Arviointi

Arviointi sairaalaopetuksessa

Noudatetaan oppilaan kotikoulun arviointiohjeistusta ja alla olevia käytänteitä.
Sairaalaopetuksessa olevan oppilaan opetuksen aikaisesta arvioinnista on sovittu seuraavanlaiset valtakunnalliset käytänteet:
1. Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa vain lyhyen jakson, todistuksen antaa oppilaan oma ns. kotikoulu. Ko. koulun tulee ottaa todistusta antaessaan huomioon sairaalakoulun antamat tiedot sairaalakoulussa opiskelusta ajasta.
2. Jos opiskelu toteutetaan jaksoittain ja oppilas saa ns. jaksoarvioinnin, arvioinnin suorittaa ja antaa oppilaalle se koulu, jossa oppilas on opiskellut suurimman osan jaksosta.
3. Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa pitemmän jakson, ja aina silloin kun oppilas on sairaalakoulussa lukukauden tai sitä pitemmän ajan, todistuksen antaa sairaalakoulu omalla todistuslomakkeellaan.
4. Päättötodistus annetaan oppilaalle aina oppilaan ns. kotikoulun lomakkeella ja todistuksen allekirjoittaa kotikoulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat kotikoulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. Päättöarvioinnissa arvioidaan perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen ja arviointi perustuu erityisesti vuosiluokkien 8 ja 9 aikana osoitettuun osaamiseen.

Oppilaan itsearviointi korostuu sairaalaopetusjakson aikana. Itsearvioinnin tarkoituksena on kehittää oppilaan omaa harkinta- ja säätelykykyä oppimis- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilasta rohkaistaan arvioimaan omaa onnistumistaan mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä