13.4.2016 Viitaniemi

Palaverimuistio Keski-Suomen Unesco asp-koulujen kokouksesta

aika: 13.4.2016 klo 16.00
paikka: Viitaniemen koulu
Paikalla: Jukka Suoniemi, Tiina Jylhä, Ulla Aarnio, Kirsi Eronen, Vuokko Saastamoinen, Jarmo Ritanen, Olli- Matti Komonen, Virpi Kämäräinen, Maisa Peltokorpi, Marjo Autio, Heidi Huttunen, Eveliina Pirilä, Tinja Kuvaja, Jarmo Lintunen ja Mari Kalaja
Kokouksen aluksi Mari Kalaja esitteli Keski-Suomen Unesco asp-koulujen kotisivu-uudistuksen tämän hetkistä vaihetta. Sovittiin, että kotisivujen ylläpito-oikeuden haluavat ilmoittavat siitä Marille. Tärkeätä on, että jokaisen koulun ylläpitovastaava käy päivittämässä oman koulunsa osalta kaikki yhteystiedot. Sovittiin myös, että suuremmista kotisivujen sisältömuutoksista sovitaan yhdessä ja että vain oman koulun kohdalle voi mennä tekemään muutoksia/päivityksiä. Jatkossa kokouskutsut laitetaan sähköpostiviestin lisäksi esille myös intraan.
Keskustelimme seuraavaksi kevättalven 2016 aikana toteutetuista draamapajoista. Vaihdoimme kokemuksia sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Draamapajat koettiin molemmin puolin hyödyllisiksi ja hyvin myönteisiksi kokemuksiksi. Opiskelijat pitivät erityisen hyödyllisenä, että olivat saaneet vetää pajoja eri luokka-asteilla alakoulusta lukioon. He korostivat myös, että oli hyvä päästä kokeilemaan draamapedagogisia työtapoja oikeissa kouluissa. Opiskelijoiden keskinäinen kokemusten jako oli ollut myös hyödyllistä.
Toivomuksena opiskelijat esittivät, että jatkossa koulujen olisi etukäteen valmisteltava oppilaita tuleviin draamatunteihin ja niiden teemaan. Kouluista puolestaan esitettiin toivomus, että pajan alussa voisi olla johdantoa aiheeseen ja työskentelyyn. Opettajat kokivat draamapajatyöskentelyn myös eräänlaisena täydennyskoulutuksena heille itselleen (draamapedagogiikkaa käytännössä). Summa summarum: Kokemus oli molemmille osapuolille positiivinen ja hyödyllinen. Kouluista esitettiin toive, että yhteistyö jatkuisi myös tulevana lukuvuonna.
Aloitimme tulevan lukuvuoden teemasta alustavan keskustelun, joka jatkuu elokuun kokoontumisessa. Esille nousivat jo ainakin Suomen 100-vuotis juhlavuosi 2017 ja kotimaiset maailmanperintökohteet (olisiko jälleen aika nostaa juhlavuoden aikana niitä paremmin esille jollain tavalla?). Yliopistoyhteistyötä on tulossa myös ensi lukuvuoden aikana. Marjo Autio esitteli mahdollisuutta ottaa vastaan opiskelijoita yliopistolta toteuttamaan tulevia teemoja. Myös draamapedagogiset työpajat ovat mahdollisia kevättalven 2017 aikana.
Kartoitimme myös Unesco-kokoontumisten korvauskäytäntöjä eri kouluilla. Selvisi, että Yliopiston alaisella normaalikoululla ja Kristillisellä opistolla työnantaja rahallisesti resurssoi Unesco -koulu-toiminnan siihen osallistuville. Kaupungin kouluissa työnantaja ei ole resurssoinut Unesco-koulutoimintaa millään koululla. Päätimme, että elokuussa kirjelmöimme asiasta koulutoimen päättäjille, jotta kaikki Unesco-koulutoimintaan osallistuvat opettajat saisivat tasapuolisesti resurssoidun korvauksen toiminnastaan koulusta ja työnantajasta riippumatta. Pohjaesityksen kirjelmään laatii elokuun ensimmäiseen kokoukseen Jarmo Ritanen, ja sen lopullinen muoto ja sisältö päätetään yhdessä.
Kuten keväällä 2015 sovimme, kiertää kokoustemme tiedotusvastuu eri Unesco-kouluilla vuorovuosin. Kilpisen koulu on vastannut tiedottamisesta lukuvuonna 2015-2016. Lukuvuonna 2016-2017 tiedostusvastuu siirtyy Tikkalan koululle, joka myös kutsuu kokoon ensimmäisen kokouksen Tikkalan koululle elokuussa 2016.
Lopuksi muistutettakoon, että jokaisen Unesco asp-koulun toimijoiden on syytä pitää huoli siitä, että Unesco-toiminnasta tulee asianmukainen merkintä oman koulun tämän lukuvuoden vuosikertomukseen.
Muistion kirjoitti 13.4.2016
Jarmo Ritanen
Kilpisen yhtenäiskoulu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä