Vox Aurea

Vox Aurea - Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoro

Vox Aurea, kultainen ääni, on Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoro. Vox Aurea kuu­luu maamme eturivin lapsikuoroihin ja sen taso on tunnettu myös kansainvälisesti. Kuoroa johtaa FL Sanna Salminen.

Vox Aurea -kuoron perusti musiikkipedagogi Torsten Lindfors Jyväskylän koululaitoksen musiikkiluokkien oppilaista vuonna 1968. Jo ensimmäisinä toimintavuosinaan kuoro kohosi maamme lapsikuorojen parhaimmistoon ja on palkittu niin kotimaisissa kuin ulkomaisis­sa kilpailuissa. Lindforsin jälkeen kuoroa johti Kari Ala-Pöllänen, joka vuonna 1994 siirtyi toisen maineikkaan lapsikuoron, Tapiolan Kuoron johtajaksi. Vuodesta 1994 vuoteen 2008 kuoroa johti myös säveltäjänä kansainväli­sesti tunnettu kuoronjohtaja Pekka Kostiainen. Vox Aurea onkin monien Kostiaisen kuoroteosten arvostettu tulkitsija.

Sanna Salminen valittiin kuoron johtajaksi vuonna 2009. Salminen on tehnyt Kostiaisen kanssa yhteistyötä kuoron hyväksi jo aiemmin kuoron pitkäaikaise­na ää­nenmuodostajana ja varajohtajana. Kuorotyön lisäksi Salminen toimii Jyväskylän yliopistossa musiikin pedagogiikan opettajana.

Vox Aurea -kuoro on kuulunut maailman lapsikuorojen kärkeen jo lähes 50 vuoden ajan. Kuoro on konsertoinut eri puolilla kotimaata ja valloittanut yleisönsä myös muualla Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa. Kuoro on levyttä­nyt tyylillisesti monipuolista musiikkia koko toimintansa ajan. Viimeisin levy, Aalloilla, on vuodelta 2014 ja sisältää kansanmusiikkivaikutteisia kappaleita eri puolilta maailmaa.

Vox Aurea -kuorossa laulaa tällä hetkellä 56 11-18 -vuotiasta lasta ja nuorta. Laulajat valitaan kuo­roon pääsykokeen perusteella. Valmentavana kuorona Vox Aureaan toimii KolmeKuutoset -kuoro, jota johtaa FM, KM Suvi Airaksinen. Jyväskylän koulujen musiikkiluokkien työ luo perustaa Vox Aurean musiikilliselle tasolle.

Vox Aurea -kuoro tarjoaa kuorolaiselle ammattiohjauksessa kuorolaulun harrastamismahdolli­suuden ja sen kehittämisen musiikillisesti aina kansainväliselle tasolle asti. Vox Aureassa lau­laminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä työtä. Työskentely ammattiohjauksessa tukee monin tavoin nuorten kasvua sekä musiikillista osaamista - monille kuo­ron laulajille musiikista on tul­lut ammatti tai ainakin elinikäinen harrastus. Kuorossa syntyneet ystävyyssuhteet kantavat pitkälle aikuisuuteen.