TOLLO toisella asteella

TOLLO - Tuo Omat Laitteet ja Lähde Oppimaan (Joensuun seudun oppilaitosten BYOD protokolla)

TOLLO - Tuo Omat Laitteet ja Lähde Oppimaan on Joensuun seudun toisen asteen oppilaitosten oma BYOD - Bring Your Own Device ohjeistus, jolla pyritään kannustamaan opiskelijoita omien mobiililaitteiden ja tietokoneiden tehokkaaseen hyödyntämiseen oppimisessa.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN OPPIMISESSA

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään oppimisessa monipuolisesti. Tavoitteena on oppia taitavaksi ja vastuulliseksi tieto- ja viestintäteknologian käyttäjäksi. Oppilaitoksessamme noudatettava opetussuunnitelma velvoittaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaaseen ja turvalliseen hyödyntämiseen oppimisen välineenä ja kohteena. Opiskelijat käyttävät oppitunneilla pääsääntöisesti omia tietoteknisiä laitteitaan. Käytössä voi olla myös oppilaitoksen laitteita. Opettaja valitsee oppimiseen sopivat työtavat ja ohjaa turvalliseen työskentelyyn.

Oppilaitoksessa omilla laitteilla opiskellaan opetuksen järjestäjän ylläpitämän ilmaisen ja turvallisen verkkoyhteyden kautta. Oppilaitos ei vastaa oppilaan oman laitteen käytöstä syntyvistä kustannuksista, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista.

Oman laitteen käyttämisessä ja säilyttämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Käyttämällä omaa laitetta oppitunnilla opiskelija ja huoltajat osoittavat hyväksyvänsä laitteen käytön oppimisessa. Oppilaitos ei vastaa opiskelijan omasta laitteesta vahinkotapauksissa.

Opiskelijan ja huoltajien tulee sopia siitä, saako omaa laitetta käyttää oppitunnilla. Samalla huoltajan ja opiskelijan tulee yhdessä käydä läpi oheiset, oppilaitoksessa voimassa olevat oman laitteen käyttöön liittyvät järjestyssäännöt.

Järjestyssäännöt tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttämisessä

1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.

2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. Toisen laitetta tai käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.

4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Luvattoman materiaalin jakaminen on kiellettyä.

5. Laitteita ja ohjelmistoja ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.

6. Opiskelijan on poistettava sopimaton tai luvaton materiaali laitteesta välittömästi.

7. Oman laitteen päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on opiskelijan ja huoltajien vastuulla.

Liitteet:

TOLLO toisella asteella

BYOD protocol

USING ICT IN LEARNING

ICT (information and communications technology) is used in learning in various ways. The goal is to become a skilled and responsible user of ICT. The curriculum states that ICT is used efficiently and safely both as a tool and an object of learning. During lessons students mainly use personally owned devices (laptops, tablets, and smart phones). It may also be possible to use the devices provided by the school. The teacher chooses the methods of learning and guides towards a safe way of working.

When using you your own device students are connected to a safe and free wireless network provided by the school. The school is not responsible for the possible expenses from using your own device such as phone, network or software costs.

Students are responsible for the safety and care of their devices. By using a personal device during lessons both the student and the parents approve the use of a personal device in learning. The school is not responsible for the student’s device if an accident happens.

The student and parents must decide together whether or not it is acceptable to use you own device during lessons. Parents must go through the following points with the student and agree with the terms and conditions concerning the use of personal devices.

1. Students are responsible for the safety and care of their devices.

2. The devices are used with a teacher’s permission only and according to the teacher’s instructions.

3. It is not allowed to trespass another person’s device or user account.

4. It is not allowed to photograph, video or voice record another person without a permission. Sharing material without a permission is not allowed.

5. Devices or software may not be used to cause harm or bully another person.

6. A student must delete unsuitable or prohibited material from the device immediately.

7. Student and parents are responsible for updating and the security of the device.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä