Tiedekunnan yhteiset opinnot

Opintojen kuvaus

Liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteiset opinnot perehdyttävät opiskelijat liikunta- ja terveystieteiden peruskysymyksiin.

Liikunnan ja terveyden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata liikuntatieteiden peruskäsitteitä ja -teorioita. Hän osaa erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja. Opinnoissa opiskelija perehtyy liikkumisen kulttuurihistoriaan ja liikunnan yhteiskunnallisiin kytköksiin.

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee ihmiskehon rakenteen ja toiminnan pääpiirteet sekä liikkumisen biologisia perusteita. Hän ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen ja osaa eritellä liikunnan ja urheilun arvolähtökohtia. Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä osaa määritellä liikunnan ja terveyden edistämisen periaatteita, tehtäviä ja sisältöalueita eri toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa myös tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden ja siihen liittyviä osa-alueita.

Miten mukaan kurssille?

Osallistuaksesi Liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiin opintoihin tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Yhteisiin opintoihin kuuluville kursseille saat kunkin kurssin opettajalta liittymisavaimen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä