Erityispedagogiikan opiskelijoiden POM-opinnot

Infot lukuvuoden 2022 - 2023 opinnoista

Tallenne infoista löytyy täältä. Tallenteen alussa on aloittavien info ja noin 56 minuutin kohdalla alkaa jatkavien info. Diat lukuvuosiohjeiden sivuilla sekä tässä liitteenä.


Sekä aloittaville että jatkaville ep-pomilaisille toimitetaan sähköpostitse lukujärjestyspohja ja ilmoittautumisohjeet ensi vuoden POM-opintoihin touko-kesäkuussa. Ohjeet löytyvät myös sivulta Ohjeet 2022 - 2023 opintoihin

Liitteet:

Jatkavien infon diat
Aloittavien kevätinfon diat

Tervetuloa opiskelemaan POM-opintoja!

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM) vähintään 60 op
  • tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden erityisopettajalle, jolla on myös opettajan pedagogiset opinnot (vähint. 60 op) tehtyinä
  • kasvatustieteen maisterille, jolla on myös opettajan pedagogiset opinnot (vähint. 60 op) tehtyinä - aineenopettajan kelpoisuuden omaavalle.

Erkkalaisten POM-opinnot ovat kaksivuotiset, ja opinnot noudattelevat opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmaa ja -ohjelmaa. Opinnot alkavat (yleensä) toisen opintovuoden syksyllä ja jatkuvat noin 1,5 - 2 vuotta. Opintokokonaisuus on mahdollista opiskella valmiiksi toisen POM-vuoden jouluun mennessä.

POM-opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa omat asenteensa ja uskomuksensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti
  • tunnistaa eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tiedonalojen merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta
  • ymmärtää oppijoiden ja oppijaryhmien moninaisuuden merkityksen oppimisen ohjaamisessa
  • tunnistaa oppiaineiden erityisluonteen ja osaa tarkastella sitä yli oppiainerajojen
  • osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä oppiainekirjoon liittyviä ideologisia ja poliittisia sidoksia
  • osaa suunnitella opetusta sekä ohjata ja arvioida oppimista eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa luokilla 1–6 sekä esiopetuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä