Light a Bot -hankkeen toimintaa: syksy 2018 - kevät 2019

Light a Bot

Light a Bot on tunnettu Joensuun jokaisessa ylä- ja alakoulussa. Hanke on onnistunut erittäin hyvin ydintavoitteessaan: maker- ja steamopetuksen levittäminen Joensuun kouluihin. Jokaisesta yläkoulusta on osallistunut opettajia hankkeen järjestämiin koulutuksiin. Kaikki koulutuksiin osallistuneet opettajat joko jo toteuttivat 2018-19 koulussaan oppiainerajat ylittäviä steam/maker -projekteja tai toteuttavat ne lukukaudella 2019-20. Porrastusta tehtiin käytännön syistä. Pariin kouluun on rakenteilla oma makervarasto, hankkeen ideasta. Alakouluihin hanke tarjosi heille sopivaa koulutusta ja materiaalia. Projekteja toteutettiin neljässä alakoulussa. Uusia alakouluja on jo omatoimisesti ilmoittautunut mukaan syksylle 2019. Hanke pureutui myös aiheeseen ”Pakopelit opetuksessa” maker ja steam näkökulmasta. Tämä sai erittäin paljon huomiota, ja tästä järjestettiin useita koulutuksia niin Joensuussa, Kuopiossa kuin ITK-konferenssissakin. Pedanettiin tehtyä materiaalia on toukokuuhun 2019 mennessä katsottu yli 1500 kertaa.

Haasteita

Aikataulut ja Joensuun alueen suuret välimatkat ovat aina haaste. Projektit ovat olleet usein parin opettajan järjestämiä, heidän oppituntien puitteissa (2-4h/viikko). Niinpä yksi projekti saattaa kestää yli kuukauden ja useamman päällekkäisen projektin vetäminen eri kouluissa on ongelmallista. Toisaalta kouluilla on aina omia aikataulullisia asioita.
 
Haasteena on myös jatkuvasti ollut paikallinen tietotekniikka yritys, joka hallinnoi alueen kouluverkkoa ja tietokoneita. Projekteissa käytettyjen ohjelmien ja laitteiden kanssa oli ainaista säätämistä verkko- ja asennusoikeuksien kanssa. Ohjelmat toimivat suoraan selaimen kautta, joten asennukset olivat vain selaimeen lisäosan asentamista ja Arduinoon ajurien asentamista (Jos koneessa oli Windows 7).

Muutoksia opetukseen ja opiskeluun?

Hankkeen projektit ovat luonnostaan monialaisia ja oppiainerajat ylittäviä. Opettaja kynnys teknologian käyttämiseen osana opetusta on laskenut ja se nähdään järkevänä ja tarkoituksenmukaisena. Toisaalta maker/steam -projektit sisältävät myös leikkimielisyyttä ja niissä on lupa epäonnistua. Epäonnistuminen on tärkeä osa prosessia, jonka jälkeen ratkaistaan ongelma yhdessä. Projekteihin liittyy vahvasti oppimisen omistajuus, toisaalta myös jakaminen. Ajattelu ”Minun oma projekti. Meidän tiimin oma projekti.” ja toisaalta jakaminen ja toisten auttaminen ovat suuri muutos perinteiseen opiskeluun. Tämä lähtökohta muuttaa myös opettajan opetusta. Tiimityöskentely osataan erottaa perinteisestä ryhmätyöstä eli töitä voidaan tehdä yhdessä, mutta jokainen oppii ja tekee omalla tasollaan. Opettajan rooli on ohjaava. Opettajan ei tarvitse tietää kaikkea, vaan asioita voidaan tutkia ja selvittää yhdessä. Opettaja määrittelee ikäänkuin hiekkalaatikon, ja oppilas voi vaikuttaa mitä siellä tehdään.

Tiedottaminen

Hankkeella on omat julkiset kanavat sosiaalisessa mediassa: Instragram ja Facebook. Näissä on julkaistu säännöllisesti erilaista hankkeen toimintaan ja tavoitteisiin liittyvää materiaalia. Light a Bot on tehnyt erittäin tiivistä yhteistyötä Joensuun ja alueen tutorkoordinaattoreiden kanssa, ja hanke on ollut eri tavoin läsnä jokaisessa tutortapaamisessa. Hanke oli myös pitämässä koulutusta Hämeenlinnassa ITK:n yhteydessä valtakunnallisilla tutorpäivillä sekä Kuopion alueellisilla tutorpäivillä. Hankkeen keskeisiin yhteistyökumppaneihin, kuten esimerkiksi Itä-Suomen yliopistoon (eCraft2Learn -hanke, DigiErkot, Soveltavan kasvatustieteen laitos sekä Joensuun normaalikoulu) on pidetty tiiviisti ja säännöllisesti yhteyttä ja on tehty useita yhteistyöprojekteja. Light a Bot pääsi myös sanomalehti Karjalaiseen, jossa oli koko aukeaman juttu hankkeen koordinoimasta yläkoulun pakopeliprojektista. Hankkeella on oma Pedanet -sivu, jota on jaettu avoimesti eri foorumeilla, myös kansainvälisesti.

Toiminta ja tapahtumia 2018-19

Lokakuu 2018
Call for Arts Teachers
- Light a Bot kutsui tapaamiseen kaikki Joensuun yläkoulujen kuvataiteen opettajat (kaikki osallistuivat). Heille esiteltiin eCraft2Learnin oppimisympäristö ja projektityömalli. Tapaamisen ideana oli pohtia STEAM-opetusta nimenomaan taide edellä. Eli miten taiteessa voidaan itsessään hyödyntää elektroniikkaa siten, että se on osa taidetta, eikä niin, että elektroniikka määrittelee tulevan työn. Ajatuksia vaihdettiin ja jalostettiin. Lopputuloksena kaikki kokivat aiheen innostavana ja mielenkiintoisena, ja sitä päätettiin kokeilla.


Light a Botin tilassa eCraft2Learn projekti
- Tähän projektiin osallistui Lyseon peruskoulun 9.lk valinnaiskurssi. Ryhmän opettaja oli enemmän katsojan ja ”opiskelijan” roolissa eli kouluttautui samalla vetämään itse vastaavaa. Projektia tehtiin koko lokakuu aina torstaisin klo 8-10. Aiheena oppilasryhmien valinnan mukaan joko Interaktiivinen taide tai interaktiivinen koti. Mukana yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopistolta dr. Calcin Surero Montero ja tutkija Mareena Hyypiä. Projektista kirjattiin vapaamuotoinen tuntipäiväkirja opettajan näkökulmasta työskentelyn eri vaiheista, kulusta, ongelmista ja onnistumisista kuvien kanssa. Tuotos on jaossa hankkeen Pedanetsivulla eCraft2Learn -osiossa.

Utran alakoulu lainaa 15 Microbittiä, PlayGround settejä ja Inventors -kittejä. Laitteiden avulla toteutettiin syksyn aikana isohko osa valinnaisainekurssista. Opettajalla oli hieman jo kokemusta, joten hän ei tarvinnut erityistä koulutusta.

Marraskuu 2018
Työpajat Joensuun digituutoreiden verkostotapaamisessa
- Paikalla oli noin 70 tuutoropettaja Joensuun ja alueen kouluista. Light a Bot järjesti työpajatyöskentelyä pienryhmissä: Maker-elektroniikka tutuksi (Johdanto Arduinoon) sekä Digitaalinen pakopeli (jossa mukana ensimmäinen Arduino -pohjainen itsetehty Gadget)

3D-tulostimen hankinta koululle – pohtiva essee julkaistaan.
- Esseen tekeminen tuli oikeasta tarpeesta: yhdessä uudessa koulussa pohdittiin kalustamista ja 3D-tulostamista. He kertoivat esseen antaneen heille paljon ajatuksia ja sen koettiin auttaneen pohdinnassa ja kalustamisessa.

