Valinnaisaineet

Valinnaisaineiden arviointi

Valinnaisaineiden arviointi vaihtelee tuntimäärän mukaan:

- 2 vuosiviikkotuntia tai enemmän: arviointi numeroin 4-10

- alle 2 vuosiviikkotuntia: arviointi sanallisesti hyväksytty/hylätty

Valinnaisaineet päättötodistuksessa

- numeroin arvioitava valinnaisaine vaikuttaa peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvoon

- numeroin arvioitu A2- ja B2-kielen arvosana vaikuttaa lukuaineiden keskiarvoon (huoltajan pyynnöstä ylimääräisen kielen hyväksytty arvosana voidaan korvata hyväksytty-merkinnällä päättötodistukseen)

Valinnaisaineet

- syventävät ja laajentavat yhteisten aineiden tietoja ja taitoja

- tarjoavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia aineita

- opettavat uusia taitoja, joista voi olla hyötyä esim. harrastuksissa

- voivat herättää myös uusia kiinnostuksen kohteita

- tuovat vaihtelua, iloa ja virkistystä koulutyöhön

Valinnaisaineiden valinta

 • Oppilas valitsee pääsääntöisesti yhden valinnaisaineen jokaisesta ryhmästä (yhteensä 7 vvt)
 • Huom! Erikoisluokan (liikunta-/musiikkiluokat) oppilas valitsee yhden valinnaisaineen B-ryhmästä ja yhden valinnaisaineen C-ryhmästä
 • Huom! A2-saksan opiskelija ei valitse mitään C-ryhmästä (A2-saksa on C-ryhmän valinnaisaine)
 • Valinnaisaineiden valinta tehdään wilmassa tammi-helmikuun vaihteessa

8. luokan valinnaisainekuvaukset

A-RYHMÄ: TAITO- JA TAIDEAINEET (2 vvt)

 

KOTITALOUS

tavoitteet:

 • saada aineksia arkielämästä selviytymiseen
 • ymmärtää omien valintojen merkityksen terveydelleen, kodin talouteen ja lähiympäristöön
 • kokea onnistumisen elämyksiä ja tekemisen iloa
 • oppia vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja
 • syventää 7. luokalla opittuja taitoja

sisällöt:

 • ruoka ja hyvinvointi
 • asumisen taidot
 • kuluttaminen ja kestävä kehitys
 • suomalainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri
 • kalenterivuoden juhlat
 • erityisruokavaliot
 • ateriasuunnittelu

 

KUVATAIDE

tavoitteet:

 • kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat ja muistot ilmaisulliseksi toiminnaksi
 • kuvailmaisussa oppilas kehittää tilantajuaan ja avaruudellista hahmotuskykyään sekä kykyään hahmottaa muotoja ja niiden suhteita luonnossa, rakennetussa ja esineympäristössä sekä kuvissa
 • syvennetään 7. luokan sisältöjä ja työtapoja monipuolisemmin ja perusteellisemmin sekä runsaammin tehtävin

sisällöt:

 • tehtäviä, jotka sisältävät värioppiin liittyviä asioita
 • muodon tajua kehittäviä tehtäviä
 • maiseman monet vivahteet
 • ihminen mallista ja mielen hahmottamana
 • eläin mallista ja muistikuvien mukaan kuvattuna
 • asetelmia erilaisten vaihtoehtojen, ismien pohjalta toteutettuna
 • perspektiiviopin alkeet
 • tehtäviä, joiden yhteydessä tutustutaan taidehistorian eri aikakausien tyyleihin luola-maalauksista aina tämän vuosisadan ismeihin

 

KÄSITYÖ, TEKNINEN TYÖ

tavoitteet:

 • kurssilla kehitetään:
 • monipuolisesti käden taitoja
 • suunnittelu- ja muotoilutaitoja
 • oikeita ja turvallisia työtapoja
 • erilaisten materiaalien tuntemusta eri käyttötarkoituksiin (puu, metalli, kivi, lasi, jne.)
 • erilaisia materiaalikohtaisia työtapoja
 • ongelmanratkaisu taitoja ja luovuutta

sisällöt:

 • opiskelemme materiaalikohtaisia työstömenetelmiä oppilaiden omien työsuunnitelmien pohjalta
 • oppilaat tutustuvat muotoilun ja tuotesuunnittelun perusteisiin
 • aiheet töihin voivat olla joko oppilaiden omia tai valmiita malleja eri lähteistä
 • koneet ja laitteet
 • materiaalioppi
 • tuotesuunnittelu ja muotoilu
 • ergonomia

 

KÄSITYÖ, TEKSTIILITYÖ

tavoitteet:

