Opinto-ohjaus

OP01

Pakollinen OP01-kurssi sisältää kaikille yhteisiä tunteja ensimmäisen vuoden 1. ja 4. jaksossa sekä toisen vuoden 2. jaksossa. Lisäksi ensimmäisen vuoden 5. jaksossa on jatko-opintoihin suuntaavia alaesittelyjä. Henkilökohtaiset haastattelut ovat ykkösillä heti syksyllä lukion alussa ja kakkosilla toisen vuoden keväällä. Kurssiin kuuluu myös viikottaiset ryhmänohjaajien pitämät ROT-tuokiot. Kahden päivän työelämään tutustuminen tehdään omalla ajalla toisen vuoden aikana.

OP02

Kolmannen ja mahdollisen neljännen vuoden aikana toteutetaan 2. kurssi siten, että opotunteja on kolmannessa jaksossa ja henkilökohtaiset haastattelut alkavat 2. jakson aikana. Kevään aikana toteutetaan yhteishaku. Pitkittäjien jatko-opintosuunnitelmat toteutetaan henkilökohtaisten aikataulujen mukaan.

Ohjaussuunnitelma

JÄMSÄN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA

 

Ennen lukio-opiskelujen aloitusta tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailuja peruskoulun 8. ja 9. –luokkalaisten tunneille. Kahdeksannen luokan infoissa annetaan perustietoa lukiosta ja päättävien luokkien esittelyssä keskitytään jo tarkemmin oppisisältöihin ja kurssivalintoihin. Oppilaiden vierailut lukiomme oppitunneille ovat myös mahdollisia sekä avoimet ovet –tapahtumat, joihin kutsutaan myös huoltajat mukaan.

 

OPPITUNTIEN suunnittelun ja toteutuksen päävastuu on opinto-ohjaajalla, mutta tunteja voivat pitää myös rehtori, ryhmänohjaajat, opettajat ja tutorit. Erityisesti heti lukion alussa terveydenhoitajan, erityisopettajan, kuraattorin ja koulupsykologin esittäytymiset ovat tärkeitä. Lukujärjestyksen mukaisia tunteja pidetään ensimmäisenä lukuvuonna vähintään kahdessa jaksossa ja toisena ja kolmantena vuonna yhdessä jaksossa. Oppitunnit koostuvat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisista sisällöistä.

 

HAASTATTELUJA pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle vähintään kerran lukuvuodessa. Tämän lisäksi ryhmänohjaajat voivat pitää vanhempainvartteja ensimmäisenä lukuvuonna. Haastatteluissa keskitytään kurssivalintojen tarkentamiseen, opintojen etenemiseen, opiskelumenetelmiin, yo- ja jatko-opintosuunnitelmien tekemiseen sekä opiskelijan jaksamiseen.

 

Vuosittain pyritään toteuttamaan JATKO-OPINTOPÄIVÄ, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus kuulla eri alojen opiskelijoiden esityksiä. Tämän lisäksi voidaan järjestää vierailuja tai pyytää vierailijoita pääasiallisesti yliopistoista tai ammattikorkeakouluista. Ainakin abiturientit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviin jatko-opintotapahtumiin.

 

TYÖELÄMÄPÄIVIÄ tai teematunteja järjestetään joko kaikille opiskelijoille, ikäluokittain tai aloittain kiinnostuneille. Yrittäjyyttä voidaan huomioida vierailuin tai esimerkiksi seutuviikon tarjonnassa. Sekä jatko-opinto- että työelämätietoutta voidaan syventää pienryhmissä.

 

Jokainen lukiolainen tutustuu TYÖELÄMÄÄN vähintään kahden päivän ajan. Tutustumiset voivat olla eri työpaikkoihin ja ne tulee suorittaa toisen lukiovuoden aikana, jolloin katsotaan opinto-ohjauksen 1. pakollinen kurssi suoritetuksi. Toinen pakollinen kurssi valmistuu, kun opiskelija on hakenut jatko-opintoihin esimerkiksi yhteishaussa tai tehnyt oman vastaavan jatkosuunnitelman.

 

Kerran vuodessa pidetään VANHEMPAINILLAT kaikille vuosiluokille. Myös peruskoulun 9-luokkalaisten vanhemmat kutsutaan lukiolle ennen toisen asteen yhteishakua.

 

Ohjausta YLIOPPILASTUTKINTOON annetaan heti ensimmäisestä vuodesta lähtien, jolloin jokainen opiskelija tekee oman alustavan suunnitelman. Suunnitelmaa tarkistetaan ja ohjeita ilmoittautumiseen annetaan oppituntien ja henkilökohtaisten haastattelujen aikana. Aineenopettajat huolehtivat omien aineidensa yo-vaatimuksista. Ennen kirjoituksia pidetään kaikille kokeisiin osallistuville omat infotilaisuudet.

 

Lukion aikana jokainen opiskelija laatii itselleen JATKO-OPINTOSUUNNITELMAN. Tavoitteena on kirjata se opiskelijan omaan Wilmaan. Apuna