Fysiikka

Taustaa...

Sisältö:

Harrastajan fysiikka on fysiikan työkurssi, jossa tutkitaan fysiikan eri osa-alueisiin liittyviä ilmiöitä kokeellisesti eri mittausmenetelmillä.
Kurssilla perehdytään kokeelliseen työskentelyyn ja fysiikan soeltamiseen tutkimalla mm. mekaniikkaa, lämpö- ja aaltoliike-oppia, sähköä ja magnetismia sekä säteilyfysiikkaa. Lisäksi analysoidaan tuloksia, perehdytään virhearviointeihin ja työselostusten tekoon sekä työturvallisuuteen.
Tavoitteena on antaa käsitys kokeellisesta menetelmästä luonnontieteiden perustana. Kurssin tavoitteena on syventää fysiikan osaamista ja tukea jatko-opintoja.

Työtavat:

Kokeellisten mittausten teko ja tulosten analysointi.

Ohjeet