Academic personal training

Academic Personal Training -koulutus (10 op)

Henkilökohtaisen valmennuksen opintokkonaisuus, Academic Personal Training -koulutus (10 op) on tarkoitettu Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Koulutusyhtiö Trainer4Youn kanssa yhteistyössä toteutettuun työelämälähtöiseen täydennyskoulutukseen otetaan vuosittain noin 20 maisteriopiskelijaa. Opiskelijat saavat 10 opintopisteen yliopistokoulutuksen lisäksi sekä kansalliseen (APT) että kansainväliseen (EuropeActive) auktoriointiin oikeuttavat lisenssitodistukset

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pyrkiminen sekä erilaisten liikkujien motivointi ja liikuntaohjelmien soveltaminen heidän tarpeisiinsa. Jokainen opiskelija valmentaa kolmen kuukauden ajan henkilökohtaista valmennettavaa teoria opintojen ohella. Suhteen pohjaksi opiskelija pyrkii selvittämään ja ymmärtämään asiakkaansa tarpeet, arvot ja tavoitteet.