KORONA -tiedotteet, ohjeet ja päivitykset

Koronatiedote 19.4.2022

Päijät-Soten korona-viikkokatsauksessa todettiin, että koronaan liittyvä sairaalahoidon tarve on viikon aikana vähentynyt, mutta on edelleen korkea.

THL:n yleinen kasvomaskisuositus on poistunut. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Jos on hengitystieinfektion oireita tai tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan maskin käyttöä. Myös Hartolan yhtenäiskoulussa maskien käyttäminen on jokaisen omassa harkinnassa. Koulu tarjoaa edelleen maskit.

Kotitestin voi tehdä, jos koronaan sopivia oireita ilmaantuu. Jos testin tulos on positiivinen, suosittelemme omaehtoista kotieristystä. Altistuneelle suosittelemme kontaktien välttämistä, jos se on mahdollista. Kouluun tullaan vain oireettomana.

Vakavalta koronataudilta voi parhaiten suojautua ottamalla rokotuksen. Alueemme vähintään 12-vuotiaista ensimmäisen koronarokotteen on saanut 88 prosenttia ja toisen 86 prosenttia. Vähintään 18-vuotiaista kolmannen rokotteen on saanut 64 prosenttia.

Alueellinen koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 18. toukokuuta arvioimaan epidemiatilannetta ja mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. 

Lisätietoja: 
johtajaylilääkäri, toimialajohtaja Tuomo Nieminen

t. Tiina Kotila-Paaso, rehtori

Koronatiedote 11.4.2022

Päijät-Soten alueen koronayhteistyöryhmän kokouksessa ei esitetty uusia rajoituksia ke 6.4. Koronaepidemia jatkuu alueellamme hyvin laajana, ja sairaalakuormitus on pysynyt vakaasti korkeana jo useita viikkoja.

Yleistä maskisuositusta ei enää uloteta ala- ja yläkouluihin. Maskia voi edelleen käyttää koulussa oman harkinnan mukaan ja koulut tarjoavat maskeja koululaisille. Yleinen maskisuositus on voimassa toisen asteen koulutuksessa. Hartolan Yhtenäiskoulussa maskit tarjotaan myös henkilökunnalle.

Alueellamme on edelleen voimassa muutoin laaja maskisuositus (12-vuotiaista lähtien), ja kaikissa asiakas- ja yleisötiloissa tulee olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Tiloissa pintojen puhdistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja riittävät hygieniaohjeistukset tulee olla esillä. Asiakaspaikkojen sijoittelu ja oleskelu tiloissa järjestetään mahdollisimman väljästi.

– Arviomme mukaan Päijät-Hämeessä jo yli puolet väestöstä on sairastanut omikronin. Kevään loppuun mennessä koronatilanne varmaankin helpottaa kesän ajaksi, mutta vielä emme ole siinä vaiheessa. Rajoitusten aika näyttäisi ainakin tältä erää olevan ohi. Epidemiatilanne on sairaalakuormituksen osalta ollut viime viikot poikkeuksellisen hankala, joten meiltä kaikilta toivotaan vielä terveysturvallisuuden huomioimista jokapäiväisessä arjessa. Pienistäkin oireista on syytä jäädä kotiin ja tehdä kotitesti, kehottaa koronayhteistyöryhmän puheenjohtaja ja Päijät-Soten johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen.

Koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran viimeistään 18. toukokuuta arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta.

terv.

Tiina Kotila-Paaso, rehtori

 

KORONATIEDOTE 7.3.2022

Koronaepidemian uudet suositukset

OKM ja THL ovat päivittäneet 1.3.2022 varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen koronaepidemiaan liittyviä suosituksia ja ne korvaavat 22.12.2021 annetut vastaavat suositukset.

Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen osalta fyysisiä kontakteja koskevia suosituksia päivitetään. Suosituksessa muistutetaan, että tilojen väljyyteen ja hygieniaan kiinnitetään huomiota. Kouluissa opetusta voi tarvittaessa porrastaa mahdollisuuksien mukaan ja kasvatus- ja opetusryhmät pitää erillään. Isoja yhteistilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan väljyys- ja hygieniatekijät. Aluehallintoviraston mukaan päiväkotien ja koulujen järjestämät juhlat ja päättäjäistilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia tai oppilaita, kuten esimerkiksi huoltajia. Yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa paikallisia ja alueellisia määräyksiä.

Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelu koulun tai varhaiskasvatuksen alueella on mahdollista tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset huomioiden. Henkilökunnan kokoontumisia voidaan jatkossa järjestää ja henkilöstön siirtyminen toimipaikasta toiseen on mahdollista epidemiatilanne ja tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset huomioiden. Kokoontumisissa voidaan edelleen hyödyntää etäyhteyksiä.

Lue lisää: 

OKM + THL uudet suositukset opetukseen ja varhaiskasvatukseen

Hartolan Yhtenäiskoulussa noudatamme Päijät-Hämeen alueellisen koronatyöryhmän viikottain päivittyviä ohjeita ja suosituksia koulutyön järjestämiseksi. Maskien käyttösuositus on edelleen voimassa 4. luokalta lähtien. Koronatartuntoja on esiintynyt myös koulun talviloman aikana ja positiivisia testituloksia tulee edelleen. Näin loman jälkeen on tärkeää tarkkailla lasten vointia ja lievissäkin oireiluissa jäädä kotiin sekä tehdä tarvittaessa koronan kotitesti.

Tiina Kotila-Paaso
rehtori

KORONATIEDOTE 21.2.2022

KOTITESTIT

Koululaisten koronakotitestien jakelu on alkanut myös Hartolan Yhtenäiskoulussa. Jokainen oppilas ja henkilökunnan jäsen saa 5 testiä. Testilaatikot (5kpl) on valmiiksi pussitettu ja ne eivät saa jäätyä. Huomioikaa, että koronatesti tehdään kotona itsenäisesti tai vanhemman valvonnassa testipakkauksen ohjeiden mukaisesti. Koulu ei opasta testin suorittamisessa eikä kerää tietoja testivastauksista.

Lue lisää:

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/koululaisten-koronakotitestien-jakelu-kunnille-kaynnistyy

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit/kotitestausohje-koululaisille-opiskelijoille-seka-koulujen-ja-oppilaitosten-henkilokunnalle

 

KORONA-ALTISTUKSET

Korona-altistustilanteet ovat aiheuttaneet useita kysymyksiä ja epäselvyyksiäkin, joten tässä vielä Päijät-Soten voimassaolevat ohjeet koronaan altistuneen osalta:

 • Koronapositiivinen oppilas luokassa ja siitä seurannut altistumistilanne aiheuttaa matalan riskin altistumisen, josta lähetän wilmaviestin kyseiselle luokalle, huoltajille ja henkilöstölle tiedoksi, mikäli minulle/omalle opettajalle on ilmoitettu koronapositiivisen tuloksen saaneesta oppilaasta. 
 • Perheenjäsenellä todettu koronapositiivinen testi sen sijaan merkitsee lähialtistumista/lähikontaktissa olemista ja silloin suositellaan vahvasti, että myös muut (oireettomatkin) perheenjäsenet välttävät perheen ulkopuolisia lähikontakteja 5 vrk ajan. Oireeton lapsi voi tulla kouluun, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta.

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronalle-altistuneelle/

terveisin,

Tiina Kotila-Paaso, rehtori

Koronatiedote 20.1.2022

Harrastus- ja kerhotoiminta

Avin päätöksen 11.1.2022 mukaisesti lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoimintaa ei rajoiteta. Hartolan kunnassa lasten ja nuorten sisäharrastus- ja kerhoryhmät ovat ainakin koululla ja KunkkuAreenalla olleet lähes pari viikkoa tauolla, sillä koronatartuntoja ja mahdollisia altistumisia on esiintynyt joululoman jälkeen varsin paljon. Nyt koronatilanne vaikuttaa rauhallisemmalta, vaikka edelleen on oltava hyvin tarkkoja koronaturvallisuusohjeiden noudattamisessa. Kunnan johtoryhmän kokouksessa ke 19.1. päätettiin, että lasten ja nuorten (v. 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat) harrastus- ja kerhotoiminta voi alkaa koulun tiloissa ja KunkkuAreenalla ma 24.1. 2022 alkaen. Kerhojen ja harrasteryhmien vetäjät/ohjaajat laittavat tarkempaa tietoa ryhmien alkamisesta.

Tiina Kotila-Paaso
rehtori 

Koronatiedote 13.1.2022

Eilen ke 12.1. kokoontui seudullinen koronatyöryhmä ja myös sivistysjohtajien ohjausryhmä. Tässä viimeisimpiä ohjeita korona-ajan tilanteisiin:

1. Karanteeneja ei aseteta koko luokalle ja altistumisia ei etsitä

Hyvinvointiyhtymän koronajäljityksessä keskitytään tällä hetkellä korkean riskin tartuntatilanteisiin eli tapauksiin, joissa on riski sairastua vaikeisiin tautimuotoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa hyvinvointiyhtymä tiedottaa kouluihin ja päiväkoteihin yksikön koronatapauksesta, mutta yksityiskohtaista jäljitystä toimipaikoissa ei enää tehdä. Altistumiseksi ei enää katsota oleskelua samassa luokkahuoneessa, eikä se siten johda automaattisesti karanteeniin (riippumatta maskien käytöstä). Hyvinvointiyhtymän ohjeen mukaan koronatartunnan saaneet tai tartunnan saaneiden lasten huoltajat voivat ilmoittaa sähköisesti lähikontakteja (esim. viestein), joiden karanteenin tarve erikseen arvioidaan. Karanteeneja voi siis tulla jatkossakin luokkiin ja ryhmiin, mutta mahdollisten altistuneiden nimilistoja kouluista ja päiväkodeista ei hyvinvointiyhtymälle enää toimiteta. Tieto koronatapauksesta välittyy koulun ja päiväkodin kautta kyseisen luokan ja ryhmän lasten huoltajille. Ryhmissä ilmenevissä koronatapauksissa terveysviranomainen voi vaikeassa tilanteessa määrätä myös koko ryhmän karanteeniin. Terveysviranomaiset päättävät asiasta tapauskohtaisesti. Kaikissa tapauksissa ryhmän/luokan osalta tiedotetaan vain, että luokassa on ollut koronatapaus ja oppilaita ja heidän perheenjäseniä ohjataan hakeutumaan herkästi testiin oireiden ilmaantuessa

2. Matalan riskin altistumisilmoitukset ja koronatestaus

Myös Hartolan Yhtenäiskoulussa toimitaan jatkossa ylläolevien ohjeiden mukaan. Rehtorina lähetän wilmaviestinä "matalan riskin altistumisilmoituksen" luokan oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle, jos luokassa on koronapositiiviseksi todettu oppilas (tai mahd. opettaja/ohjaaja). Koska opetus järjestetään lähiopetuksena, on luokan oppilailla lupa tulla kouluun, mikäli ovat terveitä ja oireettomia. Jos oireita ilmenee, on tehtävä kotitesti tai hakeuduttava viralliseen pcr-testiin soittamalla numeroon 116117. Pcr- testiin pääseminen voi viedä 1-2 vrk. Virallisen, positiivisen pcr-testituloksen saatuaan (kestää n.1-2 vrk) huoltaja ilmoittaa asiasta ja karanteeniajan alku- ja loppupäivästä rehtorille wilmaviestinä tai s-postina. (Virallinen tartuntatautilääkärin päätös tulee niin viiveellä, että tauti on usein ehditty jo potea). Tämä huoltajan ilmoitus toimii perusteluna, kun teen viranhaltijan päätöksen POL 18 §:n mukaisesti erityisistä opetusjärjestelyistä. Kotitestin positiivinen tulos ei riitä viranhaltijapäätökseen. Mikäli perhe kuitenkin toteaa, että kotitestitulos on riittävä, toimitaan kuten muissakin sairaspoissaolotapauksissa eli huoltaja ilmoittaa wilmassa, soittamalla tai viestinä oppilaan sairastumisesta tai koronapositiivisuudesta, oppilas jää kotiin ja saa koulutehtävät wilman kautta. Huoltajan vastuulla on huolehtia, että oppilas suorittaa annetut koulutehtävät.

3. Virallinen karanteeni ja erityiset opetusjärjestelyt

Erityisissä opetusjärjestelyissä (jos oppilas asetettu virallisesti karanteeniin) koulu tarjoaa karanteenissa olevalle oppilaalle kouluateriat. Mikäli huoltajat kokevat ateriat tarpeelliseksi, he tilaavat ne wilmaviestillä etukäteen Tiina Itävuorelta. Ateriat tilataan pe klo 12 mennessä (ateriat seuraavaksi maanantaiksi ja tiistaiksi) ja tiistaina klo 12 mennessä (keskiviikoksi, torstaiksi ja perjantaiksi). Kaikki ateriat noudetaan koululta keittiön takaovelta/lastauslaiturilta ma klo 10.15 ja ke klo 10.15. Aterioita ei kuljeteta. 

Erityiset opetusjärjestelyt ja viralliset karanteenit antavat mahdollisuuden etäopetuksen saamiseen. Osassa luokista/ryhmistä ja oppitunneista on mahdollista antaa etäyhteyden (esim. meet, teams) kautta opetusta samanaikaisesti lähiopetusryhmän kanssa. Etäopetus voi olla luokkatasosta riippuen myös tehtäviä ja projekteja wilmassa, sähköisissä oppimisympäristössä (Classroom, Pedanet, Qridi) ja yhteydenottoa puhelimitse opettajan tai ohjaajan ja oppilaan välillä. 

Karanteenien, sairastumisten ja muiden poissaolojen aikana huoltajat ilmoittavat oppilaan koulukyytitarpeen peruuntumisesta suoraan koulukuljettajille. 

4. Harrastukset - ja kerhotoiminta

Avin päätöksen 11.1.2022 mukaisesti lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoimintaa ei rajoiteta. Hartolan kunnassa olemme kuitenkin päätyneet siihen, että toistaiseksi lasten ja nuorten sisäharrastus- ja kerhoryhmät ovat koululla ja KunkkuAreenalla tauolla, sillä koronatartuntoja ja mahdollisia altistumisia esiintyy nyt päivittäin. Iltapäiväkerho jatkuu koronaohjeita noudattaen. Kunnan johtoryhmässä ke 19.1. tilannetta tarkastellaan uudemman kerran.

Tässä vielä voimassaoleva OKM/THL ohjeistus:

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

******

Toimintaohjeet päivittyvät jatkuvasti koronatilanteen muuttuessa. Seuraa siis jatkossakin wilmaviestintää ja tiedotteita.

Turvallisia koulupäiviä kaikille!

Terveisin

Tiina Kotila-Paaso, rehtori

Koronatiedote 5.1. 2022/ päivitetty 8.1.2022

Koulun alku/Koronatiedote 5.1.2022 (päivitetty 8.1.)

Hyvää alkanutta vuotta 2022! Olkoon se meille kaikille onnellinen, turvallinen ja toiveikas!

Koulutyö jatkuu normaalisti lähiopetuksessa ma 10.1. klo 8.55 kevätlukukauden lukujärjestysten mukaisesti. 

Koronatilanne on Päijät-Hämeen alueella huolestuttava, mutta Hartolassa tilanne on rauhallinen. Keskiviikon 5.1. alueellisen koronatyöryhmän kokouksen mukaan voimassaolevia kokoontumisrajoituksia, tilojen sulkemisia ja koronapassin käyttörajoituksia ehdotetaan jatkettavan (Avi tekee ensi viikolla päätöksiä). Virallisesta tartunnanjäljityksestä on luovuttu tartuntamäärien ja altistusten voimakkaasti kasvettua. 

Kiinnitämme täällä koululla erityistä huolellisuutta koronaturvallisuusohjeiden noudattamiseen. Kouluun ei pidä tulla kipeänä tai edes lieväoireisena. Tarkempia ohjeita ja tiedotteita löytyy wilmasta. Koulun kotisivuilla on jatkossakin Ajankohtaista -osiossa koronatiedotteita aina, kun uutta tietoa ilmaantuu.

Tässä vielä OPH:n päivitetyt ohjeet 

Tukimateriaalimme koronatilanteeseen on päivitetty | Opetushallitus (oph.fi)

Hyvää Loppiaista!

Tiina Kotila-Paaso, rehtori

Koronatiedote 30.11.

Epidemiatilanne on huonontunut Päijät-Soten alueella selvästi ja nopeasti. Viime viikolla sairaalahoitoon joutui ennätykselliset 18 koronapotilasta. Viime päivien tartuntamäärät ovat olleet korkeammat kuin koskaan epidemian aikana. Tartuntojen korkea määrä ennakoi yhä kasvavaa sairaalahoidon tarvetta. Vaikka koronajäljitykseen on siirretty enemmän työntekijöitä, ei jäljitysviivettä ole saatu vielä lyhennettyä kasvavien tartuntalukujen vuoksi. Myös Hartolan osalta tartuntoja on viime aikoina ilmaantunut enemmän kuin aikaisemmin. Koulussamme on todettu parin edellisen viikon aikana koko epidemia-ajan ensimmäiset koronatartunnat ja muutamia oppilaita on asettu karanteeniin. Tällä hetkellä karanteeneja ei ole.

Viime viikolla koronayhteistyöryhmä esitti aluehallintovirastolle sisätiloissa olevien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoittamista 20 henkilöön. Asia on vireillä aluehallintovirastossa. Vastaavasti koronayhteistyöryhmä on suositellut rajoittamaan yksityistilaisuudet 20 henkilöön. Koronapassia käyttäviä tilaisuuksia määräys ja suositus eivät rajoittaisi. Myös kouluissa on lupa järjestää esim. joulujuhlatilaisuuksia oppilaiden ja henkilökunnan kesken koronaturvallisuusohjeiden mukaisesti. Olemme jo sopineet niin, että koulun ulkopuolinen väki esim. vanhemmat eivät osallistu juhliin, vaan juhlat striimataan. 

Yhtymän alueella on edelleen voimassa laaja maskisuositus julkisissa sisätiloissa. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille ulkona tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia, liikkumista vaikeuttavia ruuhkia. Yhteistyöryhmä suosittaa oppilaitoksissa maskien käytön laajentamista neljänsistä luokista alkaen. Suositus tulee voimaan, kun koulut saavat käyttöönsä maskeja koululaisille.

Hartolan Yhtenäiskoulussa aloitetaan maskien käyttäminen myös 4. ja 5. luokan oppilaille ke 1.12. Maskien oikeaoppista käyttöä harjoitellaan luokissa. Olemme tilanneet tänään myös pienempikokoisia lasten kertakäyttömaskeja ja niitä saadaan viimeistään ensi viikolla. Siihen asti käytetään tavallista maskikokoa.

Tärkeää on muistaa noudattaa yleisiä hygieniasuosituksia ja turvavälejä.

Etenkin kahdesti rokotetut lieviin hengitystieoireisiin sairastuneet henkilöt voivat käyttää oman harkintansa mukaan kotona itse tehtävää pikatestiä ennen terveydenhuollossa tehtävään PCR-testiin hakeutumista. Kouluun ei saa tulla kipeänä tai edes lieväoireisena! 

Koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 8.12. arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.

Aiheesta lisää: https://www.phhyky.fi/fi/paijat-soten-alueen-koronayhteistyoryhma-epidemiatilanne-on-hankaloitunut-nopeasti/

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 18.11.

Tällä viikolla olemme saaneet tietoomme muutamia korona-altistuneita oppilaita eri luokilla (eri perheistä). Altistumiset ovat tapahtuneet viime viikolla ja osa muulla kuin koulussa. Nämä oppilaat ovat olleet pois koulusta koko viikon. Yhdellä altistuneella, koulusta poissaolevalla oppilaalla todettiin eilen koulumme ensimmäinen koronapositiivinen testitulos ja tämän seurauksena osa kyseisen luokan oppilaista laitettiin karanteeniin. Nykyisen käytännön ja THL:n ohjeiden mukaisesti koko luokkaa ei laiteta enää karanteeniin. Koulussa altistuneiksi katsotaan ainoastaan ne oppilaat, jotka ovat olleet todellisessa lähikontaktissa (lähialtistus) koronavirustartunnan saaneen kanssa. Kuntamme/koulumme tiedottaa PHhykyn ohjeiden mukaisesti asiasta myös tällöin mahdollisena pienen/matalan tartuntariskin altistumistilanteena huoltajille, jonka lapsi on kyseisellä luokalla. Hieman hämmennystä on aiheuttanut se, etteivät kaikki huoltajat ole saaneet puhelimitse suoraa yhteydenottoa PHhykyn tartunnanjäljittäjiltä. Näin ei siis ole ollut tarkoituskaan. Soitto tulee tartuntatautiviranomaisilta vain niille, jotka ovat lähialtistuneet ja joutuvat karanteeniin.

