Urheiluvalmennuksen käyttäytymistieteelliset opinnot

Urheiluvalmennuksen käyttäytymistieteellinen opintokokonaisuus 25 op

Tämä työtila toimii em. opintokokonaisuuden opiskelun ja oppimisen verkostotilana. Vain opiskelijoilla on oikeudet (julkisuus) työtilan oppimistehtäviin. Tästä työtilasta löytyvät opintokokonaisuuteen liittyvien yksittäisten kurssien (tässä vaiheessa ei kaikkien) tavoitteiden, sisältöjen sekä toteutuksen dokumentointi.
Työtilaa ylläpitää Reijo Bottas - reijo.bottas(et)jyu.fi.