Peruskäsitteet & toiminnot

Peruskäsitteet

Diaesitys (slide show) koostuu useista dioista (slide). Diat voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääniä ja videoita.

Diaesitystä voi tarkastella usealla eri tavalla. Normaalinäkymässä aktiivinen dia on esillä pääkehyksessä, jossa sitä voi muokata. Vasemmassa reunassa näkyy koko esityksen sisältö.
Sitä voi tarkastella Diat (Slides) -näkymässä, jossa dioja voi kopioida, leikata, liittää ja siirtää. Siinä näkyy aktiivisena aina se dia, jota kulloinkin muokataan.

Esityksen luominen, tallentaminen ja tiedostomuodot

Tiedostossa on yleensä jo valmiina yksi tyhjä dia, jossa on oletuksena otsikkorakenne eli siinä on tekstikentät pääotsikolle ja alaotsikolle. Tekstikenttiin on valmiiksi määritelty toisistaan poikkeavat ulkoasut, jotka heijastavat pää- ja alaotsikon suhdetta toisiinsa.

  • Valitse diaesitykselle aihe. 
  • Aktivoi vuorollaan molemmat tyhjän dian tekstikentät ja anna esitykselle pääotsikko, esim. Tiedonhaku ja tekijänoikeudet ja anna alaotsikoksi oma nimesi. 
  • Tallenna tiedosto haluamaasi sijaintiin. Valitse tallennusmuodoksi ohjelman tarjoama tiedostomuoto .pptx
Esityksen tallentaminen tapahtuu Valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä (File > Save as) tai Tiedosto > Tallenna (File > Save).

Esityksen tallentaminen:

Diojen lisääminen ja rakenne

Diaesitykseen voi lisätä dioja Aloitus (Home) -välilehdeltä Diat > Uusi dia (Slides > New Slide) tai pikakomennolla Ctrl + M.

Uudessa diassa on oletusarvoisesti otsikkokenttä ja sisältökenttä.

Muita asetteluvaihtoehtoja löytyy
Aloitus (Home) -valikon kohdasta Diat > Asettelu (Slides > Layout).

Sisältökenttään voidaan syöttää tekstiä tai tuoda tai laatia erilaisia kuva-, ääni- tai videoelementtejä. Sisältökentässä on kuvakkeita, jotka kertovat, mitä muuta sisältöä tekstin lisäksi diaan voidaan luoda: Table (taulukko), Chart (kaavio), SmartArt Graphic (SmartArt-kaavio), Picture from File (kuvatiedosto), Clip Art tai Media Clip (medialeike). Valitsemalla kuvakkeista itselleen sopivan voi diaan luoda muutakin sisältöä kuin tekstiä.

Ylä- ja alatunniste

Jokaisessa diassa näkyviä tietoja voidaan merkitä alatunnisteeseen, aivan kuten tekstinkäsittelyohjelma Wordissa. Se tapahtuu välilehden Lisää (Insert) -kohdasta Teksti > Ylä- ja alatunniste (Text > Header & Footer).

Avautuvassa ikkunassa voi

  • asettaa päiväyksen ja jopa ajankohdan, joko automaattisesti päivittyviksi tai tekstinä
  • lisätä dioihin järjestysnumerot
  • lisätä alatunnisteeseen tekstin, esim. esityksen laatijan nimen
  • valita, että ala- ja ylätunniste eivät tule näkyville otsikkodiaan

Muutokset hyväksytään painikkeella Käytä kaikissa (Apply to All Slides) tai Käytä (Apply)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä