Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma (LPE-AKO koulutukset)

LPE-aikuiskoulutuksen maisteriohjelmat

Tästä työtilasta löytyvät liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisterikoulutuksien sivut. Kaksivuotisessa monimuotokoulutuksessa on tällä hetkellä sisällä kaksi 20 opiskelijan ryhmää (LPE-AKO2016 ja LPE-AKO2017).

Koulutuksen tavoitteena on kehittää aikuisoppijoistaan liikuntapedagogiikan ammattilaisia. Ammattilaiseksi kehittymisellä tarkoitetaan tässä opetus- ja ohjaustyössä toimivan liikuntakasvattajan tutkivan ja kriittisen otteen sekä yhteisöosaamisen, liikunnan aineosaamisen ja tieteellisen tutkimusosaamisen kehittymistä.

Liikuntapedagogiikan kaksivuotisessa aikuiskoulutuksessa monimuoto-opiskelu koostuu lähiopetusjaksoista sekä työssä oppimisesta ja itsenäisestä työskentelystä. Monimuotoiset opiskelukäytännöt on suunniteltu vastaamaan erityisesti aikuisopiskelijan tarpeita. Opetuksessa käytetään aikuispedagogisia, oppijakeskeisiä ja ohjauksellisia menetelmiä. Koulutuksessa jokaisella opiskelijalla on ns. omaopettaja, joka on omalta osaltaan vastuussa yksilön opiskelusta ja oppimisesta. Omaopettajan ohjaus on luonteeltaan yksilö- ja ryhmäohjausta.

Monimuoto-opiskelussa korostuvat oppijan itsenäinen oppiminen ja vastuun ottaminen omasta opiskelusta. Lisäksi koulutuksessa pyritään jakamaan tietoja ja taitoja sekä työelämän osaamista vertaisryhmässä. Vertaisryhmä on sekä työskentely- että oppimisfoorumi. Tavoitteena ovat entistä tehokkaammat toimintatavat sekä ratkaisu- ja ryhmätyöskentelytaidot. Ryhmätyöskentelyssä on kysymys prosessista, johon kaikki jäsenet osallistuvat omista lähtökohdistaan. Ryhmän toiminta ei edellytä, että kaikki jäsenet olisivat tiedoiltaan samantasoisia. Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana. Ryhmän jäsenet hyödyntävät, jäsentävät ja kyseenalaistavat toistensa tietoja. Uuden tiedon kehittäminen ja ratkaisujen tuottaminen tapahtuu yhteistyönä.

Työtilaa ylläpitävät Reijo Bottas (reijo.bottas[at]jyu.fi) ja Anu Penttinen (anu.penttinen[at]jyu.fi)

Liitteet:

Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisteriohjelman OPS 2018-2020