POMM1120 Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus koulussa

Opintojakson kuvaus

Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus -opintojaksolla tutustut kielen oppimiseen ja opetukseen teoriassa ja käytännössä. Suunnitellessaan sekä toteuttaessaan kielipainotteista monialaista oppimiskokonaisuutta pääset pohtimaan, miten monialainen oppiminen voi tukea kielten oppimisen tavoitteita ja toisaalta miten kielten näkökulma voi tukea monialaisen oppimiskokonaisuuden keskiössä olevan ilmiön ymmärtämistä ja siitä oppimista. Pienissä ryhmissä suunnitellaan ja toteutetaan oppimiskokonaisuus sekä pohditaan arvioinnin näkökulmaa. 

Kielen oppimisen teoriaan tutustuit jo Moodlen verkko-opintojaksolla, ja nyt pääset käytännössä kokeilemaan kielten yhdistämistä monialaiseen oppimiskokonaisuuteen! 

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lapsen kielen kehityksen ja kieltenopetuksen pedagogiikan perusteet, erityisesti varhaisen kielenoppimisen ja toisen kotimaisen kielen näkökulmasta
  • ymmärtää kielten merkityksen myös perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kielipainotteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulukontekstissa
  • osaa toimia rakentavasti yhteistyössä opiskelijaryhmän ja koulun henkilöstön kanssa
  • ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä