Sulje
Käynnistetään info-tv-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Hyvinvointiosaamisen koulutuskokonaisuus kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoille HYVO3 28.8.2024 - 7.5.2025

HYVO3 – Hyvinvointiosaamisen koulutuskokonaisuus on Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä ja Opetushallituksen rahoittama opetustoimen täydennyskoulutusohjelma, joka lisää kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiden valmiuksia edistää koulujen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä mielenterveystaitoja. Koulutuksessa perehdytään tutkimustietoon pohjautuviin, ennalta ehkäiseviin ja hyvinvointia edistäviin käytänteisiin ja malleihin sekä siihen, miten niitä voidaan soveltaa käytännön opetustyössä.

Koulutus antaa kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoille erinomaiset valmiudet suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia tukevaa oppilashuoltotyötä koulu- ja kasvatusympäristössä. Koulutuksessa hyödynnetään myös hyvinvointiopetuksen valmiita opetussuunnitelmia, joista jalostetaan koulutuksen aikana hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelma tai toimintasuunnitelma oman koulun käyttöön.

Koulutus alkaa 28.8.2024 ja päättyy 7.5.2025. Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa, ja sitä voi soveltaa omaan työhön sopivaksi. Osallistuminen on joustavaa: opetus koostuu mm. asiantuntijoiden pitämistä koulutuspäivistä, Zoom-luennoista, työpajoista ja itsenäisestä työskentelystä.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat

Tavoite

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa:

 • suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia tukevaa oppilashuoltotyötä koulu- ja kasvatusympäristössä
 • laatia kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia materiaaleja
 • kehittää koulun hyvinvointia edistävää pedagogiikkaa ja ohjata sen toteuttamista monialaisessa yhteistyössä
 • arvioida hyvinvointiin keskittyvän koulukulttuurin toimintamallin tehokkuutta, tavoitettavuutta, laatua ja toteutumista
 • kohdata yksittäisen oppijan ja kehittää ryhmien toimintakulttuuria

Toteutus

Koulutus alkaa 28.8.2024 ja päättyy 7.5.2025. Koulutus koostuu yhdeksästä koulutuspäivästä, jotka toteutetaan osittain lähiopetuksena Jyväskylässä ja osittain Zoomissa. Koulutuksen aikana osallistuja suunnittelee hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman tai toimintasuunnitelman oman koulun käyttöön.

Kouluttajat

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat 

Pauliina Avola (KM) Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen kouluttaja, väitöskirjatutkija ja tietokirjailija 

Sanna Kumpu (KK, AmO) Positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen kouluttaja, Positive Psychology Coach

Lisäksi mukana on vaihtuvia vierailevia asiantuntijoita

Koulutuspäivien aiheet ja aikataulu

Koulutuspäivä 1: lähiopetus 28.8.2024 klo 9.00–15.00

 • Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointiteoria tutkimuksen valossa sekä vuorovaikutustaidot yhteisöä vahvistamassa

Koulutuspäivä 2: Zoom 25.9.2024 klo 12.30–15.00

 • Positiivisen pedagogiigan vahvistaminen ja positiivisen psykologian interventiot opettajan omassa hyvinvointityössä
 • Koulun toimintakulttuurin suunnitelmien käynnistäminen

Koulutuspäivä 3: lähiopetus, 23.10.2024 klo 9.00–15.00

 • Vuorovaikutus- ja vahvuustaidot yhteisöä vahvistamassa
 • Läsnäolo- ja keskittymistaitojen merkitys hyvinvointiresurssina

Koulutuspäivä 4: Zoom 20.11.2024 klo 12.30–15.00

 • Läsnäolotaitojen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa, osallisuuden edistämisessä sekä aikuisen ja kouluyhteisön hyvinvointia tukemassa

Koulutuspäivä 5: lähiopetus 15.1.2025 klo 9.00–15.00

 • Myötätunto- ja tunnetaidot

Koulutuspäivä 6: Zoom 12.2.2025 klo 12.30–15.00

 • Itsemyötätunto ja aikuisen omat myötätuntotaidot työssä ja elämässä

Koulutuspäivä 7: lähiopetus 12.3.2025 klo 9.00-15.00

 • Itsensä johtamisen taidot ja ratkaisukeskeinen ajattelu

Koulutuspäivä 8: Zoom 9.4.2025 klo 12.30–15.00

 • Aikuisen vastuullinen oman hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtaminen

Koulutuspäivä 9: lähiopetus 7.5.2025 klo 9.00–15.00

 • Päätösjakso ja toimintasuunnitelmien esittäminen


Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Koulunkäynninohjaajien päivät (O3) 6.8. ja 7.8.

Samansisältöinen koulutus järjestetään elokuussa kaksi kertaa,
ti 6.8. ja ke 7.8. Valitse niistä itsellesi tai ryhmällesi paremmin sopiva.

Neurokirjon lasten kohtaaminen ja huomiointi kasvatus- ja
opetusympäristöissä. Neurokirjon lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen
vahvistamisessa ja kohtaamisessa on erityisen tärkeää oikeanlainen ymmärrys
ja tieto neurokirjon piirteiden ilmenemisestä ja niiden aiheuttamista
erityistarpeista. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien
ymmärrystä neurokirjon oppijoiden monimuotoisuudesta, joustavista
tukimuodoista, yksilöllisistä lähestymistavoista sekä kasvua ja oppimista
tukevasta ympäristöstä

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lapsen oikeuksien verkkokoulutuskokonaisuus

Lisää voit lukea TÄÄLLÄ

KOULUTUKSIA OPETUKSEN JA KASVATUKSEN AMMATTILAISILLE / Maksuttomia O3 Keski-Suomi opetus- ja sivistystoimen täydennyskoulutuksen koordinointiverkosto

O3 Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen upeaa täydennyskoulutustarjontaa löydät TÄÄLTÄ 

Valteri-koulun järjestämää koulutusta

Koulutuskalenterin löydät osoitteesta:

https://www.valteri.fi/palvelut/koulutus/koulutuskalenteri/

AVI:n koulutustarjontaa

HY+ eli Helsingin yliopiston koulutustarjonta

Helsingin yliopiston koulutustarjontaa löydät TÄÄLTÄ

Ilmiömäinen agenda - Globaalin vastuun koulutuskokonaisuudet opettajille, rehtoreille ja koulutusjohtajille

Lisätietoa koulutuksista löydät TÄÄLTÄ

LUMA-keskuksen täydennyskoulutusta

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskuksen sivuilta löydät täydennyskoulutusta, materiaaleja ja vinkkejä MONOihin yms:

https://www.luma.fi/keskus/

Oppimistaito - monialaisen asiantuntijayhteisön koulutustarjontaa