 • kehitetään suunnittelu- ja muotoilutaitoja, eri tekstiilitekniikoiden hallintaa, materiaalien tuntemusta sekä oikeita ja turvallisia työtapoja
 • tutustutaan erilaisiin tuotesuunnittelun lähtökohtiin ja siihen miten eri materiaaleja ja tekstiilitekniikoita voi yhdistellä

sisällöt:

 • valinnaiskurssilla oppilas suunnittelee valmistettavat työnsä itsenäisesti ja toteuttaa ne opettajan ohjauksessa
 • oppilas voi halutessaan keskittyä syventämään taitojaan muutaman tekstiilitekniikan parissa, tai kokeilla monipuolisesti eri tekniikoita
 • oppilaan omiin töihin soveltuvaa tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä tekstiilitekniikoita oppilaan oman valinnan mukaan
 • yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä

 

LIIKUNTA

tavoitteet:

 • kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden liikuntataitoja ja -tietoja perinteisissä koululiikuntalajeissa ja tutustua uusiin liikuntamuotoihin huomioiden myös oppilaiden mieltymykset
 • luokalla syvennetään 8. luokalla opittuja tietoja ja taitoja

 

sisällöt:

 • sisä- ja ulkopalloilu
 • telinevoimistelu, kehonhallinta ja musiikkiliikunta
 • luistelu ja jääpelit
 • vesiliikunta
 • yleisurheilu ja maastoliikunta
 • luokalla syventäen 8. luokan sisällöt

 

MUSIIKKI

tavoitteet:

 • kehittää bändisoiton ja laulun taitoa
 • keskittyy oman instrumenttinsa käyttöön musisoinnissa
 • oppii stemmalaulua
 • oppii valmistamaan itsenäisesti ja ryhmissä musiikkiesityksiä konsertteihin ja juhliin

sisällöt:

 • käytetään omaa ääntä musiikkikappaleen tyylin mukaisesti, yksi- ja moniääniset laulut
 • opetellaan kappaleiden soittoa
 • harjoitellaan ääntötoistolaitteiden käyttöä
 • käytetään omia ideoita musiikin tekemisessä
 • esiinnytään konserteissa ja muissa koulun tilaisuuksissa

 

B-RYHMÄ: TAITO- JA TAIDEAINEET (1 vvt)

 

MAILA- JA PALLOPELIT

tavoitteet:

 • opitaan eri mailapeli- ja palloilulajeille ominaiset perustekniikat, tutustuvat pistelaskuun ja pelaamisen perusteisiin, pelitekniikkaan, sääntöihin ja tuomarointiin

sisällöt:

 • kurssilla tutustutaan erilaisiin palloilu- ja mailapeleihin
 • lajeina ovat mm. sulkapallo, squash, tennis, pöytätennis ja golf sekä erilaiset joukkuepallopelit

 

MAKEAA JA SUOLAISTA

tavoitteet:

 • oppia valmistamaan helppoja ja nopeita välipalaksi sopivia ruokia ja leivonnaisia
 • ymmärtää terveellisen välipalan merkityksen päivittäisessä ravinnossa
 • oppia vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja

sisällöt:

 • helpot ja nopeat välipalat
 • keittiön pienkoneiden hyödyntäminen ruuanvalmistuksessa
 • teolliset elintarvikkeet apuna ruuanvalmistuksessa

 

PIIRUSTUS

tavoitteet:

 • syvennetään piirustuksen tekniikoita
 • monipuolinen tutustuminen ja haltuunotto erilaisten piirtimien ja tekniikoiden kautta
 • parempi piirtämisen taito

sisällöt:

 • monipuolista piirustusta monipuolisilla välineillä
 • hiukan teoriaa oppimisen pohjaksi
 • tekemällä oppiminen, vaihtoehtoisuutta

 

SISUSTUSKURSSI (pehmeät materiaalit)

tavoitteet:

 • kurssin tavoitteena on oppia sisutussuunnittelua sekä esteettisistä että käytännön lähtökohdista
 • kurssilla on mahdollisuus tehdä sisustus- ja säilytystekstiilejä, kuten sisustustauluja, tyynyjä, koreja jne.

sisällöt:

 • opiskelija voi suunnitella sisustuksen haluamaansa kohteeseen ja toteuttaa osan suunnitelmastaan valmiiksi tuotteeksi asti
 • kurssilla jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan käsin ja kehittää haluamiensa tekstiilitekniikoiden hallintaa

 

TANSSI, VOIMISTELU JA KEHONHUOLTO

tavoitteet:

 • tutustutaan eri tanssilajeihin tanssien ja voimistellen
 • oman kehon tuntemus, kehonhuolto, peruskunnon parantaminen

sisällöt:

 • eri tanssilajien ja voimistelun perustekniikoiden harjoittelua
 • omien koreografioiden suunnittelua, toteuttamista ja ohjaamista toisille
 • kehonhuoltoa ja lihaskuntoa
 • tutustuminen pariakrobatiaan, cheerleadingiin, yms.

 

TUTUSTUTAAN ELEKTRONIIKKAAN

tavoitteet:

 • opettelemme tuntemaan tavallisimpien komponenttien ja laitteiden ominaisuuksia, sekä käyttöä
 • opimme kokoamaan elektronisia laitteita, sekä ymmärtämään niiden toimintaa
 • tutustumme myös robotiikkaan ja automaatiotekniikkaan Peltolassa

sisällöt:

 • tutustumme elektronisten komponenttien ja laitteiden toiminta periaatteisiin ja rakennamme valmiista rakennussarjoista paristokäyttöisiä laitteita, kuten varashälytin, liiketunnistin, stereovahvistin jne.
 • sähköoppi ja komponenttien lukutaito

 

C-RYHMÄ: MUUT VALINNAISET (2 vvt)

 

B2-RANSKA

tavoitteet:

 • valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa

arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa

 • alkeiskielitaidon kehittymisen lisäksi opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ranskalaiseen kulttuuriin eli kielialueen keskeisiin tapoihin, tapahtumiin ja paikkoihin

sisällöt:

8.luokalla:

Opit

- esittäytymään, kertomaan nimesi ja ikäsi

- kertomaan perheestäsi, ystävistäsi ja harrastuksistasi

- asioimaan kahvilassa, ravintolassa ja lippuluukulla

- kysymään hintaa

- viikonpäivät, kuukaudet, lukusanat, kellonajat

- tervehtimään, hyvästelemään, kiittämään, pyytämään anteeksi, sopimaan

tapaamisesta

-olemaan ranskalaisittain kohtelias

 

9.luokalla:

Opit

- matkailusanastoa

- kuvailemaan asioita ja henkilöitä värien ym. Adjektiivien avulla

- puhumaan säästä

- käymään mm. vaateostoksilla

- ilmaisemaan mielipiteitä ja kertomaan suunnitelmistasi

- kirjoittamaan pieniä viestejä, esim. postikortin ja kirjeen

- lisää ranskalaiseen tapakulttuuriin liittyviä sanontoja

 

B2-SAKSA

tavoitteet:

 • valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa

arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa

 • alkeiskielitaidon kehittymisen lisäksi opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat saksalaiseen kulttuuriin eli kielialueen keskeisiin tapoihin, tapahtumiin ja paikkoihin

sisällöt:

 • luokalla:
 • keskeisiä fraaseja tavattaessa, perheestä ja harrastuksista kertominen, ostosten teko,

kellonajat, koulu sekä lomasuunnitelmat

 

 • luokalla:
 • ravinto ja ruokailu, saksalaisiin nuoriin tutustuminen, matkustaminen ja liikennevälineet, terveys ja sairaus, työ ja opiskelu, Suomi, luonto ja sää sekä vapaa-ajan vietto

 

KALASTUSMENETELMÄT

tavoitteet:

- opetellaan erilaisia kalastusmenetelmiä kuten viehekalastus, perhot, katiska, verkot, iskukoukut ja täkykalastus
- testataan vieheitä ja pyydyksiä lähivesistöissä ososuhteiden niin salliessa lukuvuoden aikana
- opetellaan myös kalan käsittelyä juuri pyydetystä saaliista ruoka-aineeksi, esim. hauen, ahvenen ja särjen filerointi ruodottomaksi
- tutustutaan myös kalojen purkitukseen kotioloissa

sisällöt:
- vieheiden ja perhojen valmistus
- suunnittelu ja tiedonhankintataidot
- erilaiset materiaalien työstömenetelmät
- kalojen tunnistus, saaliin käsittely ja ruuaksi valmistaminen
- kalaluvat ja kestävä kalastus
- iskukoukut, täkyonget, verkkokalastus, kalojen purkitus kotioloissaLEIVOTAAN

tavoitteet:

 • oppia valmistamaan erityyppisiä leivonnaisia
 • ymmärtää leivonnaisten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää kotona leipomisen merkityksen ja sen taloudelliset vaikutukset
 • oppia vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja

sisällöt:

 • perustaikinatyypit ja niiden soveltaminen erilaisiksi leivonnaisiksi
 • perinneleivonnaisia
 • kansainvälisiä leivonnaisia
 • leivonnaisia kodin ja kalenterivuoden juhliin
 • erityisruokavalioiden huomioiminen leivonnassa
 • hinta- ja laatuvertailua

