Reaaliaineiden opettajat

6.10. Veson ryhmätöiden palautusrunko

OPINTOKOKONAISUUDEN SUUNNITELMA -runko

Rakentaa tavoitteen(/tavoitteiden) ympärille opintokokokonaisuus & palauttakaa se tässä muodossa, jotta muutkin voivat sitä hyödyntää. 
Voitte kopioida ao. tekstit ja palauttaa suunnitelman Merkintänä tai ladata oheisen tiedoston ja palauttaa sen tiedostona. Palautuskansiot oppiaineiden sivuilla.

Vuosiluokka:
Aine ja aihe: 

TAVOITTEET(esim. T4, T9; ei vain koodia, vaan koko kuvaus)

SISÄLLÖT( esim. S3 tai sen osa)

ARVIOINTI (mitkä tavoitteet (T) arvioidaan opintojakson aikana/päättyessä;Oppimisen osoittamistavat näyttö/suullinen tai kirjallinen koe jne.; Konkreettiset arviointitehtävät, koekysymykset tms.)

TOTEUTUS(tuntimäärä, tuntien perusidea, materiaalit(linkit yms. kivoja)


Liitteet:

opintokokonaisuudenSuunnitelma.docx