OH4 (OKLS3149)

OH4-harjoittelu ja PROpetyöskentely

Päättöharjoittelun jälkeen (osaamistavoitteet)

 • ymmärrät opettajan ammatin vapauksia ja vastuita suhteessa kouluyhteisöön ja yhteiskuntaan
 • osaat toimia ammatillisesti työyhteisössä, koulun ja kodin vuorovaikutuksessa sekä monialaisessa
  yhteistyössä
 • osaat työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • osaat perustella pedagogiset valintasi, arviointikäytänteesi sekä toimintasi opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta
 • osaat kohdata oppilaiden moninaisuuden
 • sinulla on valmiudet luokanopettajan työhön.
Harjoittelusi sisältöinä oli opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Harjoittelussa tutustuttiin myös koulun toimintakulttuuriin ja monialaiseen yhteistyöhön ja oppilaiden moninaisuuteen sekä pyrittiin hahmottamaan opettajan työtä kokonaisvaltaisesti.PROpesi työstäminen OH4:ssa 

Jäsennä ja reflektoi kokemuksiasi, havaintojasi ja tulkintojasi tässä harjoittelussa painotetuilla opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueilla: eettinen osaaminen (1.), tieteellinen osaaminen (2.) sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen (4.). Halutessasi voit käsitellä myös muita itsellesi tässä harjoittelussa merkityksellisiä osaamisalueita. 

Hyödynnä jäsentelyssä ja reflektoinnissa lukupiirikirjallisuutta (ja halutessasi lisäksi muuta sopivaa kirjallisuutta; käytä viittauksia) ja siitä käytyjä keskusteluja. Pohdi PROpessasi käytyjen keskustelujen teemoja eteenpäin ja reflektoi niitä harjoittelukokemukseesi ja -havaintoihisi suhteutettuna. Esim.: 

 • Miten lukupiirissä teemoista keskusteltu heijastui sinun pedagogiikkaasi ja havaintoihisi tässä harjoittelussa? 
  • Esim. monialainen yhteistyö ja oppilaiden moninaisuus (1. ja 4. osaamisalueet), asiantuntijuus ja autonomia (2. osaamisalue), valta ja vastuu (1., 2. ja 4. osaamisalueet), ammattietiikka (1. osaamisalue), arviointi (1. ja 4. osaamisalueet), kielitietoisuus (4. osaamisalue) 
 • Millaisen opettajan ja kasvattajan olet itsestäsi rakentanut? Millaisia uusia havaintoja teit ajatteluasi ja toimintaasi ohjaavista lähtöoletuksistasi opettajana ja kasvatusalan asiantuntijana? Miten asiantuntijuuden komponentit näkyvät sinun työskentelyssäsi opettajana? 
 • Miten harjoittelulle asettamasi henkilökohtaiset tavoitteet toteutuivat ja mitä teit niiden saavuttamiseksi? Millaisia kehitystavoitteita ja -tehtäviä asetat tulevaisuudelle?
Lähetä OKL:n ohjaajallasi linkki PROpeesi, kun se on valmis luettavaksi (huom. anna lukuoikeus koko PROPeen). 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä