Koulun omat toimintaohjeet

Yhdessäelämisen ja yhteistyön ohjeet

LAADITTU KOTIRYHMISSÄ LUKUVUODEN ENSIMMÄISESSÄ YHTEISESSÄ OPPIMISKOKONAISUUDESSA syksyllä 2018.
Tavoitteena oli tutustuminen, turvallisuuden tunteen syntyminen sekä laaja-alaisen osaamisen puolelta vuorovaikutuksen perustaitojen, kuuntelemisen ja oman mielipiteen ilmaisun sekä perustelun harjaannuttaminen. Aihepiirinä oli Yhteinen maailmamme. Kukin kotiryhmä työskenteli valitsemansa maailman sadun parissa, josta tehtiin oma satumaailman laatikko. Jokainen kotiryhmä analysoi aina työskentelyn päätteeksi vuorovaikutustavoitteiden toteutumista. Jakson lopussa kotiryhmät laativat ohjeet hyvään yhdessäelämiseen sekä yhteistyön sujumiseen. Jakso päätettiin perinteisiin koulunaloitusjuhliin, kotiryhmänyyttäreihin. Ohjeet on koottu koulun portaikkoon näkyville.

Hyvän käytöksen ohjeet 9.11.2018

KIRJATTU KOULUN AIKUISTEN TOIMESTA. Käyty läpi kaikkien oppilaiden kanssa sekä tiedotettu asiasta koteja wilman kautta.

1.Noudatan kaikkien koulun aikuisten ohjeita.
2.En satuta ketään sanoilla enkä teoilla. En käytä väkivaltaa.
3.En kiusaa enkä syrji ketään. Kiusaamiseen puututaan ja siitä tiedotetaan huoltajia.
4.Osallistun oppimiseen ja annan toisille työrauhan. Kaikilla on oikeus rauhassa oppimiseen.
5.Noudatan hyviä käytöstapoja myös ruokailussa. En melua enkä riehu. En moiti enkä nyrpistele ruokaa.
6.Menen reippaasti välitunnille tai harrastevälkälle. Saan työskennellä sisällä aikuisen luvalla.
7.Puhun asiallisesti. En käytä kirosanoja enkä toisia loukkaavaa kieltä.
8.Sisällä kuljen ilman huppua ja päähinettä.
9.Saan syödä purkkaa oman ruokailun jälkeen välitunnilla. Purkan laitan aina roskiin.
10.Saan käyttää medialaitteita aikuisen luvalla.
11.Kunnioitan kaikkia.