Korona-ohjeistusten mukaisesti altistuneet testataan vasta, jos oireita ilmaantuu. Tällöin on hyvä soittaa 116 117 ja pyytää lapselle koronatestiaikaa. Matalan riskin altistumistilanteessa olevat oppilaat saavat tulla heti kouluun, mikäli ovat terveitä ja oireettomia. Karanteeniin asetetut, lähialtistuneet oppilaat saavat tulla kouluun vasta, kun karanteeni on päättynyt ja mikäli he ovat terveitä ja oireettomia. Ohjeet tulevat aina PHhykyn tartuntatautiviranomaisilta ja jäljittäjiltä. He ilmoittavat puhelimitse suoraan huoltajalle altistumisesta ja antavat karanteeniohjeet. Karanteenin määrätyt oppilaat ovat tällöin etäopetuksessa ja oppilaat saavat tehtäviä wilmassa ja classroomissa sekä mahdollisesti teamsilla tai meet-etäyhteyden kautta, riippuen karanteenissa olevien oppilaiden luokkatasosta, oppilaiden määrästä ja karanteenien kestosta. Omaehtoisessa karanteenissa olevat oppilaat eivät kuulu etäopetuksen piiriin. 

Korostan nyt kaikille oppilaille ja henkilökunnalle erittäin huolellista käsien pesua sekä maskien säännöllistä ja oikeaoppista käyttöä 12- vuotiaista ylöspäin! Myös fyysistä läheisyyttä ja kontakteja on vältettävä. Oireilevana tai sairaana ei saa tulla kouluun. Oirehtiva oppilas laitetaan koululla erilliseen lepotilaan ja huoltaja soitetaan hakemaan hänet mahdollisimman pian kotiin.

Toivottavasti nämä altistukset eivät lähde eteenpäin ja saamme kierteen katkaistua. 

Turvallista koulupäivää kaikille!

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 12.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset, joissa on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Suositukset on päivitetty vastaamaan voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä muita suosituksia ja valtioneuvoston linjauksia. Uudet suositukset korvaavat elokuussa annetut vastaavat suositukset.

Alueelliset ja paikalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat epidemiatilanteen mukaan antaa omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat heidän riskinarvioonsa. Päijät-Hämeen alue on ollut jo jonkin aikaa leviämisvaiheessa ja tautitilanne varsin hankala, eikä esim. maskisuosituksia olla oppilaitoksissa purettu. Noudatamme Hartolan Yhtenäiskoulussa edelleen seudullisesti yhteisesti sovittuja linjauksia ja odotamme mm. seudullisen koronayhteistyöryhmän kokousten täsmennyksiä valtakunnallisiin ohjeisiin. Koronatyöryhmä kokoontuu aina maanantaisin ja tuo tiedoksi alueen sivistysjohtajien kautta viimeisimmän koronatilanteen ja tiedon mahdollisista muutoksista.

Lisää uusista suosituksista: THL:n ja OKM:n suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 1.10.

Ajankohtaista koronaan liittyen

Hartolan Yhtenäiskoulussa olemme selvinneet hienosti lukukauden alun ilman ärhäköitä syysflunssia tai koronaepäilyjä ja -altistuksia saati tartuntoja. Rokotuksia on otettu ja testeissäkin käyty, mikäli se on ollut tarpeen. Myös jatkossa on syytä kiinnittää huomiota hyvään käsi- ja yskimishygieniaan! Edelleen on hyvä pitää mielessä, että kouluun ei tulla kipeänä eikä flunssaoireisena. Maskisuositukseen on tulossa muutoksia (THL on antanut uuden maskisuosituksen), mutta koulun osalta niistä päätetään vasta ma 4.10. seudullisessa koronatyöryhmässä, kun paikallinen terveysviranomainen määrittelee Päijät-Hämeen suositukset. OKM päivittää koulujen koronaohjeet lähiviikkoina.

Phhykyn Ville Lehtisen mukaan THL:n uusi toimintaohje koulujen altistustilanteista toteaa, että altistumiseksi ei enää katsota oleskelua samassa luokkahuoneessa istumajärjestyksestä riippumatta. Päijät-Hämeessäkin koulualtistuksia on ollut huomattavasti ja todennäköisesti koko ensi lukukauden ajan koronaa tulee väestössä liikkumaan. Koska pelkkä luokassa oleskelu ei enää johda altistumiseen eikä siten karanteeniin (riippumatta maskien käytöstä), luokasta ei tarvitse enää kerätä oppilaslistoja. Meillä kuitenkin Suomessa ja Päijät-Hämeessäkin tartuntoja on tullut hyvin vähän näistä koulualtistuksista. Muutama selkeä leviäminen kyllä on mukaan mahtunut, mutta kokonaisuudessa vähän.

Päijät-Hämeen seudulla otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jossa koululaisten tartunnanjäljityksessä haastatellaan positiivinen ja pyritään löytämään lähikontaktit. Luokan osalta tiedotetaan vain, että mikäli luokassa on ollut koronatapaus, oppilaita ja heidän perheenjäseniä ohjataan hakeutumaan herkästi testiin oireiden ilmaantuessa. Toki mikäli jatkotartuntoja kuitenkin löytyy, arvioidaan tilannetta tarvittaessa uudestaan. Tämä muutos on siis valtakunnalliseen ohjeeseen perustuva.

Lisää tietoa: THL - ajankohtaista koronaviruksesta

Tiina Kotila-Paaso
rehtori

Koronatiedote 13.8.2021

Ohjeet koronaturvalliseen koulupäivään
Haastava korona-aika on heittänyt pitkän varjonsa meidän kaikkien elämään. Tänäkään syksynä emme voi aloittaa koulutyötä normaalioloissa ja huolettomasti. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on pidettävä huolta, eli käsiä pitää pestä tiuhaan ja siitä myös muistutetaan. Opetustiloja ja -materiaaleja sekä pintoja puhdistetaan säännöllisesti. Samoin turvavälejä ja väljyyttä tarvitaan, joten välituntialueita on jaettu ja ruokailuja porrastetaan sopivasti. Maskeja käytetään 6. luokasta ylöspäin koulun sisätiloissa ja koulukuljetuksessa. Myös henkilökunta käyttää maskeja tai visiiriä. Nuorten 12-15 v. koronarokotukset ovat alkamassa myös meidän koululaisille terveyskeskuksessa. Henkilökunta on varsin kattavasti rokotettua. Kipeänä tai oireisena ei saa kenenkään tulla kouluun. Koronatiedotteet löytyvät jatkossakin täältä koulun kotisivuilta. Myös wilmasta löytyy tiedotteita ja viestejä, joissa kerrotaan koronaan liittyvistä ohjeista ja alueen tautitilanteen mahdollisista vaikutuksista koulun arkeen ja toimintaan.

Tässä vielä linkki uusimpiin THL + OKM antamiin ohjeisiin: Koronaohjeet perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen


Hyvää kouluvuoden alkua!

Tiina Kotila-Paaso
rehtori

Koronatiedote 11.5.2021

Päijät-Sote: Alueellinen koronayhteistyöryhmä suosittaa maskien käytön laajentamista alakouluissa

Uusia koronatartuntoja todettiin viime viikolla 125, kun edellisellä viikolla lukema oli 111. Uusissa tartunnoissa painottuvat erityisesti nuoret ikäluokat. Toukokuun tartunnoista 35 prosenttia on todettu alle 20-vuotiailla. Erityisesti 10–12-vuotiailla on ollut paljon tartuntoja. Yläkouluissa ja toisen asteen opetuksessa on ollut vain yksittäisiä tartuntoja viime viikkojen aikana. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on noussut huolestuttavasti huhtikuuhun verrattuna.  

Tartuntoja on saatu nyt paljon turvallisina pidetyissä ystävien ja sukulaisten tapaamisissa sekä jatkotartuntoina perheiden sisällä. Alueemme koronatilanne on edelleen hankala ja kaikkia perhekunnan ulkopuolisia tapaamisia tulee välttää. Hankalan epidemiatilanteen vuoksi kokoontumisrajoituksia ei voida vielä keventää. Yhtymä vetoaa alueen väestöä vähentämään kaikkia kontakteja merkittävästi seuraavien kahden viikon ajan, jotta epidemiatilanne saataisiin hallintaan. 

Sairaalahoidon tarve on kasvanut nopeasti. Eilen pidetyssä koronayhteistyöryhmän kokouksessa alueen tilanne arvioitiin huolestuttavaksi. Tilannetta päätettiin arvioida uudestaan lisärajoituksen suhteen jo keskiviikkona 12.5. 

Päijät-Hämeen maskisuositusta laajennetaan kouluissa 10–12-vuotiaisiin. Suositus tulee voimaan sitä mukaa, kun kuntiin saadaan oppilaille maskeja. Tässä ikäryhmässä on ollut viime viikkoina paljon tartuntoja. Korkean tartuntariskin tiloja sulkevan Tartuntatautilain pykälän 58 g käyttöönottoa arvioidaan uudestaan 12.5. Mikäli käännettä parempaan ei ole näkyvissä, voidaan pykälän käyttöönottoa joutua esittämään aluehallintovirastolle. Lisäksi samalla arvioidaan nuorten 12–19-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan suositusten tiukentamista uudelleen.  

Hartolan Yhtenäiskoulussa 4. - 5. luokkalaiset opettelevat ja harjoittelevat maskien käyttöä huomisesta ke 12.5. tai pe 14.5. alkaen. Ensi maanantaina 17.5. maskinkäyttö jo osataan. Maskisuositus koskee myös koulukyytejä. Kertakäyttöisiä maskeja saa koululta 3-4 kpl koulupäivän pituuden mukaan. Aamun koulukyyteihin saa tarvittaessa maskin mukaan jo edellisenä päivänä. Omia kangasmaskeja saa myös käyttää. Tarkempia ohjeita maskien turvalliseen käyttöön ja niiden jakoaikatauluun saa omalta luokanopettajalta.

Terveysturvallisin terveisin,

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 8.4./Yläkoululaiset lähiopetukseen 12.4.

Alueellinen koronayhteistyöryhmä suosittaa yhtymän alueen yläkoulujen opetuksen siirtymistä lähiopetukseen maanantaista 12.4. alkaen. Myös Hartolan Yhtenäiskoulussa kaikki yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen ma 12.4. Lahden kaupungin osalta yhteistyöryhmä suosittaa lähi- ja etäopetusta yhdistelevän hybridimallin käyttöä lähiopetukseen siirryttäessä. Toisen asteen oppilaitosten osalta suositetaan siirtymistä hybridimallin mukaiseen opetukseen samoin ensi maanantaista alkaen. 

Vaikka viime viikon tapausten määrissä ei ole merkittävää laskua, on epidemiatilanne kokonaisuudessaan viimeisten kahden viikon aikana parantunut. Nuorten kannalta lähiopetus on ensiarvoisen tärkeää, joten rajoitusten lievennykset ovat perusteltuja. Oppilaitosten on huolehdittava, että oleskelu niiden tiloissa järjestetään mahdollisimman väljästi. Maskisuositus on edelleen voimassa. 

Tartuntatautilain 58 g pykälän mukaiset rajoitukset ovat edelleen voimassa 14.4. saakka.

->Täydennys la 10.4. perjantaina 9.4. tullut päätös yleisölle tarkoitettujen (kuntosalit, liikuntatilat, oleskelutilat ym.) tilojen käytön rajaamisesta ja sulkemisen jatkamisesta 15.4-28.4.2021 väliseksi ajaksi. Aiempi päätös on ollut voimassa 14.4.2021.

Rajoitusten pohjalta alueellamme on suljettu korkean tartuntatautiriskin tiloja lukuun ottamatta lääkinnällistä kuntoutusta ja vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Rajoitus ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Koronayhteistyöryhmä totesi, että laissa todetut edellytykset pykälän käyttöönotolle täyttyvät alueella edelleen. Hartolassa alle 12 -vuotiaiden harraste- ja kerhoryhmät jatkavat toimintaansa.

Tarkemmin rajoituksista, ohjeista ja suosituksista PHHYKY - Alueelliset suositukset

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 30.3.

Etäopetus jatkuu yläkoulussa 11.4. asti

Päijät-Hämeen rajoitukset eivät vielä kevene, vaikka alueen koronatilanne vaikuttaa hieman parantuneen viime viikon aikana. Alueen koronayhteistyöryhmä päätti maanantaina 29.3. suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten etäopetusta jatketaan 11. huhtikuuta asti eli neljällä koulupäivällä. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa (erityisopppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja yksilökohtaisen tarveharkinnan perusteella lähiopetuksessa olevat oppilaat). Alakoululaiset jatkavat lähiopetuksessa. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulun maskisuositus koskee koko henkilökuntaa ja kunta tarjoaa maskit koululle. Aluehallintovirasto tulee tekemään päätöksen ke 31.3. Yläkoululaiset palaavat siis Hartolassakin lähiopetukseen vasta ma 12.4. 

Voit lukea tästä tarkemmin  Alueelliset suositukset - PHHYKY

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee myös mm. liikuntatiloja kokonaan sulkevaa päätöstä tartuntatautilain uusimpien muutosten mukaisesti. Näiden on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan, eli koulumme kerho/harrastetoiminta alle 12-vuotiaiden osalta jatkuu. Voit lukea lisää tästä Avin tiedote

Tiina Kotila-Paaso 
rehtori

Koronatiedote 25.3./yläkoulu jatkaa etäopetuksessa

Yläkoulun etäopetus jatkuu pääsiäiseen asti

Päijät-Hämeen alueellinen koronayhteistyöryhmä suosittaa yhtymän alueen yläkoulujen ja toisen asteen opetuksen etäopetuksen jatkamista 4.4. asti. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa. Vastaavia päätöksiä on tehty muualla Suomessa laajasti epidemian hankalan tilanteen vuoksi, vaikka hallituksen helmikuussa suosittama etäopetusjakso peruskoulun yläluokilla ja toisella asteella päättyy valtakunnallisesti maanantaina 29.3. Opetusministeri Saramo kertoi 24.3.2021, että jatkossa etäopetukseen siirtymisestä tehdään päätökset paikallisesti.

Hartolan kunnan johtoryhmässä linjattiin tänään, että Hartolan Yhtenäiskoulussa 7.- 9. luokan oppilaat (poislukien erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sekä muut, yksilökohtaisen harkinnan perusteella lähiopetuksessa olevat oppilaat) jatkavat opiskeluaan etäopetuksessa 29.3.-1.4. ja tämän jälkeen on pääsiäisloma 2.-5.4. Opetuksen järjestäjä tekee päätöksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen jatkamisesta kyseisellä ajalla avin/kunnan päätöksen jälkeen.

Alueellinen koronayhteistyöryhmä arvioi etäopetuksen jatkamista pääsiäisviikolla uudelleen. Mikäli tartuntatilanne sallii, kaikki Hartolan koululaiset palaavat lähiopetukseen ti 6.4. klo 8.55.

Tarkemmat alueelliset rajoitukset, suositukset ja ohjeet voi lukea tästä: PHHYKY - Alueelliset suositukset

 

Terveisin

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

9.3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston täsmennys 4.3. tehtyyn päätökseen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on täsmentänyt 4.3.2021 tekemäänsä päätöstä, jolla oppilaitosten tiloja määrätään suljettavaksi 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi.

Päätökseen on täsmennetty nämä keskeiset seikat:

- tilojen opetuskäytön osalta: oppilaitosten tilat on suljettava siten, että tiloja ei saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen järjestämiseen.

- kouluruokailun osalta: Tiloja voidaan käyttää myös etäopetuksessa olevan oppilaan perusopetuslain 31 §:n 2 momentin mukaiseen ruokailuun yksilökohtaisen harkinnan pohjalta perustellusta syystä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan täsmennykset olivat tarpeen, jotta esimerkiksi 10. luokkien oppilaat voidaan siirtää etäopetukseen. (Hartolan Yhtenäiskoulussa ei ole lisäopetusta eli 10. luokkaa)

Muilta osin päätöstä ei ole sisällöllisesti muutettu. Täsmennetynkin päätöksen mukaisesti tiloja voi edelleen käyttää mm. erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetukseen.

Tiloja voidaan käyttää myös etäopetuksessa olevan oppilaan perusopetuslain 31 §:n 2 momentin mukaiseen ateriointiin yksi-
lökohtaisen harkinnan pohjalta perustellusta syystä.

Avin päätös 9.3.2021

Määräys on voimassa 10.3.-28.3.2021. Tällä päätöksellä kumotaan
4.3.2021 annettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys
(ESAVI/7112/2021) ajalta 8.3.-28.3.2021.

Tiina Kotila-Paaso 
rehtori

Koronatiedote 5.3.2021

Päijät-Hämeen alue koronaepidemian leviämisvaiheessa - PHHYKY:n alueelliset suositukset sekä
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 4.3.2021
************************************
Koronaepidemia on leviämisvaiheessa –rajoitusten tiukennukset ulottuvat Päijät-Soten alueelle

Koronaepidemian tilanne on viimeisen kahden viikon aikana heikentynyt merkittävästi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Tapausmäärät ovat kaksinkertaistuneet. Alueellinen koronayhteistyöryhmä on 2.3. todennut alueen olevan epidemian leviämisvaiheessa. 

Valtioneuvoston 25.2. julkaisemat toimet on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella, ja uudet suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 28.3. asti. Suositusten osalta ne tulevat voimaan välittömästi.

Koulumme osalta uudet rajoitukset ja suositukset koskevat seuraavia asioita:

 • Yhtymän alueella yläkoulut ja toiseen asteen opetus siirtyvät etäopetukseen 8.–28.3. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa. 
 • Kuljetuspalvelun tarjoajat velvoitetaan rajoittamaan matkustajamäärää enintään puoleen liikennevälineen suurimmasta matkustajamäärästä. Päätös koskee vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Traficom tekee tähän liittyvän päätöksen. 
 • Suljetaan yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan välttämättömät palvelut ja asiointi sekä mahdollistetaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta. Eli alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta on sallittua.
 • Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Eli yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään.
 • Kuntosalit ja muut yksityiset liikuntapaikat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille tarkoitettua liikuntaa. Uimahallit palvelevat rajoitetusti eli ne ovat auki vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrasteryhmille ja koululaisryhmille sekä henkilöille, joiden kuntoutumiselle tai toimintakyvyn ylläpitämiselle allasliikunta on välttämätöntä. 
 • Mikäli terveydenhuollon toimintakyky uhkaa vaarantua, on mahdollista lain nojalla sulkea erilaisia yksityisiä liikunta- ynnä muita tiloja. Tässä vaiheessa alueemme epidemia ei vielä vaaranna terveydenhuollon toimintakykyä laissa tarkoitetulla tavalla. Tilannetta kuitenkin seurataan päivittäin. 

Päivitetyt suositukset ja velvoitteet ovat yhtymän sivuilla.

Johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen vetoaa alueen asukkaisiin: 

“Koronatilanne on muuttunut nopeasti vaikeammaksi Suomessa. Taustalla on myös koronaviruksen brittimuunnos, joka leviää aiempaa muotoa selvästi helpommin. Alueellamme tapausmäärät ovat kaksinkertaistuneet kahdessa viikossa. Epidemiatilanteen paranemiseksi jokaisen meistä tulisi vielä jaksaa huomioida arjessaan epidemia-ajan käytännöt, ja vähentää sosiaaliset lähikontaktit vain ihan lähimpiin, oman ruokakunnan piiriin sekä noudattaa hygienia- ja kasvomaskiohjeita. Koronatilanne on kesän myötä helpottamassa. Rokotuksetkin etenevät koko ajan. Tämän kuun loppuun mennessä jo noin 20 % alueemme yli 16-vuotiaista on rokotettu.” 

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON
TOIMIALUEELLE

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuosiluokkien 7-9 kaikkien perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettujen erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmistavan ja joustavan perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseen
sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen.

Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden opettamiseen etänä. Tiloja voidaan käyttää myös perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitetun oppimisen tuen, 31 §:n 1 momentissa säädettyjen palvelujen ja etuuksien sekä 31 a §:ssä tarkoitetun oppilashuollon järjestämiseen
etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen. Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen.

Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee huolehtia oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin. Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021.

Tämän Avi:n päätöksen jälkeen opetuksen järjestäjä päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 25.2.2021

 

KORONATIEDOTE/ Yläkoulu etäopetukseen 8.3. alkaen


Suomessa toteutetaan 8.3 alkaen kolmen viikon sulkutila, joka päättyy 28.3. Olemme kokoontuneet koulun johtotiimin kanssa tänään ja aamulla on vielä koko koulun henkilöstön kokous. Tämän jälkeen annamme luokanvalvojan tunnilla lisätietoa 7-9 luokan oppilaille tulevasta etäopiskelujaksosta ja varmistamme, että jokaisella on tarvittavat opiskelumateriaalit/laitteet mukana hiihtolomalle lähdettäessä.

Tiedotan asiasta lisää heti, kun tietoa tulee. Odotamme myös, että OKM ja seudullinen sivistystoimi antaa tarkempia ohjeita ja linjauksia.

Jokatapauksessa huomenna pe 26.2. tiedotan lisää koulumme toimenpiteistä mm. opetusjärjestelyistä, ruokailuista, koulukuljetuksista, harrastuksista yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen erillisenä wilmaviestinä.

 

yst.terveisin

Tiina Kotila-Paaso

Koronatiedote 23.2.2021

Koronarajoitukset jatkuvat maaliskuun loppuun

Koronarajoitukset jatkuvat ennallaan. Muutoksia on tullut vain alle 12-vuotiaiden harrastusryhmien kokoontumisrajoituksiin. Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien kokoonpano on oltava vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. 12-20 vuotiaiden harrastusryhmien enimmäiskoko sisätiloissa on 20. Muutos 22.2. alkaen: Alle 12-vuotiaiden harrastuksissa ryhmäkokoja ei rajoiteta. Tarkempia ohjeita harrasteryhmien toiminnasta voit lukea: Alueelliset suositukset - PHHYKY

22.2. kokoontunut koronayhteistyöryhmä on päättänyt suosittaa aluehallintovirastolle nykyisten rajoitusten jatkamista maaliskuun loppuun. Etätyösuositus, kasvomaskisuositus yli 12-vuotiailla, maksimissaan kymmenen henkilön kokoontumissuositus ja aikuisten harrasteryhmien keskeytys jatkuvat maaliskuun ajan. 

Samalla voimaan ovat tulleet uudet tartuntatautilain pykälät, jotka lisäävät velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille. Toimijoiden on jatkossa huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja maskien käytöstä. Lisäksi tilojen ja pintojen puhdistamista tulee tehostaa entisestään. 

Koronayhteistyöryhmä ei esitä muita uusien pykälien mahdollistamia velvoitteita hyvinvointiyhtymän alueelle. 

Voit lukea lisää tästä: https://www.phhyky.fi/fi/koronarajoitukset-jatkuvat-maaliskuun-loppuun/

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 12.2.2021

Alueellisiin suosituksiin ei uusia muutoksia.

Koronaepidemian tilanne koko yhtymän alueella on parantunut. Yhtymän alue on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen 28.1. alkaen, osa kunnista jo aiemmin (mm. Hartola). Suositukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 28.2. asti.

Hartolan Yhtenäiskoulussa jatkamme normaalisti lähiopetuksessa ja noudatamme olemassaolevia rajoituksia, ohjeita ja suosituksia. 

Lisää tietoa asiasta Alueelliset suositukset - PHHYKY

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 19.1.2021

Hartola on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen - olemassaolevat suositukset ja rajoitukset säilyvät tämänhetkisen arvion mukaan 15.2.2021 asti.

Hei!

Nyt on kerrankin hyviä uutisia koronarintamalta! Koronaepidemian tilanne yhtymän alueella on parantunut. Yhtymän alueesta Lahti ja Hollola ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta nekin jo lähestyvät kiihtymisvaihetta. Muun yhtymän alueen (Asikkala, Hartola, Heinola, Iitti, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä) katsotaan olevan kiihtymisvaiheessa 18.1. alkaen.

Yhtymän alueen rajoitukset ja suositukset pysyvät pääosin ennallaan. Aiempaa herkemmin leviävien virusmuunnosten vuoksi leviämisvaiheessa oleville alueille (Lahti ja Hollola) tehdään rajoituksien tiukennuksia ennakoivasti, vaikka epidemiatilanne ei ole vielä heikentynyt. Uudet suositukset ovat voimassa 26.1. alkaen. Kiihtymisvaiheen kuntien suosituksiin ei voida tehdä kevennyksiä. Nämä suositukset ja rajoitukset pohjaavat kansallisiin linjauksiin.

Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 15.2.2021 asti. 

Näiden ohjeiden perusteella myös Hartolan Yhtenäiskoulussa noudatetaan olemassaolevia suosituksia ja rajoituksia, eikä niihin ole toistaiseksi tulossa muutoksia: ei lievennyksiä, muttei myöskään kiristymisiä. Nyt vain pidetään kaikki huoli, että koronatilanne pysyy kurissa ja turvavälien, huolellisen hygienian, testien sekä aikanaan rokotusten myötä tilanne tästä edelleen vielä paranee! 

Voit lukea aiheesta lisää Alueelliset suositukset - PHHYKY

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 9.1.2021/maskisuositusten laajeneminen

THL on päivittänyt 8.1.2021 kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. 

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. 

Suositus tarkoittaa koulussamme sitä, että maskien vahva käyttösuositus laajenee koskemaan nyt kuudesluokkalaisia aiempien yläluokkalaisten (7-9) ja koulun henkilökunnan lisäksi.

Voit lukea ohjeen kokonaisuudessaan tästä THL-päivitetyt maskisuositukset 

 

Tiina Kotila-Paaso, rehtori

Koronatiedote 8.1.2021

Koko yhtymän alue on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa
Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koko yhtymän alueelle kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 25.1.2021 asti.


Alueelliset suositukset - PHHYKY

Avi on lisäksi kieltänyt kaikki yli 10 hengen kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa.

 • ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT Määräys Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ESAVI/36205/2020 3 (10) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 5.1.–25.1.2021.

Myös OPH on tarkentanut ja päivittänyt ohjeitaan ja tukimateriaaliaan koronaan liittyen. Pääset lukemaan niitä tästä linkistä https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/tukimateriaalimme-koronavirustilanteeseen-paivitetty-kauttaaltaan

Koronatiedote 9.12.2020

Koko Päijät-Hämeen alue on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa. Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koko yhtymän alueelle kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 4.1.2021 asti.

Päijät-Hämeen alueelliset suositukset on vastikään päivitetty. Muutoksia koulutyöhön näin viimeisille koulupäiville ennen joululomaa ei ole luvassa perusopetuksen puolella. Suositukset ja rajoitukset jatkuvat joulun yli ensi vuoden puolelle, arvion mukaan 4.1.2021 asti. Jatkamme turvaväleistä huolehtimista, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, opetustilojen, -välineiden ja pintojen tehopuhdistamista sekä kasvomaskien käyttöä niin henkilöstön kuin yläkoululaistenkin osalta. Opetusryhmät pidetään mahdollisimman erillään toisistaan ja siirtymiset, ruokailut ja välitunnit porrastetaan kuten aiemminkin. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ajankohtaista koronatiedotetta voi lukea allaolevasta linkistä.

Alueelliset suositukset - PHHYKY

 

Turvallista joulun odotusta ja hyvää vointia kaikille!


Tiina Kotila-Paaso

rehtori

Koronatiedote 26.11.2020

HARTOLAN KUNNAN TIEDOTE VOIMASSA OLEVISTA SUOSITUKSISTA JA RAJOITUKSISTA KORONAEPIDEMIASSA 26.11.2020

Koko Päijät-Hämeen alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa.
Päijät-Hämeen kunnat ja hyvinvointikuntayhtymä ovat sopineet aiempaa tiukemmista suosituksista ja rajoitustoimenpiteistä yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, THL:n ja ELY-keskuksen kanssa.

Rajoitukset tehdään hankaloituneen koronatilanteen vuoksi ja niillä pyritään lisäämään alueen väestön terveysturvallisuutta sekä hidastamaan viruksen leviämistä. Toimenpiteiden tarkoitus on vähentää meidän kaikkien sosiaalisia lähikontakteja. Epidemia painottuu Lahteen, mutta koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue katsotaan epidemian leviämisvaiheessa olevaksi, koska alueella on paljon kuntarajat ylittävää työssäkäyntiä ja asiointia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään pitämään normaalisti toiminnassa koko alueella.

Suositukset ja rajoitustoimenpiteet kestävät tämänhetkisen arvion mukaan ainakin 14.12.2020 asti.

Yksityis- ja yleisötilaisuudet 

Yleisötilaisuuksien sekä julkisten kokousten fyysinen osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisä- ja ulkotiloissa.

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 10 henkilöön.

Hartolan kunta ei toteuta yleisötilaisuuksia leviämisvaiheessa koronatartuntojen välttämiseksi. Jo sovitut yleisötilaisuudet perutaan 14.12.2020 saakka.

Kasvomaskin käyttösuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä – Hartolan toimintakeskuksella (Keskustie 24) keskiviikkoisin klo 13–15.

Yläkoulun oppilaiden kasvomaskin käyttöön on vahva suositus. Yläkoulun oppilaat saavat kertakäyttöiset maskit koululta. Hartolan Yhtenäiskoulun henkilökunnalle on annettu maskisuositus 24.11. lähtien.

Maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa sekä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Yleinen maskisuositus koskee myös riskialueelta Suomeen saapuvia matkustajia heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Toiminta julkisissa tiloissa ja palveluissa

Varhaiskasvatus jatkaa toimintaa normaalisti.

Koulu jatkaa lähiopetuksessa.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa (alle 18-vuotiaat) jatketaan, kuitenkin siten, että turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioidaan. Lisäksi huoltajat eivät saa altistua lähikontakteille.

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) osalta kaikki ryhmätoiminta keskeytetään 30.11.-14.12.2020 väliseksi ajaksi, koskien myös ryhmäliikuntatilojen (KunkkuAreenan ja Liikuntamajan) yksityiskäyttöä. Keskeytys koskee myös ulkona tapahtuvaa ryhmäliikuntaa. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa.

Liikuntamaja ja Jokiranta eivät ole käytössä 30.11-14.12.2020.

Kirjastojen lainaustoiminta jatkuu, maksimissaan 15 minuuttia / käynti. Lehtilukusali ja omatoimikirjasto suljetaan 30.11.-14.12.2020.

Kunnanvirasto on suljettuna yleiseltä asioinnilta 30.11.-14.12.2020 välisen ajan. Kunnanvirastossa voi kuitenkin asioida klo 9–15 infopisteellä, käytäthän ovikelloa tarvittaessa. Muutoin toiminta siirtyy etätyöhön ja asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse ja sähköisillä kokouskäytännöillä.

Nuorisotilat pidetään auki alle 18-vuotiaille. Nuorisotiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskia ja niitä on tarjolla. Toiminnassa huomioida turvaetäisyydet.

Lukiot ja ammattioppilaitokset jatkavat lähiopetuksena, mutta maskisuositus on voimassa sekä opiskelijoilla että opettajilla.

