Koulumme kokeilu- ja kehittämistyöstä

Kokeilu- ja kehittämistyöstä kerättiin opettajilta aineistoa ennen joulua 2013

Marraskuun lopun opettajainkokouksen yhteydessä pyysimme lyhyitä kuvauksia Normaalikoulussa tehtävästä kokeilu- ja kehittämistyöstä. Saimme kuvaukset 60 opettajalta ja työstettävää aineistoa tuli kaikkiaan noin 30 A4-sivua. Kiitos!

 

Tammikuun loppuun mennessä lähetämme työstetyt tiivistelmät yksittäisistä kokeilusta ja kehittämishankkeista niitä toteuttaneiden opettajien yhteystietojen kera. Lisäksi tarkoitus on lisätä koulun sisäistä tiedotusta perustamalla sivusto  peda.net -alustalle. Myös tämä sivusto on käynnistetään tammikuun loppun mennessä. Peda.netissä voidaan tutkoke-toiminnan lisäksi esitellä myös koulun muuta toimintaa eri tavoin (esim. kuvia, juttuja ja videopätkiä koulun arjesta ja tapahtumista). Tarkoitus on tuottaa sellaista materiaalia, joka antaisi mahdollisimman konkreettisen ja kattavan kuvan koulumme opetuksesta ja muusta toiminnasta.

Yhteistyöterveisin,

Mari M-P, Tom ja Olli-Pekka .

Kommentit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä