Oppimisen tukeminen koululiikunnassa

Tervetuloa liikuntapedagogiikan syventävälle kurssille!

Osallistuaksesi kurssille Jyväskylän yliopistossa, sinulla tulee olla voimassaoleva opinto-oikeus sekä kurssin opettajalta saamasi liittymisavain.

Kurssin opettajan yhteystiedot:

Terhi Huovinen
Lehtori
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
terhi.huovinen [at] jyu.fi
p. 040 805 3947
Työhuone: OPK-101

Kurssin tavoitteet ja sisältö

Osaa­mis­ta­voit­teet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa havainnoida ja analysoida haasteellisia opetustilanteita koulun liikuntatunneilla
- tietää erilaisia keinoja ohjata ja tukea oppimista heterogeenisessa oppilasryhmässä
- osaa eriyttää ja soveltaa koulun liikunnanopetusta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti osana ryhmän opetusta
- on kehittynyt opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa, erilaisten oppilaiden kohtaamisessa ja koulun opetussuunnitelman mukaisten liikuntamuotojen opettamisessa

Si­säl­tö

Koululiikunnan sisältö eri vuodenaikoina.
Fyysisen aktiivisuuden sekä liikuntataitojen ja tietojen oppimisen edistäminen heterogeenisessa oppilasryhmässä.
Työrauhan ylläpitäminen.
Oppimista tukevan teknologian käyttäminen liikuntatunneilla.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki.
Oppilashuolto.