Kokousmuistiot

Ti 19.1.2021 TEAMS-kokousmuistio

Läsnä: 

Ulla Aarnio, Anu Vuotari-Filenius, Riitta Harjula, Tiina Jylhä, Kirsi Eronen, Vuokko Saastamoinen, Mari Ahonen, Salla Könönen, Tiina Sarisalmi, Virpi Kämäräinen, Anna-Leena Kähkönen, Marjo Autio-Hiltunen

1. Kuulumiset JKL UNESCO ASPNet kouluilta:

JKL Lyseo: ranskalaiseen yhteistyökouluun oltu yhteyksissä TEAMSin kautta. YK:n päivää vietetty 10.12. ja pukeuduttu siniseen. Sl viimeisenä päivänä tehty Hyviä tekoja. Kl 2021 vietetään 22.3. maailman vesipäivää ja 23.4. tekijänoikeuksien päivää.

Tikkalan koululla on työstetty KEKE-tehtävä OPH:lle. Tikkalassa toivotaan uutta yhteistä projektia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemasta.

Jyväskylän kristillisen koulun kuulumiset: Opistolla on tänä vuonna 20-v juhlavuosi UNESCO ASPNet kouluna. Juhlavuotta juhlistetaan eri tavoin ja teemoin. Opisto on liikkuva koulu. Mari kertoi Rantaraitin tempauksesta, johon haastetaan kaikki mukaan liikkumaan ”maapallon ympäri”. JKO:n vaihtotori jatkaa toimintaansa – kaikki mukaan auttamaan!

Viitaniemen koululla on myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus teema kovasti tapetilla.

Riitta kertoi Norssin alakoulun kuulumiset: Elämän peliä odotellaan, vielä ei ole saatu linkitettyä. Odotellaan. Normaalikoulujen UNESCO-kokous tulossa, jossa sovitaan kevään toiminta.

OKL,  Anna-Leena jakaa JKL UNESCO -koulujen toiminnasta tehdyn videokoosteen linkin. Kolme koulua osallistui videon tekoon.


UNESCO-koordinaattori Tiina Sarisalmelta saimme tuoretta tietoa UNESCO ASPNetin toiminnan jatkosta OPH:ssa ja koko Suomessa, Paula Mattilan jäädessä pois toiminnan johtamisesta. Tämän hetkinen UNESCO koulujen ohjaaja ja yhdyshlö OPH:ssa on Satu Honkala. Hänen lisäkseen myös mm opetusneuvos Kristiina Kaihari toimii UNESCO -asioiden parissa. ”Uusi Paula” saadaan todennäköisesti elokuussa 2021.

2. FoE Paula Mattila tekee englannin kielisen koosteen Pariisiin. UNESCO-koulut saavat suomenkielisen koosteen kouluille. FoE-teemaan liittyvä Tulevaisuuden pedagogiikka -webinaari tulossa keväällä 2021. Webinaarissa niin nuoret kuin opettajatkin kohtaavat.

Tiina Jylhä sai tästä yo:sta hyvän idean – Yle triplet Nuorten uutiset. FoE teemasta voitaisiin tehdä projekti, jota voidaan esitellä Nuorten uutisissa: Tulevaisuuden pohtiminen on in! Pois ilmastoahdistuksesta! Nuorten arvot esille!

Tiina Sarisalmi: Kohti vuotta 2030. Oulussa tehty YK Agenda 2030 tavoitteista kortit, joihin on jokaiseen tehty 4-7 eri tavoitetta/tehtävää. Kortit ovat ladattavissa ja käytettävissä.

Marjo Autio-Hiltunen pohti FoE-näyttelyä, miten järjestetään? Kiertävä, liikkuva, osallistava näyttely .. kaupungilla pyöräillen, QR-koodit, tietoa JKL UNESCO ASPNet-kouluista, FoE:sta?

Tätä ideoidaan lisää seuraavalla kerralla – mietintämyssyt päähän sitä ennen 😊

3. Muita asioita ei sitten ollutkaan.

Seuraava kokous on ti 23.2.2021 klo 16.00 TEAMS:issa.

8.12.2020 klo 15.30 Teams-kokous

Paikalla:
Autio-Hiltunen Marjo
Jylhä Tiina
Aarnio Ulla
Ahonen Mari
Vuotari-Filenius Anu
Saastamoinen Vuokko
Harjula Riitta
Sarisalmi Tiina
Könönen Salla
Kivelä Raili

1. Kuulumiset JKL Unesco-kouluilta sl 2020 osalta

Tiina Sarisalmi kertoi OPH:n kuulumisina, että Paula Mattila on jäämässä eläkkeelle. Seuraajasta ei ole vielä tietoa. Mika Saarinen CIMO:sta vastaa tänä vuonna valtionavustusten jakoprosessista.

Marjo toivoi yhteistyötä koulujen ja OKL:n välille ja ottaa mielellään yhteistyötoiveita vastaan.


2. FoE-projektiin osallistuneiden kuulumiset

Kristillinen opisto
Koostettu 8 minuutin mittainen video, jossa Unesco -animaatio opiskelijoiden tekemänä. Video lähetettiin myös yhteistyökoululle Tansaniaan.
Opistolla toteutettiin maalaustyö tulevaisuuteen liittyen. Lapsen oikeuksien viikolta tuli toiminnallista materiaalia.
Projektissa oli mukana muutama opetusryhmä. Suunnitteilla, että materiaalin hyödyntämistä jatkettaisiin tulevaisuudessakin opistolla.
Lisäksi Kristillisen opiston johtoryhmä oli pohtinut tehtävän kysymyksiä myös.

Tikkala
Lapsen oikeuksien työstäminen tehtiin kolmen viikon settinä. Sen jälkeen pidettiin lasten oikeuksien seminaari. Luokat edustivat eri valtioita ja maat raportoivat maansa lapsen oikeuksista.
1-2 luokka mietti näkymiä tulevaisuuteen. Mitä kaikkia rakennuksia kylässä voisi olla vuonna 2050? Mitä tarvikkeita ja kapistuksia kodeissa olisi?
3-4 luokka miettii millainen olisi hyvä tyyppi vuonna 2050.
5-6 luokka valitsi teeman ja koostaa siitä videon.
Kerättiin myös kodeista säilytettäviä ja muutettavia asioita. Ajatuksista koottu runo.

Lyseo
Nelikenttä, mitä asioita voisi miettiä tulevaisuuden koulusta.
Ihmisoikeuksien teemapäivä 10.12., johon kehitetty erilaisia tehtäviä. Blue Shirt Day torstaina 10.12. Sininen paita päälle ja kuvia instaan.
Ilmoitus tästä laitettu tänne Pedanetin Ihmisoikeussivulle.
Idea tullut Ranskan koulusta ja alkuperä Kanadasta tai Yhdysvalloista.

Norssi, alakoulu
Käsitelty nelosluokan kanssa FoE-projektin oppituntia laajennettuna.
Opiskelijat tekivät kokonaisuuden, jossa tutustuttiin Agenda2030 tavoitteisiin ja tarkemmin vielä ihmisoikeuksiin. Kokonaisuuden aikana pelattiin OKL:n opiskelijoiden ThingLink-alustalle tekemää Elämän peliä.
Koululle tehdään YK:n teemapäivistä ihmisoikeuskalenteri.
Tutustuminen Rescuebusters-lautapeliin.


4. Blue T-Shirt Day -kiusaamisen vastainen kampanja

Kampanjasta kerrottu kohdassa kolme. Lisätietoa: https://peda.net/jyvaskyla/jklunescokoulut/ideapankki/ihmisoikeudet/ip1lbsd


5. BSP-kuulumiset

Kristilliseltä opistolta lähtee keväällä nuorten ryhmä Turun seudulle tutustumaan Itämeren alueeseen. Tähän liittyy erilaisia tehtäviä.
OKL:n opiskelijoita lähtee mukaan yhteistyöhön.

6. KL 2021 yhteistyö ja toiminta; FoE-näyttely

Ideointia:

 • Keväällä yhteinen näyttely huhti-toukokuussa OKL:n opiskelijoiden kokoamana.
 • Voisiko olla kiertävä valokuvanäyttely?
  Sijoituspaikaksi kirjasto tai yläkaupungin yö?
 • Sähköisessä muodossa oleva näyttely. QR-koodien takana olevia juttuja, jos näyttely sellaisessa tilassa, että ei voi jättää esimerkiksi videota pyörimään.
 • Kaupungille “suunnistusrata” Qr-koodeilla. Yhdistäminen vihreään reittiin?
 • Blue Shirt Day voisi olla myös tässä mukana.


7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.


8. Seuraava kokous

Seuraava kokous
Tiistai 19.1.2021 klo 15.30 (ilmeisesti Teamsin kautta, ellei tilanne muutu)


Muistion kirjasi Riitta

27.10.2020 Teams-kokous

Läsnä:
Vuokko Saastamoinen /Jyväskylän kristillinen opisto
Ulla Aarnio /Lyseo
Tiina Jylhä /Tikkala
Mari Kalaja /Norssi
Marjo Autio-Hiltunen /OKL
Matti Virtala /Jyväskylän kristillinen opisto
Salla Könönen /Jyväskylän kristillinen opisto
Mari Ahonen /Jyväskylän kristillinen opisto
Riitta Harjula /Norssi
Anne Yliniemi /Viitaniemi

Esityslista:

1. UNESCO-verkoston kuulumiset
-etäkoulu ja koronarajoitukset vaikuttaneet toimintoihin, lähes kaikki virtuaalista
-UNESCO-profiilia tuotu esiin ja näkyväksi

2. suunnitelmat lukuvuodelle 2020-2021
-OKL:n kurssi tiedossa kevätlukukaudella
-Lyseo: Kansainväisyys- ja vaikuttamisen viikko, teemaviikkoja; Model of United Nations (MUN)-konferenssi; tiimit, Superpowers
-Kristillinen opisto: Baltic Sea project; Lasten oikeuksien viikko, uutiset ja Tansanian ystävyyskoulutoiminta
-Tikkala: Uskonto& ET yhteistyö: Hyvä Elämä -> Lasten oikeudet; "komitean" leikkikokous, "valtiot" raportoivat kuinka lasten oikeudet toteutuvat; Hyvä Tyyppi (Merja Kalm, Mira Mallius, Lasten keskus) -kirjaan pohjautuva teema hyveistä, toteutus mm. seminaarien avulla
-Norssi: Luokkien omia projekteja, UNESCO-ryhmä viestii ja ideoi opettajille teemoista ja teemapäivistä, oppilaskuntatoiminta; Virtuaalinen KV-projekti Hollannin kanssa "Schools in other countries", Monialainen oppimiskokonaisuus ihmisoikeuksista, 
-Viitaniemi: työ kaatuu yksille harteille 

3. Futures of Education
-Vuokko lähettää Paula Mattilan viestin asiasta niille, joilta vielä puuttuu
-mukaan lähdössä ainakin alakouluista Norssi ja Tikkala, Lyseo miettii vielä. JKL kristillinen opisto mukana
-jatketaan projektin puitteissa, jaetaan keväällä toisillemme mitä on tehty, mahdollinen kiertävä näyttely
-Marraskuun KV-päivät 12.-13.11. käsittelevät teemaa

4. Muut asiat ja "kotitehtävät"
- Mietitään FoE-projektin roolia omassa koulussa
- OKL:ään muutaman minuutin videoklipit omasta UNESCO-toiminnasta marraskuun loppuun mennessä -> Marjo ohjeistaa
- Blue T-shirt Day -kiusaamisen vastainen kampanja -> Ulla tiedottaa muille
- ryhmien yhteystietojen päivitys!


5. Seuraava kokous
- ti 8.12. klo 15:30

30.10.19 Kristillinen opisto

Läsnä: 
Vuokko Saastamoinen (Kristillinen)
Ulla Aarnio (Lyseo)
Marjo Autio (OKL)
Anu Vuotari-Filenius (Lyseo)
Anne Yliniemi (Viitaniemi)
Jukka Suoniemi (Tikkala)
Kirsi Eronen (Tikkala)
Tiina Jylhä (Tikkala)
Riitta Harjula (Norssi)


1.POSTIKORTTI
Ulla esitteli KEOSissa jaettavaa postikorttia.
Ulla selvittää paljonko maksaisi painaa niitä Viitaniemen painolla.
Anne kysyy löytyisikö kaupungin kv-hankerahasta painatuskulut.
Jos rahaa ei löydy, kopioidaan kouluilla itse A4 -kartongille.
ROLLO
Lyseo tuo 2030 -rollon osastolle.

2.KYLTTI osastolle tulossa Lyseolta pyykkipojat puisina.
NARU tulee Norssilta.

3.Tikkalasta tulee heinäseipäät, joissa orret ja joulukuusenjalat sekä koulujen nimet.
Orsiin verhonipsuilla qr-koodi.
Tikkalasta tehty kysely.
Kyselyn tehneille annettaisiin kestopussi.
Kestopusseja saa tehdä niin paljon kuin ehtii.

Kestopussiohjeet laitetaan qr-koodilla. Riitta laittaa ideapankkiin.
Kirsi tuo pärekorin.

4.Kristilliseltä tulee pöytäliina. Eritrealainen taiteilija tekee.

5.QR-KOODIKUVAT
Jokainen koulu tuo tullessaan Qr-koodikuvat, jotka tulevat orsille versonipsuilla. Ei laminoida. Voivat olla eri värisiä.
Jokainen koulu laittaa oppimiskokonaisuudet/videot/artikkelit jne. pedanetin ideapankkiin.
Qr-koodisivulle projektin nimi/aihe/teema ISOLLA Unesco-logon tilalle.
Kuvana voi olla koulun kuva tai jokin ko. teemaan liittyvä kuva.

6.KYSELY
Riitta tekee kyselyn teknisesti nettiin.
Riitta tuo padit ja laturit.

7.NIMIKORTIT
Riitta ilmoittaa näytteilleasettajien nimet nimikortteja varten.
Saa lauantaiaamuna paviljongista. Haetaan kaikki kerralla.

8.DOKUMENTOINTI
Otetaan kuvia ja tehdään Unesco-blogiin tarinaa. 

9.RÄSYMATTO, MAAPALLO
Tiina kaivelee mattoa.
Maapallo, jos löytyy.

TYÖVUOROT, ole ainakin omalla vuorollasi, ja muilla vuoroillakin saa olla niin paljon kuin sielu sietää...

8.30 - 
Tiina, Vuokko

9.30 -
Tiina, Kirsi

10.30 -
Jukka, Vuokko

11.30 -
Anu, Ulla

12.30 -
Riitta, Mari, Marjo

13.30 -
Kirsi, Riitta, Anne

14.30 -
Anu, Ulla, Anne

PYSTYTYS
pe klo 16, Tikkala ja Norssi

PURKU lauantaina heti kekkereiden jälkeen
Lyseo, Ulla ja Anu, Viitaniemi Anne

1.10.2019 Tikkalan koulu

Läsnä:
Tiina Jylhä
Kirsi Eronen
Vuokko Saastamoinen
Ulla Aarnio
Marjo Autio
Riitta Harjula
Anu Vuotari-Filenius

1. KEOS 16.11.

- Norssi maksaa hanketoripaikan kulut. Riitta ottaa selvää, saako tuoda omaa rekvisiittaa (pyykkinaru / sermit / keinutuoli?) + koska saa tulla katsomaan paikkaa etukäteen.
- Päätettiin koota qr-koodien taakse tulevat materiaalit ja projektit Unesco-koulujen sivuille. Tehtiin alakansiot tätä tarkoitusta varten. Kaikki koulut laittavat omat materiaalinsa sopivaan kansioon. Riitta laittaa ohjeet kaikille. Jokainen tulostaa omat qr-koodinsa A4:lle (kaikki värit sallittuja)
- Tiina oli tehnyt lapun kestohedelmäpussiin laitettavaksi. Kaikki tekevät edelleen niitä kestohedelmäpusseja.

- Ideoitiin postikortti (ympäristöteko-haaste) KEOS:issa jaettavaksi. Lyseon sivari hoitaa, Ulla ohjeistaa. Tiina kysyy Paula Mattilalta luvan Unesco-logon käyttämiseen. Lyseon väki lähettää kortit s-postilla kaikille, printtaus omalla koululla kartongille.
- Unescokoulujen toiminta-aiheinen tehtävärata (10 kysymystä - monivalinta, oikeasta vastauksesta ponnahtaa tietoinfo (väärästä vastauksesta näyttää oikean + infon). Tikkalan väki keksii kysymykset, Riitta hoitaa teknisen toteutuksen.
- Tikkalan väki tekee "tienviitan" heinäseipäistä + joulukuusen jalasta: Jkl seudun Unesco-koulut + kilometrimäärä kuhunkin. Lisäksi Pariisi, Unescon päämaja ja Helsinki OPH
- Tikkalan väki tekee toisen heinäseipään orsineen, joihin ripustetaan qr-koodit.
- Lyseon väki tekee banderollin "Jyväskylän Unesco-koulut" heinäseipäästä toiseen (lakana + narua)
- Lyseon väki lainaa Agenda2020- rollonsa
- Kristillisen opiston väki tekee pöytäliinan vanhasta lakanasta, johon maalataan maailmankartta.
- Riitta tuo padit ja latureita

- Osasto pitää rakentaa perjantaina 15.11. klo 12.00-20.00. Lauantaiaamuna pääsee somistamaan klo 7.00-8.30. Tikkalan ja Norssin väki rakentaa. Ketä muita?
- Näyttelyn saa purkaa lauantaina aikaisintaan klo 18.00 kun asiakkaat poistuvat. Lyseon ja Kristillisen koulun väki purkaa. Ketä muita?
- Kaikki materiaalit valmiina seuraavaan kokoukseen mennessä (30.10.)

2. Päätettiin lähettää viesti Viitaniemen koulun, Kilpisen koulun ja Keltinmäen koulun rehtoreille / yhteyopettajille KEOS-messujen vuoksi. Ovatko tulossa? 

3. Vuokko tiedottaa aikeistamme Paula Mattilalle ja Tiina Sarisalmelle.

Seuraava kokous Kristillisellä opistolla keskiviikkona 30.10. klo 16.00


9.9.2019 Norssi

Läsnä:
Riitta Harjula
Ulla Aarnio
Tiina Jylhä
Kirsi Eronen
Marjo Autio-Hiltunen
Mari Kalaja

1. Kuulumiset ja terveiset OPH:n seminaarista
Kiertotalous
-hyviä esityksiä Sitralta: Nani Pajunen, Oras Tynkkynen; dioja odotellaan - tulossa Kohti vuotta 2030-blogiin ( Tiina Sarisalmi)

Maailmankansalaiseksi kasvaminen
-Kristiina Katalin-Miklóssy,
-Kari Kivinen - Faktabaari ->uutislähteiden tarkistamiseen, medialukutaitoa. Hyviä harjoituksia!

Agenda 2030-tavoitteet näyttävä kouluissa! Toiminnassa ja opetuksessa!

FINGO globaalikasvatuksen sivusto globaalikasvatus.fi

2. Case KEOS 16.11.
-toivotaan että ollaan mukana, mutta kuka rahoittaisi?
-Kouluilla hanketoripaikat omakustannushintaan (kalusteet+ sähkö) yht. 163,44 + alv.

Mitä meidän toripisteellä voisi olla?
miten agenda 2030 teemat voisi toteuttaaMONOissa:
-ihmisoikeuspakotehtävät
-let's get Global
-Ranska-projekti
-Maailmanperintöoppiminen -> Petäjävesi, Struve...

3. KV-päivät Jyväskylässä 15.-16.11.2019
-> meidän osuus KEOS-messuilla

-> pisteelle iso UNESCO-kyltti
Lista K-S UNESCO-kouluista
Mitä koulun UNESCO-toiminta on? -> slideshow
-esimerkkejä verkoston tekemistä projekteista/ MONOista: 1-2 kuvaa ja QR-koodin takana lisätietoa 
-tehtävärata, jonka suoritettuaan saa palkinnoksi kestohedelmäpussin -> kaikkien koulujen oppilaat tekemään näitä!
-Agenda 2030-roll-up

Seuraavaksi kerraksi mietittävää:
-hedelmäpussiohjeet
-kankaat
-esitteet, julisteet ym.
-tehtävärata
-PP-esitys 
-omien MONO-projektien kuvat & lyhyet selostukset ->QR-koodien taakse

Seuraava kokous:
 1.10. Tikkalan koululla klo 16 (kahvia saa jo 15:30)

6.5.2019 Lyseon lukio

Kokousmuistio

1. kuulumiskierros
Norssin alakoulu: tulossa Eurooppa-päivä, kulttuuripäivä; pakohuonepeli ihmisoikeuksista; Unesco Norssit -toiminta saanut rahoitusta
Lyseon lukio: kv-vaihtoa menossa paljon tällä hetkellä (vierailijoita ja vierailuja), kansainvälisen vastuun viikko huhtikuussa; Erasmus-vaihtareita yliopstolta
Tikkalan koulu: YK:n turvallisuusneuvoston kokous syksyllä, kolmen päivän metsäpäivät kestävän kehityksen teemalla; Struve ketju materiaali käännetty englanniksi, Humak kiinnostunut järjestämään leirikouluna; sitoumus tehty: "Vähennän sähkön kulutusta, ei turhia valoja".
Kristillinen opisto: OPH:n tapaamisen terveiset: ilmastonmuutosta ja ympäristökriisi-teemat esillä, ensi vuoden haaste kaikille Unesco-kouluille: miten Unesco-toiminta näkyy jokaisessa koulun henkilöstön tai toiminnon tasolla?; arjessa Eurooppa-päivä, ke 22.5. Unesco-teemaiset lasten festarit; Sitoumus
Kilpisen koulu: MONO-aiheena Tunne ilmastonmuutos (tunteen ja tiedon kautta); ympäristöahdistus
OKL: kulttuurikasvatusta, ilmastoaiheet tulisi saada enemmän opiskelijoiden tietoisuuteen; laajempaa yhteistyötä Unesco-koulujen kanssa;

2. ideoita toimintaan:
 • Maailmankansalaisen taidot vuosiluokkiin sidottuina
 • kv-opettajaopiskelijat mukaan verkoston toimintaan (OKL)
3. Esittely: Norssien Unesco-verkosto sai hankerahaa
 • velvoitettu järjestämään koulutustilaisuus alueellisille toimijoille (laajemminkin koulujen väelle)
 • toiminta vasta aloitettu, jäämme odottamaan jatkoa
4. KEOS-päivät marraskuussa
 • samaan aikaan perjantaina Lyseon lukion tilossa kv-päivät (OPH), joka jatkuu KEOS:ssa lauantaina ja myös UnescoAspnet -kokous
 • päätettiin ilmoittaa pakopelityöpaja Unesco-teemoista (6 rastia): AspNet-toiminta ja Agenda2030-tavoitteet
 • syksyllä aloitetaan tarkempi suunnittelu
5. Seuraava kokous: kutsu tulee elokuussa (Mari Kalaja)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä