Erityisopetus

Erityisopetus Jämsän lukiossa

Erityisopettajana toimii Mari Lyyra (virkavapaalla lukuvuonna 2018-2019, sijaisena Inka Pienimaa)

Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@jamsa.fi
p. 040 352 42 66

Erityisopetus Jämsän lukiossa

Ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat syksyllä lukiseulontoihin. Lukiseulojen tarkoitus on varmistaa, että mahdollinen lukihäiriö havaitaan ja opiskelija saa tarvitsemansa tuen sekä lukion aikana että ylioppilaskirjoituksissa.

Oppimistaitojen kurssi pidetään vapaaehtoisena opinto-ohjauksen kurssina keväällä hajautettuna 3. - 5. jaksoon. Kurssilla käsitellään muun muassa aktiivista lukemista, vieraiden kielten opiskelua, oppimistyylejä, luetunymmärtämisen strategioita ja esseevastauksen rakennetta.

Erityisopetuksessa tehdään edellisten lisäksi mm. yksilölukitestauksia, lukilausuntoja YTL:lle, annetaan opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta oppimisvaikeuksissa sekä pidetään erityisjärjestelypalavereita. Erityisopettaja voi tarvittaessa toimia myös samanaikaisopettajana.