 

SEIKKAILU- JA RETKEILYLIIKUNTA

tavoitteet:

 • retkeilyn ja seikkailu- ja maastoliikunnan perusteiden opettelu, varustautuminen yön yli retkeä varten, yöpyminen maastossa, peruskunnon parantaminen, itsensä ”voittaminen”
 • oppilas ymmärtää varustuksen merkityksen selviytymiselle, Retkimuonan valmistus, oman hyvinvoinnin tukeminen
 • luonnossa liikkuminen, selviytyminen ja luonnosta nauttiminen

 

sisällöt:

 • vaellus maastossa, yöpyminen teltassa tai autiotuvassa
 • toimintakyky erilaisessa liikuntaympäristössä, erilaisessa ryhmässä toimiminen
 • koskenlasku, laskeutuminen, tehtävät pimeässä tms.
 • varusteiden valinta ja huoltaminen, retkimuonan valmistus
 • hygieniasta ja itsestään huolehtiminen
 • luonnon monimuotoisuuden arvostaminen, luonnonantimet, eläinten havainnointi
 • suunnistus, kartan lukutaito


TAITEEN TYÖPAJA


TUUNATAAN TAVAROITA

tavoitteet:

 • opetellaan erilaisia työtapoja, joiden avulla oppilaat voivat muokata omia tuotteitaan yksilöllisiksi
 • tuunattavia tuotteita voivat olla mm. mopot ja pyörät, lumi- ja skeittilaudat, mailat ja kypärät, huonekalut tai muut kiinnostuksen kohteet

sisällöt:

 • korjaillaan ja uudistetaan tuotteita ja tehdään niistä yksilöllisesti oman näköisiä
 • erilaisten materiaalien mukaiset työtavat ja tekniikat

 

VALOKUVAUS

Tavoitteet:

 • Opitaan kuvaamaan ihmisiä, eläimiä ja maisemia
 • Tunnetaan kuvan sommittelun perussääntöjä
 • Osataan kuvankäsittelyn perustaitoja
 • Tiedetään eri tarkoitukseen käytettävien kuvien eroja (uutiskuva, tuotekuva yms.)

Sisällöt:

 • Käytössä pääasiassa puhelimet ja iPadit
 • Tutustutaan järjestelmäkameroihin
 • Käytetään paljon erilaisia kuvakokoja, kuvakulmia ja sommitteluita
 • Opetellaan kuvankäsittelyä eri ohjelmilla mm. puhelimen omalla kameran sovelluksella ja tietokoneella GIMPillä
 • Tekeminen on pääasia! Mitä enemmän otetaan ja nähdään erilaisia kuvia sitä enemmän pystytään itse soveltamaan!

 


D-RYHMÄ: MUUT VALINNAISET (1 vvt)

iMOVIES IN ENGLISH

Tavoitteet:

Kehittää ja vahvistaa:
 • englannin suullista kielitaitoa
 • rohkeutta ja itsevarmuutta kirjoittaa ja puhua englantia omasta taitotasosta riippumatta
 • ryhmätyöskentelytaitoja
 • luovuutta: saat käyttää englantia itseäsi innostavalla tavalla
 • esiintymistaitoja: harjoitellaan rooleihin eläytymistä ja heittäytymistä sekä itsekritiikistä irti päästämistä

Sisällöt:
 • käsikirjoitetaan, näytellään ja kuvataan lyhyehköjä elokuvia englanniksi oppilaiden omien ideoiden ja/tai opettajan antamien aihevinkkien pohjalta
 • katsotaan toisten kuvaamia elokuvia ja annetaan ryhmäläisille rohkaisevaa, positiivista palautetta

ELOKUVAKURSSI

tavoitteet:

 • tutustutaan elokuvaan taidemuotona, opitaan kuvausteknisiä asioita ja editointia

sisällöt:

 • elokuvan historia
 • kuvakoot ja kuvakulmat, kuvakäsikirjoituksen tekeminen, kuvaustekniikka, editointi
 • aiheita opiskellaan tekemällä käytännön kuvausharjoituksia
 • kurssin lopuksi suunnitellaan ja kuvataan oma lyhytelokuva

  

KUNNIAN KENTÄT - IHMINEN SODAN JALOISSA

tavoitteet:

 • tavoitteena on tarkastella sodankäyntiä laajamittaisena ilmiönä ihmiskunnan historiassa
 • polttopisteessä on toisaalta sodankäynti poliittisena välineenä, toisaalta taas sodankäynnin vaikutus siviilien elämään eri aikoina
 • paikallishistoriallinen näkökulma otetaan vahvasti huomioon kurssin aikana

sisällöt:

 • kurssilla tutustutaan sodankäynnin historiaan eri aikakausina
 • millaisia vaikutuksia sodilla on ollut ihmisten elämään ja valtioiden kehitykseen?
 • painopiste on myös sellaisissa tapahtumissa, joita ei yläkoulun historian tunneilla käsitellä; tällä tarkoitetaan esimerkiksi antiikkia, keskiaikaa, Ruotsin suurvalta-aikaa ja toisen maailmansodan jälkeistä aikaa
 • paikaillisesti tutustutaan vuoden 1918 tapahtumiin ja toisen maailmansodan aikaan
 • kurssin aikana oppilaat luovat sisältöä verkkoon, ja apuna voidaan käyttää esimerkiksi tietokonepelejä ja sovelluksiaMAKUJA MAAILMALTA

tavoitteet:

 • tutustua eri maiden ruokakulttuureihin
 • ymmärtää ruokakulttuureihin vaikuttavia tekijöitä
 • osaa hankkia tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä käytäntöön
 • oppia vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja

sisällöt:

 • eri maiden ruokakulttuurit, tyypilliset ruoka-aineet, ruuanvalmistustavat, ruokailutavat ja –ajat, uskonnon vaikutus
 • ruokakulttuureihin tutustutaan oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta
 • mahdollisesti eri kulttuurien vierailijoita

 

POWER AND BALANCE – TEMPPUJA JA TASAPAINOA

tavoitteet:

 • oman kehon tuntemus, kehonhuolto, peruskunnon parantaminen
 • terveellinen ruokavalio, oman hyvinvoinnin tukeminen
 • tietoisuustaitojen vahvistaminen

sisällöt:

 • voimistelun alkeita telineillä ja ilman
 • tanssia, pariakrobatiaan, joogaa, pilatesta
 • venyttelyä ja rentoutusta
 • maistellaan esim. smoothieta ja raakasuklaata
 • mindfulness-harjoitukset, rauhoittumisen metodit

 

SARJAKUVAPAJA

tavoitteet:

 • opitaan sarjakuvan piirtämistä ja tekniikkaa

sisällöt:

 • kuvakoot, kuvakulmat, korostukset, kikkailut
 • sarjakuvaa omista ja valmiista tarinoista, toimintaohjeista, humoristisista aiheista
 • sarjakuva kulttuurisen vaikuttamisen välineenä

 

TIETOTEKNIIKAN PERUSTEITA, 3D-TULOSTUS JA ROBOTIIKKA

Tavoitteet:
 • Oppilas oppii tietokoneen peruskäyttötaidot
 • Oppilas oppii 3d-suunnittelun ja tulostuksen periaatteet
 • Oppilas oppii robotiikan periaatteet.

Sisällöt

 • tietokoneen peruskäyttötaidot
 • robotiikan periaatteet
 • 3D-tulostamisen merkitys ja tulevaisuuden näkymät
 • 3d- tulostuksen periaatteet
 • 3d- tulostuksen suunnittelu 
 • 3d- tulostus 
Oppimisympäristöt
 • Työskentely tapahtuu pääosin koulun tietokoneilla, 3d- tulostimen ääressä ja robotiikan apuvälineiden parissa.
 • Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy opintovierailu johonkin 3D-tulostusta hyödyntävään yritykseen tai muuhun vastaavaan paikkaan.

Ei vaadi aikaisempia tieto- ja viestintätekniikan opintoja.

 

9. luokan valinnaisaineet lv. 2023-24

Avaruuskurssi
Elektroniikka
Elokuvakurssi
Kalastus
Korukurssi
Kunnian kentät - ihmisiä sodan jaloissa
Lautapelit ja liikunaleikit
Liikunnan ohjauksen kurssi
Makuja maailmalta
Matematiikan syventävä
Mielen hyvinvointi
Ohjelmointi
Pelit matikaksi
3D-tulostus ja robotiikka
Seikkailu- ja retkeilyliikunta
Seikkailuliikunnan talviretkikurssi
Sisustuskurssi
Taidepaja
Tukioppilaskurssi

VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE, lv. 2023-2024 (näistä valitaan kaksi 8. luokalla 9. luokkaa varten)

AVARUUSKURSSI

tavoitteet:

Kurssin teemana on avaruuden tutkiminen, joka jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen:

 • lähiavaruuden tutkiminen
 • aurinkokunnan vieraiden kappaleiden tutkiminen
 • maailmankaikkeuden tutkiminen


sisällöt:

- Jakokosken tähtitornilla vierailu

- tutustutaan uusimpiin avaruuden tutkimuksen keinoihin

- Marsin asuttamisen haasteet, tutustutaan Epic Challenge –projektiin ja sitä kautta Marsin asuttamiseen liittyviin haasteisiin (https://www.epicchallenge.fi/web/joensuu1)
- Avaruuteen tutustuminen virtuaalitodellisuuden kautta (virtuaalilasit)

LISÄTIETOA KURSSISTA: Avaruuskurssin sivulta

 

ELEKTRONIIKKA

tavoitteet:

- opetellaan tuntemaan tavallisimpien komponenttien ja laitteiden ominaisuuksia sekä käyttöä

- opitaan kokoamaan elektronisia laitteita sekä ymmärtämään niiden toimintaa

- tutustutaan myös robotiikkaan ja automaatiotekniikkaan Peltolassa

sisällöt:

- tutustutaan elektronisten komponenttien ja laitteiden toimintaperiaatteisiin ja rakennetaan valmiista rakennussarjoista paristokäyttöisiä laitteita kuten varashälytin, liiketunnistin, stereovahvistin jne.

- sähköoppi ja komponenttien lukutaito

 

ELOKUVAKURSSI

tavoitteet:

- tutustutaan elokuvan tekemiseen ja käsikirjoituksen tekemiseen

sisällöt:

- elokuvan rakenne, genret, hahmot, aihe, teema ja tarina

- oman käsikirjoituksen luominen

- aiheita opiskellaan käytännön harjoitusten avulla

- kurssin aikana kirjoitetaan oma käsikirjoitus lyhytelokuvalle ja kuvataan se valmiiksi lyhytelokuvaksi

 

KALASTUS

tavoitteet:

- opetellaan erilaisia kalastusmenetelmiä kuten viehekalastus, perhot, katiska, verkot, iskukoukut ja täkykalastus

- testataan vieheitä ja pyydyksiä lähivesistöissä olosuhteiden niin salliessa lukuvuoden aikana

- opetellaan myös kalan käsittelyä juuri pyydetystä saaliista ruoka-aineeksi, esim. hauen, ahvenen ja särjen filerointi ruodottomaksi

- tutustutaan myös kalojen purkitukseen kotioloissa

sisällöt:

- vieheiden ja perhojen valmistus

- suunnittelu ja tiedonhankintataidot

- erilaiset materiaalien työstömenetelmät

- kalojen tunnistus, saaliin käsittely ja ruuaksi valmistaminen

- kalaluvat ja kestävä kalastus

- iskukoukut, täkyonget, verkkokalastus, kalojen purkitus kotioloissa

 

KORUKURSSI

tavoitteet:

- kehitetään suunnittelutaitoja, eri materiaalien tuntemusta sekä erilaisten materiaalien työstötekniikoiden hallintaa

- työskennellään hyödyntäen tekstiilityöluokan materiaaleja ja käsikirjastoa

- hyödynnetään monipuolisesti nettiä paitsi suunnittelun, myös työtapojen apuna

- mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja näyttelyihin ja/tai yrityksiin

sisällöt:

- erilaisten korujen, koristeiden ja heijastinten suunnittelu ja valmistaminen

- ns. perinteisten korujen lisäksi kurssilla voi tehdä koristeita kännykkään tai laukkuun, heijastimia tai heijastinkoruja tai kokeilla ledivalojen yhdistämistä koruun tai heijastimeenKUNNIAN KENTÄT

tavoitteet:

 • tavoitteena on tarkastella sodankäyntiä laajamittaisena ilmiönä ihmiskunnan historiassa
 • polttopisteessä on toisaalta sodankäynti poliittisena välineenä, toisaalta taas sodankäynnin vaikutus siviilien elämään eri aikoina
 • paikallishistoriallinen näkökulma otetaan vahvasti huomioon kurssin aikana

sisällöt:

 • kurssilla tutustutaan sodankäynnin historiaan eri aikakausina
 • millaisia vaikutuksia sodilla on ollut ihmisten elämään ja valtioiden kehitykseen?
 • painopiste on myös sellaisissa tapahtumissa, joita ei yläkoulun historian tunneilla käsitellä; tällä tarkoitetaan esimerkiksi antiikkia, keskiaikaa, Ruotsin suurvalta-aikaa ja toisen maailmansodan jälkeistä aikaa
 • paikaillisesti tutustutaan vuoden 1918 tapahtumiin ja toisen maailmansodan aikaan
 • kurssin aikana oppilaat luovat sisältöä verkkoon, ja apuna voidaan käyttää esimerkiksi tietokonepelejä ja sovelluksia

 

LAUTAPELIT JA LIIKUNTALEIKIT

tavoitteet:

- pelataan, sovelletaan, suunnitellaan, kehitellään ja muunnellaan tuttuja lautapelejä liikuntaan sopiviksi

- kehitetään oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja kehitetään nopeaa reagointia uusiin tilanteisiin sekä opitaan voittamisen ja häviämisen taitoja

- tutustutaan myös perinteisiin liikuntaleikkeihin käyttäen erilaisia liikuntavälineitä

sisällöt:

- käytetään välineinä tuttuja yleisimpiä lautapelejä

- toiminta tapahtuu yksin, pareittain tai ryhmissä

- pelejä toteutetaan sekä sisällä että ulkona


LIIKUNNAN OHJAUKSEN KURSSI

Tavoitteet:

 • Kurssilla tavoitteena oppia taitoja ryhmäliikunnan ohjaamiseen monipuolisesti kannustavassa ryhmässä.
 • Tavoitteena nauttia liikunnasta ja antaa jokaiselle mahdollisuus opetella ja harjoitella liikunnan ohjaamisen alkeita.

Sisällöt:

 • Kurssilla oppilaat harjoittelevat liikunnan ohjaamista monipuolisesti eri lajeissa ja samalla liikkuen aktiivisesti. Sisä- ja ulkoliikuntaa.
 • Kurssin sisällöissä harjoittelua ohjeidenannon, ohjaamistaitojen, ajankäytön ja palautteenannon osalta hyvin suunnitellulla ohjaustunnilla.
 • Liikunnan ohjausta pareittain tai ryhmissä.

 

MAKUJA MAAILMALTA (vain niille, joilla ei ole ollut 8. luokalla)

tavoitteet:

- tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin

- ymmärretään ruokakulttuureihin vaikuttavia tekijöitä

- osataan hankkia tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä käytäntöön

- opitaan vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja

sisällöt:

- eri maiden ruokakulttuurit, tyypilliset ruoka-aineet, ruuanvalmistustavat, ruokailutavat ja –ajat, uskonnon merkitys

- ruokakulttuureihin tutustutaan oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta

- mahdollisesti eri kulttuurien vierailijoita

 

MATEMATIIKKAN SYVENTÄVÄ

tavoitteet:

- syvennetään matematiikan taitoja koulukurssien ulkopuolelle ja valmistaudutaan erityisesti lukion pitkän matematiikan opiskeluun

sisällöt:

- tutustutaan lukion matematiikan sisältöihin

- ratkaistaan vaativampia ongelmanratkaisutehtäviä

- kehitetään matemaattista ajattelua erilaisten pelien avulla (iPadin appsit, lautapelit, sudokut jne.)

 

MIELEN HYVINVOINTI

tavoitteet:

- lisätä henkistä hyvinvointia sekä tukea yksilöllistä kasvua ja kehitystä

- lisätä tiedostamista ja tietoa mielen hyvinvoinnista elämän voimavarana

- lisätä itsetuntemusta ja ymmärrystä itseä ja muita ihmisiä kohtaan

- saada valmiuksia selviytyä elämän haasteista

sisällöt:

- rentoutusharjoitukset ja tietoisuustaidot

- omien vahvuuksien löytäminen ja niiden käyttäminen

- tunnetaidot

- kaveritaidot ja sosiaaliset taidot

- itsestä huolehtiminen

- elämän pulmista ja kriiseistä selviytyminen

- arjen hallintataidot

 

OHJELMOINTI

tavoitteet:

- tutustutaan ohjelmoinnin periaatteisiin ja yleisimpiin ohjelmointikieliin

sisällöt:

- ohjelmoinnin rakenne, ohjelmointikielien erot, Python-kielellä ohjelmointi

- työskentely tapahtuu pääosin tietokoneilla

 

PELIT MATIKAKSI

Tavoitteet:

 • Tutustutaan, kuinka matematiikkaa on käytetty erilaisissa peleissä
 • Kehitetään matemaattista pelisilmää ajattelemalla erilaisten tilanteiden mahdollisuuksia
 • Keskitytään perustelemaan tilanteita matemaattisesti laskemisen sijasta

Sisällöt:

 • Perustellaan matematiikan avulla erilaisten vaihtoehtojen järkevyyttä. Esimerkiksi miten et häviä ikinä 3x3 ristinollassa.
 • Tutustutaan lautapelien, sudokujen ja muiden pelien kautta erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin

 

3D- TULOSTUS JA ROBOTIIKKA

Tavoitteet:

 • Oppilas oppii tietokoneen peruskäyttötaidot
 • Oppilas oppii 3d-suunnittelun ja tulostuksen periaatteet
 • Oppilas oppii robotiikan periaatteet: oppilas tutustuu robottien toimintaan ja niiden hallinnointiin

Sisällöt

 • tietokoneen peruskäyttötaidot
 • robotiikan periaatteet
 • 3D-tulostamisen merkitys ja tulevaisuuden näkymät
 • 3d- tulostuksen periaatteet
 • 3d- tulostuksen suunnittelu 
 • 3d- tulostus 

Oppimisympäristöt

 • Työskentely tapahtuu pääosin koulun tietokoneilla, 3d- tulostimen ääressä ja robotiikan apuvälineiden parissa.
 • Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy opintovierailu johonkin 3D-tulostusta hyödyntävään yritykseen tai muuhun vastaavaan paikkaan.

Ei vaadi aikaisempia tieto- ja viestintätekniikan opintoja.

 

SEIKKAILU- JA RETKEILYLIIKUNTA

tavoitteet:

- retkeilyn ja seikkailu- ja maastoliikunnan perusteiden syventäminen, sopiva vuodenajan mukainen varustus vaellukselle, yöpyminen maastossa, kestävyyskunnon parantaminen

- varustuksen merkitys toimintakyvylle, retkimuonan valmistus, oman hyvinvoinnin tukeminen

- luonnossa liikkuminen ja selviytyminen

sisällöt:

- vaellus maastossa, yöpyminen teltassa, toimintakyvyn säilyttäminen erilaisessa liikuntaympäristössä

- ryhmänä toimiminen ja ryhmätehtävät

- varusteiden huoltaminen, hygienia ja itsestään huolehtiminen, ensiavun perusteet

- luonnon monimuotoisuuden arvostaminen, luonnonantimet, eläinten havainnointi, suunnistus, kartan lukutaito

SEIKKAILULIIKUNNAN TALVIRETKIKURSSI

tavoitteet:

- retkeilyn ja seikkailu- ja maastoliikunnan perusteiden syventäminen, talviretkeilyyn sopivan ja soveltuvan varustuksen hallinta, yöpyminen maastossa talviaikaan (autiotupa tms.), kestävyyskunnon parantaminen (vaativampi retki kuin syksyllä)

-oppilas ymmärtää varustuksen merkityksen luonnossa liikkumiselle ja selviytymiselle

- varustuksen merkitys toimintakyvylle, retkimuonan valmistus, oman hyvinvoinnin tukeminen

sisällöt:

- vaellus maastossa suksilla/lumikengillä, yöpyminen kylmällä (vaatii kylmän ajan varustuksen), toimintakyvyn säilyttäminen erilaisessa liikuntaympäristössä

- ryhmänä toimiminen ja ryhmätehtävät

- varusteiden huoltaminen, hygienia ja itsestään huolehtiminen, ensiavun perusteet

- luonnon monimuotoisuuden arvostaminen, luonnonantimet, eläinten havainnointi, suunnistus, kartan lukutaito

SISUSTUSKURSSI (pehmeät materiaalit)

tavoitteet:

- kurssin tavoitteena on oppia sisustussuunnittelua sekä esteettisistä että käytännön lähtökohdista

- kurssilla on mahdollisuus tehdä sisustus- ja säilytystekstiilejä kuten sisustustauluja, tyynyjä ja koreja

sisällöt:

- opiskelija voi suunnitella sisustuksen haluamaansa kohteeseen ja toteuttaa osan suunnitelmastaan valmiiksi tuotteeksi asti

- kurssilla jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan käsin ja kehittää haluamiensa tekstiilitekniikoiden hallintaa


TAIDEPAJA 
tavoitteet:
sisällöt:

TUKIOPPILASKURSSI (2vvt, sekä syys- että kevätlukukaudella, arvoidaan asteikolla 4-10)

tavoitteet:

- tavoitteena on itsetuntemuksen ja omien tunteiden tunnistamisen kehittäminen

- kurssilla pyritään myös kehittämään sosiaalisia taitoja, ryhmätyötaitoja, ryhmänohjaamista sekä suvaitsevaisuutta

- yhdessä toimimiseen pyritään tuomaan iloa ja leikkimielisyyttä sekä etsimään ja kehittämään myönteisiä toimintamalleja

- pyritään edistämään ”meidän koulu”-henkeä

sisällöt:

- koulutus (vähintään 16 tuntia) tukioppilastunneilla

- tapahtumien suunnittelu ja toteutus

- uusien seiskaluokkalaisten tapaamispäivän suunnittelu ja toteutus

- ryhmäyttämispäivät syksyllä uusille seiskaluokkalaisille sekä leikkituntien pitäminen seiskaluokan aikana

- kaikenlaisten teemapäivien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen koko koululle

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä