Kehonhuolto 2019-2020

Tervetuloa aloittamaan kurssia!


Tervetuloa aloittamaan kehonhuoltokurssia 

Ensimmäisellä demokerralla käymme läpi kurssin tavoitteet, suoritustavat ja tärkeimmät käytännön asiat. Keskustelemme kehonhuollon tavoitteista, sisällöistä ja toteutustavoista osana koulun liikuntaa linkittäen keskustelu tuleviin käytännönharjoituksiin ja opetusharjoituksiin. Teemme lisäksi erilaisia liikeharjoituksia sekä läsnäoloharjoituksen.

Demot
Demoja on 20 tuntia (10 kertaa). Demon alussa perehdytään lyhyen teorian kautta kerran aiheeseen (esim. anatomia, hermosto, tietty kehonhuoltomenetelmä, rentoutuminen, hengitys),  tavoitteisiin ja siihen soveltuvaan pedagogiseen lähestymistapaan. Demoilla tehdään aina käytännönharjoituksia ja välillä myös ohjausharjoituksia pareittain tai pienryhmissä. 

Opetusharjoitus ja seurannat
Demojen lisäksi kurssiin sisältyy 1 kehonhuollon opetusharjoituskerta oppilasryhmälle. Se ohjataan parin kanssa tai halutessasi yksin. Tämän lisäksi seurataan 2 opetusharjoitusta ja osallistutaan tuntien jälkeiseen keskusteluun. 

Kehonhuolto- ohjelma
Opetusparit tekevät ohjaamastaan tunnista ohjelman oppilaille (Tietoa, harjoituksia, kuva-tai videomateriaali). Työ on 50 % kurssin arvioinnista.

Seminaari
Kurssi päättyy yhteiseen seminaarikertaan, jossa kokoamme kurssin aikana syntyneitä ajatuksia ja kokemuksia yhteen sekä pohdimme kehonhuollon merkityksiä ja toteutusta osana koulun liikuntaa.

Yhteenveto kurssin suorittamisesta
Demot (20t = 10 kertaa)
Kehonhuollon opetusharjoitus (1 kaksoistunti parin kanssa tai yksin omavalintaisesti)
Opetusharjoituksen seuraaminen (2 kertaa)
Kehonhuolto-ohjelma
Seminaari (2t = 1 kerta)

Kurssin arviointi
Kurssi arvioidaan numeerisesti (1-5). Arviointi jakautuu seuraavasti:
- Kehonhuolto-ohjelma: Informatiivisuus, tarkoituksenmukaisuus (perustellut sisällöt), oppilaslähtöisyys, esitystavan selkeys, motivoivuus.  
- Tuntisuunnitelma: Käyttökelpoisuus (muut pystyvät suunnitelman pohjalta toteuttamaan harjoituksen): selkeät ja konkreettiset tavoitteet, havainnointi ja palaute tavoitteiden mukaisesti, tarkkuus ja selkeys, jolla sisällöt, ydinasiat, liikkeiden vaikutukset  ja toteutustapa sekä organisointi ovat kuvattu.
- Osallistuminen: Läsnäoleva ja aktiivinen osallistuminen harjoituksissa ja muiden kohtaaminen eettisesti.

Hienoa, että olet valinnut tämän kurssin. Kurssista tulee varmasti antoisa meille kaikille. 
Olet lämpimästi tervetullut!

Mea

merja.kalaja@jyu.fi
L 337(3 krs)
p. 0445038881