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Kokoukset

Kunnallisessa päätöksenteossa suositellaan etäkokousten järjestämistä. Jos etäkokousta ei voida kaikille järjestää, tulee kokous järjestää hybridikokouksena, jossa paikalla saa olla enintään 10 osallistujaa.

Matkustaminen

Kehotamme noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille, kuten pääkaupunkiseudulle.

Etätyöt

Kunnan tehtävissä siirrytään etätyöhön 30.11.-14.12 väliseksi ajaksi, mikäli se vain on mahdollista .

 

Hartolan kunta 26.11.2020

Lisätietoja: Merja Olenius, kunnanjohtaja

ja yhtenäiskoulun osalta Tiina Kotila-Paaso, rehtori

Koronatiedote 30.3. (kopio)

Etäopetus jatkuu yläkoulussa 11.4. asti

Päijät-Hämeen rajoitukset eivät vielä kevene, vaikka alueen koronatilanne vaikuttaa hieman parantuneen viime viikon aikana. Alueen koronayhteistyöryhmä päätti maanantaina 29.3. suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten etäopetusta jatketaan 11. huhtikuuta asti eli neljällä koulupäivällä. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa (erityisopppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja yksilökohtaisen tarveharkinnan perusteella lähiopetuksessa olevat oppilaat). Alakoululaiset jatkavat lähiopetuksessa. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulun maskisuositus koskee koko henkilökuntaa ja kunta tarjoaa maskit koululle. Aluehallintovirasto tulee tekemään päätöksen ke 31.3. Yläkoululaiset palaavat siis Hartolassakin lähiopetukseen vasta ma 12.4. 

Voit lukea tästä tarkemmin  Alueelliset suositukset - PHHYKY

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee myös mm. liikuntatiloja kokonaan sulkevaa päätöstä tartuntatautilain uusimpien muutosten mukaisesti. Näiden on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan, eli koulumme kerho/harrastetoiminta alle 12-vuotiaiden osalta jatkuu. Voit lukea lisää tästä Avin tiedote

Tiina Kotila-Paaso 
rehtori

Koronatiedote 24.11.2020

KORONARAJOITUKSET, SUOSITUKSET JA OHJEET

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, ja Lahti lähestyy leviämisvaihetta. Yhtymä suosittaa sen vuoksi uusia tiukempia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitukset ovat voimassa heti, ja kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 14.12.2020 asti. 

Päijät-Hämeen alueelliset suositukset voit lukea kokonaisuudessaan täältä Alueelliset suositukset - PHHYKY

HARTOLAN YHTENÄISKOULUSSA

Olemme tänä aamuna käsitelleet näitä tiukentuneita rajoituksia kunnan johtoryhmässä ja koulun johtotiimissä. Olen tiedottanut asiasta koulun keskusradiossa klo 9 koko koulun väelle. Alla olevat ohjeet annettiin niin oppilaille kuin henkilökunnallekin.

 • Käytössä 1-2 metrin turvaväli. Kaikenlainen fyysinen koskeminen toiseen kielletty. Väljyys huomioitava ja sen toteutumista on valvottava.
 • Käsi- ja yskimishygieniasta huolehdittava erityisen tarkasti
 • Koulun käytävät pidetään mahdollisimman tyhjinä/väljinä. Oppilaat siirtyvät luokkiin suoraan aamuisin ja välituntien jälkeen. Jokaisella luokassaan oma paikka.
 • WC-tilat osoitettu jokaiselle luokalle erikseen. 
 • Tarkat porrastukset ruokailuun ja välitunnille siirtymisiin sovitun aikataulun mukaan. Kuljetaan vain omassa ryhmässä turvavälit huomioiden. Isoilla ja pienillä omat välituntialueet.
 • Pintapyyhkimistä luokissa lisätään oppituntien välillä ja järjestäjätoimintaa tehostetaan uudelleen. Jokaisen vastuulla on huolehtia omien jälkien siivoamisesta ja pintojen/yhteisten opiskeluvälineiden pyyhkimisestä. Tätä myös valvottava.
 • Vahva suositus siitä, että koulun aikuisilla käytössä maski tai suojavisiiri. Oppilaille ei ole maskisuositusta.
 • Opetushenkilökunnan kokoukset siirtyvät Teamsiin. Mikäli tarvitaan pieniä työryhmiä, lähikokoontuminen edelleen mahdollista.
 • Opettajien ja ohjaajien taukotila Asolassa väljyys ja turvavälit huomioitava. Suositus alle 10 henkeä samaan aikaan. 
 • Koulun ulkopuolisia vierailijoita ei oteta koululle lähitapaamisiin. Huoltajatapaamisissa ja oppilaspalavereissa aikuiselle suositellaan maskia ja se annetaan tarvittaessa koululta.

Toivomme oppilailta, kodeilta ja henkilökunnalta hyvää yhteistyötä, jotta näitä ohjeita koululla myös noudatetaan ja valvotaan. Mikäli näin ei tapahdu, on kyseessä suuri turvallisuusriski. Oppilaiden selkeä/jatkuva huolimattomuus tai rajoitusten ja ohjeiden toistuva vastustelu on verrattavissa koulun omien järjestyssääntöjen rikkomiseen, josta voi seurata kasvatuskeskustelu tai kurinpidollisia toimia. Edellä annetut koronaohjeet tulevat OKM:ltä ja tartuntatautiviranomaisilta ja niiden tarkoitus on suojella jokaista. Näin myös Hartolassa - tärkeintä on turvata jokaisen koulupäivä ja välttää mahdolliset tartunnat tai altistumiset.

Pidetään itsemme ja toisemme turvassa ja terveinä!

 

Tiina Kotila-Paaso

rehtori

 

Koronatiedote 19.11.2020

Hartolan kunta noudattaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 18.11.2020 antamia ohjeita koronatartuntojen ehkäisemisessä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella (pois lukien Lahti) voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella Lahti on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, mutta yhtymän muu alue on perusvaiheessa. Tästä koosteesta näet Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella voimassa olevat perusvaiheen suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Lahden alueelle on omat erilliset suositukset.

Kasvomaskisuositus

Kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Maskia suositellaan käyttäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Maskia voi halutessaan käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Liikuntapaikkoihin ei saa tulla oireisena.

Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Etätyö

Etätyötä suositaan niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuista on erillinen laajempi ohje. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Sisällä vierailijoiden määrää on rajoitettu. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Julkiset tilat

Kaupunkien ja kuntien toimipisteet pidetään auki. Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta. Mikäli turvaetäisyyksien toteutumista ei voida muulla tavoin varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi. Julkisia tiloja ovat muiden muassa uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Anniskelu päättyy klo 24
 • Anniskeluravintolat suljetaan viimeistään klo 01
 • Muut ravitsemisliikkeet saavat olla auki vuorokauden ympäri
 • Ei rajoituksia asiakasmääriin

Yleisötilaisuudet

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tapahtumanjärjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.

Yksityistilaisuudet

Kehotamme noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä yksityistilaisuuksien järjestämisessä.

Koronavarautuminen

KORONAVARAUTUMINEN JA OPETUSJÄRJESTELYT (päivitetty 21.8.2020)

Ohjeita perusopetuksen järjestämiseen ja lukuvuoden 2020-2021 aloitukseen

Lukuvuotta 2020-2021 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä muuhun toimintaan liittyviä käytänteitä ja ohjeistusta on valmisteltu huomioiden voimassa olevia OPH:n, THL:n ja OKM:n antamia ohjeita (linkit alla), jotta kouluun on turvallista tulla töihin ja oppimaan. Hartolan Yhtenäiskoulussa noudatetaan seudullisesti yhteneväisiä linjauksia ja ohjeita oman kunnan tilanne huomioiden.Alla olevassa 14-kohtaisessa ohjeistuksessa on koulutyön käynnistymiseen liittyviä keskeisiä käytännön asioita:
muun muassa hygieniasuositukset, turvavälit, tarpeettomien kontaktien välttäminen, koulutilojen käyttäminen, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, poissaolot, ruokailun, kuljetusten ja siivouksen järjestäminen. 


 1. Miten toimitaan, jos koulussa todetaan koronavirustartunta? 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tartuntataudeista vastaavalle infektiolääkärille. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään ja ohjataan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. 

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton. 

Perusopetuksessa varaudutaan myös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli syyslukukauden 2020 aikana on tarpeen siirtyä lähiopetuksesta etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, toimitaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti: 

 • Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 
 • Haavoittuvammassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään lähiopetuksena 
 • Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
 • Opetus karanteenin ja eristyksen aikana 
 • Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien maksuttomuus poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
 • Ohjaus ja tuki 
 • Oppilashuolto 
 • Vuorovaikutus oppilaiden kanssa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 

Koulujen lukuvuosisuunnitelmaan laaditaan lisäksi varautumisohjeet yksittäisen oppilaan, opetusryhmän tai koko koulun opetuksesta, mikäli poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä syyslukukauden aikana tarvitaan. 

 

 1. Kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun toimiva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstö on aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteydessä koteihin liittyen oppilaan opintojen edistymiseen, poissaolojen seurantaan tai tilanteeseen, jossa on huoli oppilaan oppimisesta tai hyvinvoinnista.  

Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää etäyhteyksiä sekä tulkkaustarve. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet. Vanhempainiltoja suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai vain luokkakohtaisesti. 

Koululla annamme tarkempaa informaatiota opetusjärjestelyistä oppilaille ja vanhemmille Wilman kautta.  1. Poissaolot 

Perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti- tai perusopetuslakiin. Kouluun ei saa tulla sairaana.  

Opettaja ja oppilashuollon henkilöstö seuraa oppilaiden osallistumista opetukseen. Koululla toimitaan Hartolan Yhtenäiskoulun poissaolomallin mukaisesti: Poissaoloihin puuttumisen malli

Opettaja on vastuussa oppilaistaan ja on yhteydessä heihin ja koteihin myös silloin, mikäli opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa. 


Milloin poissaolo on hyväksyttävää ja milloin ei? 

Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulun rehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. 

 • Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Riskiryhmään kuuluminen perustuu erikoissairaanhoidon hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Huoltajan tulee toimittaa lääkärin lausunto oppilaasta koulun rehtorille. Tällöin koulussa tehdään päätös erityisistä opetuksen järjestelyistä (perusopetuslaki 18§), jolloin opetus voidaan antaa etäyhteyksin. Koulu ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja lapsen perheenjäsenen terveydentilasta. Perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisesta riittää huoltajan ilmoitus rehtorille. 

Krooniset sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle. Perheenjäseneksi katsotaan henkilö, joka elää samassa taloudessa lapsen kanssa.

 • Kouluun ei saa tulla sairaana 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Tietoa koronaviruksesta. 

Kukaan lapsi tai aikuinen ei saa tulla kouluun hengitystieinfektio-oireisena, ei edes lieväoireisena, ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois. 

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Koulussamme tällaiseksi lepohuoneeksi on sovittu Kuivajärvi-niminen luokkatila. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden ja käyttäen kasvomaskia. Oireisen tai hänen huoltajansa tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.  

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Jos oppilas on käynyt koronatestissä, täytyy odottaa tulos ennen kuin voi palata kouluun. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Jos testi on positiivinen hoitaa yhtymä tartunnanjäljityksen ja mahdollisten altistuneiden kartoituksen.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi kouluun palata. Jos lapsi/nuori saa testiajan vasta usean päivän päähän ja oireet ehtivät loppua ennen sitä, testiin ei tarvitse mennä. Oireeton voi palata normaalisti kouluun.

 • Jos koronatesti on negatiivinen tai koronatestiä ei otettu, voi kouluun palata, kun joku seuraavista toteutuu:
 1. potilas on ollut oireeton yli 24-48 tuntia
 2. oireet ovat lievittyneet ja oireiden alusta on kulunut > 7 vrk

Yli 10-vuotiaan lapsen vanhempi voi kysyä koronavastausta kouluterveydenhuollosta. Ne henkilöt, jotka pääsevät omakantaan, voivat katsoa alle 10-vuotiaan lapsen vastauksen sieltä. Positiivisen tuloksen ilmoittaa aina infektiolääkäri.

Jos oppilas on muutoin sairas, huoltaja ilmoittaa opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida oppimisen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa. 

Jottei oppilas jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, hänelle annetaan tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit kotiin. Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve huomioidaan hänen palatessa kouluun. 

 • Lomapoissaolon anomista ei suositella lukuvuoden aikana 

Lähtökohtaisesti Hartolan perusopetus suosittaa vahvasti, että tässä poikkeustilanteessa huoltajat eivät ano lapsilleen lomaa muista kuin terveydellisistä perusteista. Lukuvuoden aikana anottavia muita lomia / lomajaksoja ei tulla hyväksymään. Lyhyitä lomia myönnetään perustelluista syistä normaalien käytänteiden mukaan, esim. perhetapahtuman vuoksi 

Huoltajan lähettämä loma-anomus käsitellään normaalien käytänteiden mukaisesti. Rehtori tekee ratkaisun terveydenhuoltoviranomaisten, hallituksen ja perusopetuksen linjausten mukaisesti.  

 • Miten toimia, jos lapsi pelkää kouluun lähtemistä tai kieltäytyy tulemasta kouluun? 

Asiasta tulee olla heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja tarvittaessa koulun koulun oppilashuollon henkilöstöön. On tärkeää, että kaikki lapsen lähellä olevat aikuiset rohkaisevat ja tukevat lasta koulunkäynnissä. Kouluun lähtemisen kynnys ei muodostu suhteettoman suureksi, kun sitä tuetaan aikuisten yhteistyöllä.  

 • Miten toimia, jos oppilaaseen tai hänen huoltajaansa ei saada yhteyttä?

Mikäli oppilas ei saavu lähiopetukseen eikä häntä tai huoltajaansa tavoiteta, otetaan käyttöön tarvittavat tukitoimet ja opiskeluhuoltopalvelujen asiantuntemus. Samoin toimitaan tilanteissa, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja. 

Luvattomien poissaolojen yhteydessä on ensisijaista poissaolon juurisyiden tunnistaminen ja poissaoloihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Poissaoloista lisätietoa Opetushallituksen sivustoilla 

 • Matkustusrajoituksia ja karanteenisuositus

THL:n verkkosivuilta tulee tarkistaa hallituksen matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien 14 vuorokauden karanteenisuositukset.

Mikäli henkilö saapuu Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, on suositeltavaa olla 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa. Huomattavaa on, että karanteenisuositus on voimassa, vaikka olisi käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä.

Huoltajaa pyydetään olemaan asiasta yhteydessä koulun rehtoriin.  1. Oppimisen ja osaamisen arviointi 

Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sekä 1.8.2020 voimaan tulleiden uusien oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin linjausten mukaisesti. Opetusta annetaan Hartolan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Oppilaan arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita. 

Jos syyslukukauden aikana siirrytään osittaiseen tai kokonaan etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan muuttuneet opetuksen järjestämistavat. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa on arvioinnin kannalta hyvä huomioida mm. arviointikäytänteiden tiedottaminen oppilaille ja huoltajille, kannustava palaute sekä olosuhteet ja oppilaan terveys huomioiden monipuolisten näyttöjen antamisen mahdollisuus.  1. Kouluruokailu

Kouluruokailu järjestetään pääsääntöisesti oman opetusryhmän kanssa koulupäivän aikana. Ryhmien ruokailuun siirtyminen porrastetaan ja ruokailutilassa osoitetaan kunkin ryhmän omat pöydät. Koulussamme ruokailuvuorot ruokasalissa on porrastettu luokittain, luokat 2 ja 3 syövät omassa luokassa. 

Kädet pestään aina ennen ruokailua ja sen jälkeen. Ruokailutilan linjaston ja pöytien pinnat pyyhitään kunkin ryhmän jäljiltä. Keittiöhenkilökunta jakaa astiat ja annostelee ruuan oppilaille ja henkilökunnalle.

Koulun opetushenkilöstö ohjaa ja valvoo oman opetusryhmänsä oppilaiden ruokailutilannetta, käsienpesua ja riittävien etäisyyksien pitämistä. ­

Rehtori ja koulun ruokapalvelutoiminnasta vastaava opettaja ja keittiöhenkilökunta suunnittelevat yhteistyössä kouluruokailun käytännön toteutuksen. Ruokapalvelujen järjestäjä Attendo seuraa ja arvioi kouluruokailun laatua lukuvuoden aikana. 

Mikäli lukuvuoden aikana siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, suunnitellaan etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailun järjestäminen perusopetuksen, keittiöhenkilökunnan ja Attendon kanssa.  1. Opetusryhmät ja opetuksen järjestäminen lähiopetuksessa 

Opetus järjestetään Hartolan Yhtenäiskoulussa 12.8. alkaen oppilaan omalla koululla lähiopetuksena. 

Opetuksen järjestämisen tilaratkaisuissa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan väljyys. Koulun opetusjärjestelyissä hyödynnetään kaikkia sisä- ja ulkotiloja. Koulupäivän aikana tapahtuvia oppilaiden ja opetusryhmien siirtymisiä pyritään toteuttamaan porrastetusti lähikontaktien välttämiseksi. 

Koulupäivän alkamis- ja loppumisaika 

Koulupäivä alkaa ja loppuu oppilaan viikoittaisen työjärjestyksen mukaisesti. Koulu viestittää oppilaille ja huoltajille Wilman kautta koulupäivän alkamis- ja lopetusajasta sekä viikoittaisen työjärjestyksen. 

Opetus toteutetaan Hartolan perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti. 


Opetus koulupäivän aikana 

Koulupäivän aikana pyritään välttämään tarpeetonta siirtymistä kiinteistön tiloissa. Turvaväliä / etäisyyttä tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa niin koulutiloissa, koulun piha-alueella kuin koulumatkalla. 

1-6 –luokilla opetus tapahtuu työjärjestyksen mukaan ensisijaisesti opetusryhmän oman opettajan johdolla. Opetusryhmät toimivat mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei muutoin voi toteuttaa. Samanaikaisopettajien (erityisopetuksen tuntiopettaja ja erityisopettaja) opetus järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. 

7-9 –luokilla opetusta toteutetaan oppiaineittain työjärjestyksen mukaisesti. Opetusryhmät pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään tilojen, aikataulujen, erilaisten ohjeistuksen ja opetusjärjestelyjen avulla. Näin pyritään välttämään suurempien ihmisjoukkojen kulkeminen samanaikaisesti. Kun vuosiluokilla 7–9 opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä. Aamulla luokanovet avataan valmiiksi ja käsien pesun kautta siirrytään luokkaan omalle paikalle. Pinnat pyyhitään oppilasryhmien välillä. Tähän avuksi valitaan kultakin luokalta/oppilasryhmästä järjestäjät: sovitut oppilaat pyyhkivät käytetyt pulpetit/työpöydät tunnin päätteeksi vaihtaessaan luokkaa. Erityistilojen välisiivouksella voidaan vähentää tartuntariskiä. 

Kaikilla vuosiluokilla kartoitetaan oppilaiden osaamisen tilanne, tehdään opetusryhmittäin tilannekuva oppimisen tuen ja oppilashuollon tarpeesta ja toteutetaan tukitoimia suunnitellusti lukuvuoden aikana. 


Siirtyvien opettajien liikkuminen 

Kielten opetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen osalta opetusta toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti ja opettajat liikkuvat tarvittavilta osin. Opetus on suunniteltu koululla niin, että oppilaiden tai aikuisten siirtymiset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti. 1. Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtimien 

Lähiopetuksessa koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet.


Koulun tilojen käyttäminen 

Koulupäivän aikana koulun tiloissa liikutaan vain välttämättömät siirtymiset. Siirtymätilanteissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan turvaväli/ etäisyys muihin. 

Koulun tilat ja piha-alueet ovat koulupäivän aikana ainoastaan oppilaiden ja koulukiinteistössä työskentelevän henkilökunnan käytössä. Koulun rakennustyömaa on aidattu ja sen henkilöstö työskentelee koulutyöstä erillään. Huoltajat voivat saattaa oppilasta koulun piha-alueen rajalle ja kulkea koulukiinteistöön tarvittaessa (mm. oppilaan terveystarkastukset, henkilökunnan kanssa sovitut tapaamiset). 

Mikäli koulun ulkopuoliset henkilöt käyttävät koulukiinteistöä kouluajan ulkopuolella (esim. kerhot), kiinteistö siivotaan ennen oppilaiden ja koulun henkilökunnan koulupäivän alkua. 

Henkilökunnan työskentely ja yhteistyö

Henkilökunnan kokous- tai suunnittelutilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi muutoin kuin yhteisissä tiloissa. Opettajien yhteiskokouksissa suositaan videoyhteyden välityksellä tapahtuvia kokouksia. Opetuksen suunnitteluun liittyvä pienempien opettajaryhmien ja tiimien yhteistyö voidaan toteuttaa normaalisti. Opettajanhuoneeseen kokoontumista totuttuun tapaan välitunneilla ei suositella.

Koulun koon ja opetushenkilöstön määrän huomioiden Hartolan yhtenäiskoulussa rehtori määrittelee ne koulun tilat, joissa aikuiset voivat kokoontua, lämmittää ruokansa mikrossa ja käyttää vain aikuisille tarkoitettuja saniteettitiloja. 

Mikäli yhteistyössä käytetään koulun ulkopuolisia palveluja (esim. tulkki), suositellaan ensisijaisesti yhteistyötä etäyhteydellä. 

Henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvissä asioissa toimitaan oman työterveyshuollon ohjeiden mukaan. Henkilökunta voi tutustua myös Työterveyslaitoksen ohjeisiin.  

Hyvä käsi- ja yskimishygienia 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Lapset ja aikuiset pesevät kätensä aina kouluun tultuaan sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ennen ruokailua, ulkoa sisälle tultaessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet pestään myös ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.  

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on kouluissa helposti saatavilla ja sen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.  

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.  

Ohjeita hygieniasta päivitetään tarvittaessa THL:n ja hyvinvointiyhtymän ohjeistusten mukaisesti. 


Siivous 

Siivousta tehostetaan koululla lukuvuoden aikana. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa lisäksi desinfiointiainetta. Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään siivouksen yhteydessä. Hartolan kunnan tekninen osasto ja siivouspalvelut noudattaa Työterveyslaitoksen THL siivousohjeita

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.), taide- ja taitoaineiden välineiden käytön jälkeen kukin opetusryhmä puhdistaa ne aina tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Kädet pestään ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. 

Kullekin luokalle on varattu oma wc-tila, jota pääsääntöisesti käytetään.
 1. Oppimisympäristöt, välitunnit ja koulun yhteiset tilaisuudet 

Eri oppiaineiden opetuksessa ja opiskelussa hyödynnetään lähistöllä olevia ulkotiloja sekä luontoympäristöjä. 

Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa. Välitunteja porrastetaan ja jaetaan välituntialueet siten, että takapiha on 1-4 luokkalaisille ja etupiha 5-9 luokkalaisille. Välitunnit suunnitellaan, toimintaa ohjataan ja valvotaan lähikontaktien välttämiseksi. 

Kaikkinensa on suositeltavaa järjestää vain oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. 

Lukuvuoden opetukseen ja toimintaan liittyvät tutustumisvierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niissä noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita (esim. yrityskylävierailu, uimaopetus ja tapahtumat). Lukuvuoden aikana oman opetusryhmän kanssa voidaan toteuttaa myös pienimuotoisia luokkaretkiä lähikohteisiin tai kotimaahan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Ohjeistusta tarkennetaan, mikäli tartuntatautitilanteessa terveysviranomaisten arvioimana tapahtuu muutoksia. Mahdollinen yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden tai vierailijoiden kanssa toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Koululta annetaan tarkempaa ohjeistusta oppilaille ja vanhemmille Wilman kautta lukuvuoden aikana. 
 1. Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien käyttö 

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisien opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat mobiililaitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä. 

Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa tai kodin laitetta voidaan käyttää. Oman laitteen käytöstä pitää sopia erikseen. Omien laitteiden opetuskäyttö tapahtuu opettajan antamia ohjeita noudattaen. Käyttö tulee olla lain, hyvien tapojen ja näiden käyttöehtojen mukaista. Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta. Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vahingosta vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja. 
 1. Työelämään tutustumisjakso (TET) 

Yläkoulun vuosiluokilla 7-9 toteutetaan työelämään tutustumista. Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.  

Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole mahdollista, tulee pohtia koulun opinto-ohjaajan (OPOn) kanssa, miten toimitaan. Oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla soveltavilla tavoilla. 
 1. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut 

Oppilashuollossa noudatetaan opetussuunnitelmaa ja koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Oppilashuollon järjestämisestä ei voi poiketa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Oppilashuollossa valmistaudutaan syyslukukauden työskentelyyn niin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa. 

Varhainen tuki 

Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstö havainnoi sekä lähi- että etäopetuksessa olevien oppilaiden hyvinvointia entistä tarkemmin. Varhaisen tunnistamisen ja tuen tarjoamisen näkökulmasta oppilaisiin ja koteihin pidetään aktiivisesti yhteyttä. 

Yhteisöllisen oppilashuolto 

Oppilaiden vuorovaikutussuhteista huolehtiminen korostuu syyslukukauden käynnistyessä. Koulun oppilashuoltoryhmän keskeisenä tehtävänä on koulun yhteisöllisen työn toimintatavat ja organisointi alkavalle lukuvuodelle. Oppilashuoltoryhmän työskentelylle varataan riittävästi aikaa ja tarvittaessa kokoonnutaan useammin.  Koulussa varaudutaan kriisityöhön, harjoitellaan toimintavalmiuksia ja huolehditaan kriisisuunnitelman ajantasaisuudesta. 

Oppilashuollon palvelut helposti tavoitettavissa  

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön käytettävissä. Oppilaat voivat helposti hakeutua psykologi- ja kuraattori- sekä kouluterveydenhuoltopalveluihin ja opettajilla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä heitä konsultoida. Jos oppilaan tilanteesta herää huoli, hänet ohjataan oppilashuollon palveluihin. Tarvittaessa oppilaalle järjestetään koulun ulkopuolista tukea. Oppilashuollon palveluissa varaudutaan yksilökohtaisen ja yhteisöllisen tuen tarpeen lisääntymiseen. 

Terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit työskentelevät pääosin omilla kouluillaan keskittyen yhteisölliseen ja oppilaskohtaiseen työhön sekä opettajien työn tukemiseen. Konsultaatiot, monialaiset asiantuntija- ja oppilashuoltoryhmät toteutetaan etäyhteyksillä aina kun se on mahdollista. Yhteyttä oman koulun terveydenhoitajaan, kuraattoriin ja psykologiin voi ottaa matalalla kynnyksellä Wilman välityksellä tai puhelimitse. Yhteystiedot: Oppilashuollon henkilöstö
 1. Iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta 

Hartolan perusopetuksen iltapäivätoiminta käynnistyy koulun lukuvuoden alkaessa 12.8. Opetushallituksen ohjeita sekä THL:n turvallisuus-, väljyys- sekä käsi- ja yskimishygienia- ym. -ohjeistusta noudattaen. 

Iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä on Hartolassa pieni, joten ryhmä toimii toistaiseksi yhtenä ryhmänä iltapäivätoiminnalle varatuissa omissa tiloissa. Toiminnan toteutuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan noudattamaan hallituksen suositusta eri luokilta tulevien lasten erillään pitämisestä sekä jakautumisesta pienryhmiin. Toiminta toteutetaan ulkona aina kun se on mahdollista sekä huolehditaan lasten ja aikuisten riittävästä etäisyydestä turvallisuutta vaarantamatta. Ryhmässä noudatetaan jo koulun puolelta tuttuja käsi- ja hygieniaohjeita. Myös välipala jaetaan ja nautitaan turvallisesti. Huoltajia pyydetään odottamaan iltapäiväkerhon tilojen ulkopuolella käytävällä tuodessaan tai noutaessaan lasta.

Iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja huolehtii käytännön järjestelyistä, ryhmärakenteesta sekä tiedottaa toteutuksesta ja mahdollisista muutoksista huoltajille. 

Koulujen kerhotoiminta käynnistyy mahdollisuuksien mukaan syyskuun aikana. Kerhotarjonnasta tiedotetaan wilman kautta. 
 1. Koulumatka ja koulukuljetukset 

Koulumatka 

Koulumatkan aikana tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja mahdollisuuksien mukaan huolehtia turvavälistä muihin liikkujiin. 

Koulukuljetukset 

Koulukuljetusjärjestelyt hoidetaan normaalien käytänteiden mukaisesti ja koulu huolehtii niistä tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille wilman kautta tai puhelimitse. 

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19 -tartuntojen ehkäisemiseksi ovat THL:n antamia toimintaohjeita, joihin on hyvä tutustua ja seurata niiden päivittymistä säännöllisesti.

Maskien käytöstä koulukuljetuksissa (päivitys 14.8.) Joukkoliikenteessä suositellaan käytettäväksi maskeja erityisesti ruuhka-aikoina. Lisäksi THL:n linjauksen mukaisesti maskeja olisi hyvä käyttää niissä tilanteissa, joissa lähikontaktia ei voi välttää. Maskien käyttöä ei kuitenkaan suositella alle 15-vuotiaille. Linkki THL:n suositukseen. 

Hartolan koulukuljetuksissa maskien käyttöä ei vaadita koululaisilta. Autoihin tulee ohjeet, jotka on huomioitava myös asiointiliikenteessä, joita koulubusseilla myös ajetaan koulupäivän aikana. Maskin käyttö vaaditaan muilta matkustajilta kuin koululaisilta. Kuljettajat eivät voi maskia käyttää, sillä riskinä on esim. silmälasien äkillinen huurtuminen ja siten liikenneturvallisuuden vaarantuminen (poliisin ohjeistus koulukuljetusyrittäjälle).
 1. Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus) 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus perusopetuksen osana ei ole kotiopetusta. Kotiopetukseksi kutsutaan oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen. Kotiopetuksen tulee perustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 eri oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin.  
Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta, ruokailusta ja koulukuljetuksesta. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa. 

Päivittyvien ohjeiden seuraaminen ja nopea reagointi

Kaikessa koulun toiminnassa huomioidaan erityisesti terveysviranomaisten, hallituksen, ministeriön, aluehallintoviraston ja opetushallituksen koronavirukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Seuraamme myös Päijät-Hämeen seudullisen sivistyspalvelujen ohjeita ja noudatamme yhteisiä linjauksia. Seudullisella yhteistyöllä voimme varmistaa, että ohjeet ovat ajanmukaiset ja yhteneväiset muiden lähikuntien ja -koulujen kanssa. Ohjeistuksia henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille lähetetään tiedoksi Wilma-palvelun kautta ja lisäksi heitä pyydetään seuraamaan valtakunnallisesti päivittyvää tietoa ja tarkentuvia ohjeita.

Poikkeavien opetusjärjestelyiden ohjeita ja varautumiseen liittyviä ohjeistuksia on käyty yhdessä läpi koulun aikuisten kanssa VESO-päivässä ennen koulutyön käynnistymistä. Lisäksi niitä on tarkennettu yhteisissä ys-kokouksissa ja tiimeissä koulutyön jo käynnistyttyä. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä