluokkalaisten kanssa pienryhmissä ilmaa.
image.jpg
Totesimme mm., että ilmalla on mitattavia ominaisuuksia ja ilma liikkuu ja liikuttaa esineitä.
image.jpg
Tuttuun tapaan olimme myös kiipeilyseinällä ja motoriikkaradalla.

Tiistaina perehdyimme suomalaisiin kaloihin, kuten lapset toivoivat yhteisessä suunnittelussa. Satuja, omia tarinoita ja askartelua aiheesta.
image.jpg
image.jpg
image.jpg

Keskiviikkona olimme Katanan salilla leikkimässä liikuntaleikkejä, koska tonttulan väki oli vallannut hiihtomajan! Lapset varmaan kertoivat kohtaamisesta joulupukin kanssa ;)

Torstaina oli eskareiden oma kiipeilypäivä ja matematiikkarata.

Luontoluokan pikkujoulut

image.jpgimage.jpg
image.jpgimage.jpg
image.jpgimage.jpg

Luontoluokan pikkujouluissa leivottiin, paistettiin, koristeltiin ja tietysti syötiin pipareita :)

Luontoluokka vko 50

Maanantaina olimme Luontoluokassa yhdessä ekaluokkalaisten kanssa juoksusuoran liikuntaradan ja hiihtomajan laulujen ja tarinoiden merkeissä.

Tiistaina vietimme pikkujouluja ja leivoimme pipareita :)
image.jpg
Keskiviikkoona olimme koululla harjoittelemassa virsiä ensi viikon joulukirkkoon ja nautimme jouluaterian.

Torstaina oli vuorossa kiipeilyä ja matikkarataa.

Koko viikon saimme nauttia laduista ja hiihtolenkeistä Heidin kanssa!
image.jpg