ECraft2Learn Koli Calling – Light a Bot Workshop
- Light a Bot organisoi Joensuun Botaniassa opettajille suunnatun koko päivän mittaisen (klo 10-17) työpajan. Tapahtuma liitettiin osaksi eCraft2Learnin omaa tutkijoiden tapahtumaa Kolilla. Tapahtumaan jyvitettiin osallistujapaikat siten, että jokaisella Joensuun yläkoululla oli sama määrä paikkoja (yhteensä 20). Jokaiselta koululta paikalle saapui 1-3 opettajaa. Koulutusta katsomaan saapui myös Karelia Expretiltä Yu Nan, jonka toimialaa on koulutusvienti Kiinaan.
- Ohjelmassa oli työpajatyöskentelyn lisäksi luentoja. Luennoitsijat olivat Itä-Suomen yliopistosta, Saksasta sekä Yhdysvalloista. Luennot käsittelivät mm. Makerkulttuuria opetuksessa ja STEM-opetusta sekä erilaisia toimintamalleja. Koulutettavat opettajat sitoutuivat tekemään omalla koulullaan eCraft2Learn projektin, Light a Botin välineillä, ohjauksella ja avustuksella. Oman projektin vetäminen ei ollut pakollista.

Digierkoille esittely ja työpaja
- Digierkojen opettajien täydennyskoulutuksen kokonaisuuteen liittyvä koulutustapahtuma, jossa Light a Bot esitteli toimintaansa sekä maker- ja steam -opetusta. Luennon jälkeen tehtiin eCraft2Learn projekti työpajatyyppisesti. Tapahtumaan osallistui 12 opettajaa, jotka olivat eri puolilta Suomea (mm. Joensuu, Varkaus, Kuopio, Hollola)

Joulukuu 2018
- Hankkeen projektikoorinaattori osallistui Innokasverkoston Microbit koulutuskokonaisuuteen sekä ThingLink -koulutukseen.
- IlonaIT:n ja ThinLinkin väen kanssa aloitettiin suunnittelemaan Joensuun opettajille laajaa ThingLink koulutusta keväälle tai syksylle 2019.
- Light a Bot organisoi tutustumiskäynnin Joensuun Riverialle, jossa tutustuttiin AutoEdu -virtuaaliopetus -hankkeeseen. Ohessa pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia. Mukana tutustumiskäynnillä oli koko Joensuun Mediakeskuksen henkilökunta sekä Joensuun Normaalikoulun digikehittämisopettaja Sampo Forsström.

Tammikuu 2019
- ECraft2Learn Koli Calling -tapahtuman projektien KickOff -tapaaminen. Opettajien kesken sovimme projektien aikatauluista. Ensimmäinen kouluprojekti aloitettiin tammikuun lopussa.
- Ensimmäinen HackPack luotiin kouluprojekteja varten.
- Kouluprojekteja varten kehitetään ja luodaan Pedanettiin sivusto nimenomaan oppilaita varten.
- Joensuun Lyseon peruskoululta kysytään apua 3D-kurssin suunnitteluun. Kurssi oli juuri alkamassa. Sisältösuunnittelu ja materiaalin tuottaminen alkaa heti.
- Pakopelit opetuksessa Pedanetsivuston tekeminen alkaa. Julkaistaan ensimmäiset pulmat ja gadgetit maker- ja steam viitekehyksessä.
- Joensuun soveltavan kasvatustieteenlaitoksen (ja myös OpenDigi -hankkeen koordinaattori) Jari Kukkosen kanssa sovitaan, että kymmenen opettajaksi opiskelevaa opiskelijaa tekevät MicroBit -pohjaisen projektin Light a Botin ohjauksessa, joka joko toteutetaan koulussa käytännössä tai se dokumentoidaan ja jaetaan koulujen opettajille. Kokonaisuudessaan tämä on heidän pakollisen kurssin keskeinen sisältö.
- MicroBit HackPack valmistuu
- Joensuun normaalikoulusta alakoulun opettajan kanssa aloitetaan kevätretkipäivän suunnittelu, johon Light a Bot suunnittelee Maker/steam -hengessä ohjelmaa. Mukana on myös opetusharjoittelusa olevia opiskelijoita.
- Kuopion alueellinen tutorpäivä, johon Light a Bot järjestää kaksi työpajaa. Osallistujia on yhteensä 72 opettajaa.

Helmikuu 2019
- Lyseon peruskoulu ja Pataluodon koulu aloittavat eCraft2Learn projektit omilla kouluillaan. Light a Bot on mukana jokaisessa työvaiheessa ja on myös tarpeen mukaan oppitunneilla mukana. Pataluodon koulussa tarve oli jokaiselle oppitunnille.
- Lyseon peruskoulun kahden opettajan kanssa alkaa Pakopeli Joensuun Taidemuseolla suunnittelu. Peliin halutaan saada paikallishistoriaa ja toisaalta Taidemuseon näyttely. Taidemuseon rakennus on paikallishistorian näkökulmasta keskeinen rakennus.
- Karsikon alakoulu lainaa MicroBit Hackpackin ja aloittaa pitkäkestoisen projektin.

Maaliskuu 2019
- Erasmus Teachers eCraft2Learn workshop. Digierkot pyytää Light a Bottia järjestämään eCraft2Learn - työpajan Erasmusvaihdossa oleville opettajille, joka toteutetaan Light a Botin tiloissa.
- ITK:n valtakunnalliset tuutorpäivät. Light a bot pitää tapahtumassa ”Pakopelit opetuksessa – pulmia ja gadgetteja” -työpajan yhteistyössä Joensuun tuutorkoorinaattoreiden kanssa. Light a Bot vastaa sisällöstä ja kouluttaa tuutorkoordinaattorit ja muut työpaja-avustajat (Alueellisen tuutortoiminnan kehittäjä-koordinaattori Miikka Metsola, Pedagogiset tvt-asiantuntijat Jaana Vauhkonen, Johanna Lakka). Työpajassa tutustuttiin ”tee se itse” -hengessä erilaisiin pakopelipulmiin ja -gadgetteihin tätä tarkoitusta varten tehdyllä pakopelillä. Opetussisältöä varten oli tehty kattava Pedanet -sivusto, jossa kaikki mm. Näytettiin havainnekuvien ja ohjeiden avulla miten kaikki oli tehty. Lisänä sivustolla myös paljon muuta, mitä pajan pelissä ei ollut. Pedagogisesti tämä oli eräänlaista käänteistä Flipped Learningiä: innostu aiheesta kokeilemalla, opiskele aihetta kotona, innostu ja toteuta.

Huhtikuu 2019
- Uimaharjun yläkoulussa alkaa eCraft2Learn kouluprojekti. Koululla pidetään kertaava lyhyt työpaja, johon osallistui myös pari uutta opettajaa.
- Pakopeli Joensuun Taidemuseolla valmistuu. Peli testataan oppilailla ja pelin pelaavat myös Taidemuseon henkilökunta ja Lyseon peruskoulun rehtorit. Peliin tehdään testipelin perusteella hienosäädöt ja valmiin pelin pelaavat koulun kaikki noin 150 7.luokkalaista osana historian opetusta. Sanomalehti Karjalainen tekee aiheesta aukeaman jutun, kuten myös kaupunkilehti Karjalan Heili.
- Alueellinen digitutorpäivä Joensuun Normaalikoulussa. Neljä työpajaa päivän aikana, joissa sisältö on sama kuin ITK:n yhteydessä ollut työpaja.

Toukokuu 2019
- Joensuun normaalikoulun ”kevätretkipäivä” pidetään MOK-päivänä. Tämä järjestetään kolmelle nelosluokalle kolmena eri päivänä. Sisältönä MakeyMakey pohjainen projekti, jonka opetusharjoittelijat vetävät. Light a Bot on huolehtinut opiskelijoiden koulutuksesta ja sisältösuunnitelmasta. Projektien aikana työtä tehdään yhdessä opiskelijoiden rinnalla oppilaiden kanssa.
- Joensuun alueen digituutoreille järjestetään (heiltä tulleiden pyyntöjen perusteella) vielä yksi Pakopeli opetuksessa työpaja. Sisältö sama kuin aiemmin.
- Taidemuseon ja Lyseon peruskoulun opettajien kanssa sovitaan, että museoon tehty pakopeli avataan kaikkien koulujen käyttöön. Light a Bot kouluttaa museon henkilökunnan pelin järjestämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä