Hartolan Yhtenäiskoulu

Koulurakentamisen ajankohtaiskatsaus

Kun uuden koulun rakennusprojektia käynnistettiin, oli tiedossa oikeastaan vain kolme asiaa.
Koulun haluttiin olevan: yksikerroksinen, puurunkoinen ja ehdottomasti ”terve” rakennus.
Siitä on nyt kulunut toista vuotta, kun kunnan valtuusto päätti koulun rakentamisesta tietyin reunaehdoin. Urakkamuodoksi valittiin SR (suunnittele ja rakenna), jossa urakkakilpailun voittaneen urakoitsijan ammattitaito pääsee parhaiten esille ja turvaa sen, että kunnan valtuuston rajaamalla kustannusarviolla saadaan paras mahdollinen koulu.

Koulun suunnittelua päästiin aloittamaan keväällä ja nyt voidaan tyytyväisyydellä todeta, että pienehköjä yksityiskohtia lukuun ottamatta toteuttamiseen tarvittavat suunnitelmat ovat valmiit ja rakennustyö voi edetä vauhdilla.

Yksi rakennuksen tärkeimpiä osia on maata vasten tehtävät rakenteet. Nyt nämä uuden koulun maavaraiset rakenteet on tehty erityisen huolella, mikä on näkynyt myös niihin käytetyssä ajassa. Osin käytettyyn aikaan on vaikuttanut myös rakennuksen muoto. Laaja runkosyvyys on vaatinut moninaiset vankat perustukset myös rakennuksen sisäosiin. Nyt rakennuksen runko nousee täyttä vauhtia ja rakennuksen koko ja muoto alkavat pikkuhiljaa hahmottua.

Suorastaan jännittävää on seurata, miten isot kattolohkot nostetaan jättinosturilla rungon päälle.
Nyt syksyn sateissa on tärkeää, että pihalla suojassa kootut kattolohkot saadaan nopeasti päälle sitä mukaa, kun seinien rungot valmistuvat. Koulumme oppilaat ovat seuranneet innokkaina jättinosturin toimintaa. Tokaluokkalaiset tuumivat, että homma vaikuttaa vähän hauskalta ja vähän jännittävältä. Nosturi on kuin kirahvi, joka nostaa painavaa norsua rakenteiden päälle. Vaan kumpi painaa enemmän – norsu vai kattopala? Eräs ohjaaja taas tuumi, että nosturi on selvästi tuotu yllätyslahjaksi synttärisankarille benji-hyppyä varten.

Syksyn aikana voimme seurata rakennustyön etenemistä ja sitä, miten rakennustyömaan keskiössä koulu alkaa pala palata näyttää ihan oikealta rakennukselta. Kovasti sitä jo odotetaan ja isot on myös oppilaiden odotukset – kunpa uudessa koulussa olisi 3 huonetta, tai ehkä 6 tai jopa 100 triljoonaa. Toivottavasti siellä saa pizzaa, oman lokeropulpetin ja pehmeän penkin! Olisipa siellä paljon säkkituoleja ja jumppapalloja istumiseen ja lueskeluun. Näillä mietteillä ja toiveilla jatkamme koulutyötä vielä osittain vanhoissa koulutiloissa, mutta iloisina siitä, että ensi kesänä uusi, upea koulurakennus on valmiina ottamaan vastaan innokkaat koululaiset!

Ajankohtaista

KORONAVARAUTUMINEN JA OPETUSJÄRJESTELYT (päivitetty 21.8.2020)

Ohjeita perusopetuksen järjestämiseen ja lukuvuoden 2020-2021 aloitukseen

Lukuvuotta 2020-2021 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä muuhun toimintaan liittyviä käytänteitä ja ohjeistusta on valmisteltu huomioiden voimassa olevia OPH:n, THL:n ja OKM:n antamia ohjeita (linkit alla), jotta kouluun on turvallista tulla töihin ja oppimaan. Hartolan Yhtenäiskoulussa noudatetaan seudullisesti yhteneväisiä linjauksia ja ohjeita oman kunnan tilanne huomioiden.

Alla olevassa 14-kohtaisessa ohjeistuksessa on koulutyön käynnistymiseen liittyviä keskeisiä käytännön asioita: muun muassa hygieniasuositukset, turvavälit, tarpeettomien kontaktien välttäminen, koulutilojen käyttäminen, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, poissaolot, ruokailun, kuljetusten ja siivouksen järjestäminen. 

 1. Miten toimitaan, jos koulussa todetaan koronavirustartunta? 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tartuntataudeista vastaavalle infektiolääkärille. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään ja ohjataan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. 

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton. 

Perusopetuksessa varaudutaan myös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli syyslukukauden 2020 aikana on tarpeen siirtyä lähiopetuksesta etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, toimitaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti: 

 • Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 
 • Haavoittuvammassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään lähiopetuksena 
 • Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
 • Opetus karanteenin ja eristyksen aikana 
 • Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien maksuttomuus poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
 • Ohjaus ja tuki 
 • Oppilashuolto 
 • Vuorovaikutus oppilaiden kanssa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 

Koulujen lukuvuosisuunnitelmaan laaditaan lisäksi varautumisohjeet yksittäisen oppilaan, opetusryhmän tai koko koulun opetuksesta, mikäli poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä syyslukukauden aikana tarvitaan. 

 

 1. Kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun toimiva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstö on aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteydessä koteihin liittyen oppilaan opintojen edistymiseen, poissaolojen seurantaan tai tilanteeseen, jossa on huoli oppilaan oppimisesta tai hyvinvoinnista.  

Huoltajien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon perheiden mahdollisuudet käyttää etäyhteyksiä sekä tulkkaustarve. Lähitapaamisissa otetaan huomioon hygieniaohjeet. Vanhempainiltoja suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai vain luokkakohtaisesti. 

Koululla annamme tarkempaa informaatiota opetusjärjestelyistä oppilaille ja vanhemmille Wilman kautta. 

 1. Poissaolot 

Perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti- tai perusopetuslakiin. Kouluun ei saa tulla sairaana.  

Opettaja ja oppilashuollon henkilöstö seuraa oppilaiden osallistumista opetukseen. Koululla toimitaan Hartolan Yhtenäiskoulun poissaolomallin mukaisesti: Poissaoloihin puuttumisen malli

Opettaja on vastuussa oppilaistaan ja on yhteydessä heihin ja koteihin myös silloin, mikäli opetusta joudutaan järjestämään poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Milloin poissaolo on hyväksyttävää ja milloin ei? 

Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulun rehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. 

 • Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Riskiryhmään kuuluminen perustuu erikoissairaanhoidon hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Huoltajan tulee toimittaa lääkärin lausunto oppilaasta koulun rehtorille. Tällöin koulussa tehdään päätös erityisistä opetuksen järjestelyistä (perusopetuslaki 18§), jolloin opetus voidaan antaa etäyhteyksin. Koulu ei voi edellyttää, että sille luovutetaan tietoja lapsen perheenjäsenen terveydentilasta. Perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisesta riittää huoltajan ilmoitus rehtorille. 

Krooniset sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle. Perheenjäseneksi katsotaan henkilö, joka elää samassa taloudessa lapsen kanssa.

 • Kouluun ei saa tulla sairaana 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Tietoa koronaviruksesta. 

Kukaan lapsi tai aikuinen ei saa tulla kouluun hengitystieinfektio-oireisena, ei edes lieväoireisena, ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois. 

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Koulussamme tällaiseksi lepohuoneeksi on sovittu Kuivajärvi-niminen luokkatila. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden ja käyttäen kasvomaskia. Oireisen tai hänen huoltajansa tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.  

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Jos oppilas on käynyt koronatestissä, täytyy odottaa tulos ennen kuin voi palata kouluun. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Jos testi on positiivinen hoitaa yhtymä tartunnanjäljityksen ja mahdollisten altistuneiden kartoituksen.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi kouluun palata. Jos lapsi/nuori saa testiajan vasta usean päivän päähän ja oireet ehtivät loppua ennen sitä, testiin ei tarvitse mennä. Oireeton voi palata normaalisti kouluun.

 • Jos koronatesti on negatiivinen tai koronatestiä ei otettu, voi kouluun palata, kun joku seuraavista toteutuu:
 1. potilas on ollut oireeton yli 24-48 tuntia
 2. oireet ovat lievittyneet ja oireiden alusta on kulunut > 7 vrk

Yli 10-vuotiaan lapsen vanhempi voi kysyä koronavastausta kouluterveydenhuollosta. Ne henkilöt, jotka pääsevät omakantaan, voivat katsoa alle 10-vuotiaan lapsen vastauksen sieltä. Positiivisen tuloksen ilmoittaa aina infektiolääkäri.

Jos oppilas on muutoin sairas, huoltaja ilmoittaa opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida oppimisen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa. 

Jottei oppilas jäisi poissaolon aikana jälkeen opinnoissaan, hänelle annetaan tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit kotiin. Oppilaan poissaolosta johtuva mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve huomioidaan hänen palatessa kouluun. 

 • Lomapoissaolon anomista ei suositella lukuvuoden aikana 

Lähtökohtaisesti Hartolan perusopetus suosittaa vahvasti, että tässä poikkeustilanteessa huoltajat eivät ano lapsilleen lomaa muista kuin terveydellisistä perusteista. Lukuvuoden aikana anottavia muita lomia / lomajaksoja ei tulla hyväksymään. Lyhyitä lomia myönnetään perustelluista syistä normaalien käytänteiden mukaan, esim. perhetapahtuman vuoksi 

Huoltajan lähettämä loma-anomus käsitellään normaalien käytänteiden mukaisesti. Rehtori tekee ratkaisun terveydenhuoltoviranomaisten, hallituksen ja perusopetuksen linjausten mukaisesti.  

 • Miten toimia, jos lapsi pelkää kouluun lähtemistä tai kieltäytyy tulemasta kouluun? 

Asiasta tulee olla heti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan ja tarvittaessa koulun koulun oppilashuollon henkilöstöön. On tärkeää, että kaikki lapsen lähellä olevat aikuiset rohkaisevat ja tukevat lasta koulunkäynnissä. Kouluun lähtemisen kynnys ei muodostu suhteettoman suureksi, kun sitä tuetaan aikuisten yhteistyöllä.  

 • Miten toimia, jos oppilaaseen tai hänen huoltajaansa ei saada yhteyttä?

Mikäli oppilas ei saavu lähiopetukseen eikä häntä tai huoltajaansa tavoiteta, otetaan käyttöön tarvittavat tukitoimet ja opiskeluhuoltopalvelujen asiantuntemus. Samoin toimitaan tilanteissa, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja. 

Luvattomien poissaolojen yhteydessä on ensisijaista poissaolon juurisyiden tunnistaminen ja poissaoloihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Poissaoloista lisätietoa Opetushallituksen sivustoilla 

 • Matkustusrajoituksia ja karanteenisuositus

THL:n verkkosivuilta tulee tarkistaa hallituksen matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien 14 vuorokauden karanteenisuositukset.

Mikäli henkilö saapuu Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, on suositeltavaa olla 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa. Huomattavaa on, että karanteenisuositus on voimassa, vaikka olisi käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä.

Huoltajaa pyydetään olemaan asiasta yhteydessä koulun rehtoriin. 

 1. Oppimisen ja osaamisen arviointi 

Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sekä 1.8.2020 voimaan tulleiden uusien oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin linjausten mukaisesti. Opetusta annetaan Hartolan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Oppilaan arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita. 

Jos syyslukukauden aikana siirrytään osittaiseen tai kokonaan etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan muuttuneet opetuksen järjestämistavat. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa on arvioinnin kannalta hyvä huomioida mm. arviointikäytänteiden tiedottaminen oppilaille ja huoltajille, kannustava palaute sekä olosuhteet ja oppilaan terveys huomioiden monipuolisten näyttöjen antamisen mahdollisuus. 

 1. Kouluruokailu

Kouluruokailu järjestetään pääsääntöisesti oman opetusryhmän kanssa koulupäivän aikana. Ryhmien ruokailuun siirtyminen porrastetaan ja ruokailutilassa osoitetaan kunkin ryhmän omat pöydät. Koulussamme ruokailuvuorot ruokasalissa on porrastettu luokittain, luokat 2 ja 3 syövät omassa luokassa. 

Kädet pestään aina ennen ruokailua ja sen jälkeen. Ruokailutilan linjaston ja pöytien pinnat pyyhitään kunkin ryhmän jäljiltä. Keittiöhenkilökunta jakaa astiat ja annostelee ruuan oppilaille ja henkilökunnalle.

Koulun opetushenkilöstö ohjaa ja valvoo oman opetusryhmänsä oppilaiden ruokailutilannetta, käsienpesua ja riittävien etäisyyksien pitämistä. ­

Rehtori ja koulun ruokapalvelutoiminnasta vastaava opettaja ja keittiöhenkilökunta suunnittelevat yhteistyössä kouluruokailun käytännön toteutuksen. Ruokapalvelujen järjestäjä Attendo seuraa ja arvioi kouluruokailun laatua lukuvuoden aikana. 

Mikäli lukuvuoden aikana siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, suunnitellaan etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailun järjestäminen perusopetuksen, keittiöhenkilökunnan ja Attendon kanssa. 

 1. Opetusryhmät ja opetuksen järjestäminen lähiopetuksessa 

Opetus järjestetään Hartolan Yhtenäiskoulussa 12.8. alkaen oppilaan omalla koululla lähiopetuksena. 

Opetuksen järjestämisen tilaratkaisuissa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan väljyys. Koulun opetusjärjestelyissä hyödynnetään kaikkia sisä- ja ulkotiloja. Koulupäivän aikana tapahtuvia oppilaiden ja opetusryhmien siirtymisiä pyritään toteuttamaan porrastetusti lähikontaktien välttämiseksi. 

Koulupäivän alkamis- ja loppumisaika 

Koulupäivä alkaa ja loppuu oppilaan viikoittaisen työjärjestyksen mukaisesti. Koulu viestittää oppilaille ja huoltajille Wilman kautta koulupäivän alkamis- ja lopetusajasta sekä viikoittaisen työjärjestyksen. 

Opetus toteutetaan Hartolan perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaisesti. 

Opetus koulupäivän aikana 

Koulupäivän aikana pyritään välttämään tarpeetonta siirtymistä kiinteistön tiloissa. Turvaväliä / etäisyyttä tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa niin koulutiloissa, koulun piha-alueella kuin koulumatkalla. 

1-6 –luokilla opetus tapahtuu työjärjestyksen mukaan ensisijaisesti opetusryhmän oman opettajan johdolla. Opetusryhmät toimivat mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei muutoin voi toteuttaa. Samanaikaisopettajien (erityisopetuksen tuntiopettaja ja erityisopettaja) opetus järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. 

7-9 –luokilla opetusta toteutetaan oppiaineittain työjärjestyksen mukaisesti. Opetusryhmät pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään tilojen, aikataulujen, erilaisten ohjeistuksen ja opetusjärjestelyjen avulla. Näin pyritään välttämään suurempien ihmisjoukkojen kulkeminen samanaikaisesti. Kun vuosiluokilla 7–9 opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä. Aamulla luokanovet avataan valmiiksi ja käsien pesun kautta siirrytään luokkaan omalle paikalle. Pinnat pyyhitään oppilasryhmien välillä. Tähän avuksi valitaan kultakin luokalta/oppilasryhmästä järjestäjät: sovitut oppilaat pyyhkivät käytetyt pulpetit/työpöydät tunnin päätteeksi vaihtaessaan luokkaa. Erityistilojen välisiivouksella voidaan vähentää tartuntariskiä. 

Kaikilla vuosiluokilla kartoitetaan oppilaiden osaamisen tilanne, tehdään opetusryhmittäin tilannekuva oppimisen tuen ja oppilashuollon tarpeesta ja toteutetaan tukitoimia suunnitellusti lukuvuoden aikana. 

Siirtyvien opettajien liikkuminen 

Kielten opetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen osalta opetusta toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti ja opettajat liikkuvat tarvittavilta osin. Opetus on suunniteltu koululla niin, että oppilaiden tai aikuisten siirtymiset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti.

 1. Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtimien 

Lähiopetuksessa koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet.

Koulun tilojen käyttäminen 

Koulupäivän aikana koulun tiloissa liikutaan vain välttämättömät siirtymiset. Siirtymätilanteissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan turvaväli/ etäisyys muihin. 

Koulun tilat ja piha-alueet ovat koulupäivän aikana ainoastaan oppilaiden ja koulukiinteistössä työskentelevän henkilökunnan käytössä. Koulun rakennustyömaa on aidattu ja sen henkilöstö työskentelee koulutyöstä erillään. Huoltajat voivat saattaa oppilasta koulun piha-alueen rajalle ja kulkea koulukiinteistöön tarvittaessa (mm. oppilaan terveystarkastukset, henkilökunnan kanssa sovitut tapaamiset). 

Mikäli koulun ulkopuoliset henkilöt käyttävät koulukiinteistöä kouluajan ulkopuolella (esim. kerhot), kiinteistö siivotaan ennen oppilaiden ja koulun henkilökunnan koulupäivän alkua. 

Henkilökunnan työskentely ja yhteistyö

Henkilökunnan kokous- tai suunnittelutilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi muutoin kuin yhteisissä tiloissa. Opettajien yhteiskokouksissa suositaan videoyhteyden välityksellä tapahtuvia kokouksia. Opetuksen suunnitteluun liittyvä pienempien opettajaryhmien ja tiimien yhteistyö voidaan toteuttaa normaalisti. Opettajanhuoneeseen kokoontumista totuttuun tapaan välitunneilla ei suositella.

Koulun koon ja opetushenkilöstön määrän huomioiden Hartolan yhtenäiskoulussa rehtori määrittelee ne koulun tilat, joissa aikuiset voivat kokoontua, lämmittää ruokansa mikrossa ja käyttää vain aikuisille tarkoitettuja saniteettitiloja. 

Mikäli yhteistyössä käytetään koulun ulkopuolisia palveluja (esim. tulkki), suositellaan ensisijaisesti yhteistyötä etäyhteydellä. 

Henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvissä asioissa toimitaan oman työterveyshuollon ohjeiden mukaan. Henkilökunta voi tutustua myös Työterveyslaitoksen ohjeisiin.  

Hyvä käsi- ja yskimishygienia 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Lapset ja aikuiset pesevät kätensä aina kouluun tultuaan sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ennen ruokailua, ulkoa sisälle tultaessa, aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet pestään myös ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.  

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on kouluissa helposti saatavilla ja sen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.  

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.  

Ohjeita hygieniasta päivitetään tarvittaessa THL:n ja hyvinvointiyhtymän ohjeistusten mukaisesti. 

Siivous 

Siivousta tehostetaan koululla lukuvuoden aikana. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa lisäksi desinfiointiainetta. Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat pyyhitään siivouksen yhteydessä. Hartolan kunnan tekninen osasto ja siivouspalvelut noudattaa Työterveyslaitoksen THL siivousohjeita

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.), taide- ja taitoaineiden välineiden käytön jälkeen kukin opetusryhmä puhdistaa ne aina tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Kädet pestään ennen ja jälkeen yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä. 

Kullekin luokalle on varattu oma wc-tila, jota pääsääntöisesti käytetään.

 1. Oppimisympäristöt, välitunnit ja koulun yhteiset tilaisuudet 

Eri oppiaineiden opetuksessa ja opiskelussa hyödynnetään lähistöllä olevia ulkotiloja sekä luontoympäristöjä. 

Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa. Välitunteja porrastetaan ja jaetaan välituntialueet siten, että takapiha on 1-4 luokkalaisille ja etupiha 5-9 luokkalaisille. Välitunnit suunnitellaan, toimintaa ohjataan ja valvotaan lähikontaktien välttämiseksi. 

Kaikkinensa on suositeltavaa järjestää vain oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. 

Lukuvuoden opetukseen ja toimintaan liittyvät tutustumisvierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niissä noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita (esim. yrityskylävierailu, uimaopetus ja tapahtumat). Lukuvuoden aikana oman opetusryhmän kanssa voidaan toteuttaa myös pienimuotoisia luokkaretkiä lähikohteisiin tai kotimaahan yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Ohjeistusta tarkennetaan, mikäli tartuntatautitilanteessa terveysviranomaisten arvioimana tapahtuu muutoksia. Mahdollinen yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden tai vierailijoiden kanssa toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Koululta annetaan tarkempaa ohjeistusta oppilaille ja vanhemmille Wilman kautta lukuvuoden aikana. 

 1. Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien käyttö 

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisien opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat mobiililaitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä. 

Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa tai kodin laitetta voidaan käyttää. Oman laitteen käytöstä pitää sopia erikseen. Omien laitteiden opetuskäyttö tapahtuu opettajan antamia ohjeita noudattaen. Käyttö tulee olla lain, hyvien tapojen ja näiden käyttöehtojen mukaista. Koulu ei vastaa laitteiden katoamisesta. Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vahingosta vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja. 

 1. Työelämään tutustumisjakso (TET) 

Yläkoulun vuosiluokilla 7-9 toteutetaan työelämään tutustumista. Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen oppimäärää. TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.  

Jos koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä TET-jakson suorittaminen ei ole mahdollista, tulee pohtia koulun opinto-ohjaajan (OPOn) kanssa, miten toimitaan. Oppilas voi poikkeustilanteessa suorittaa TET-jakson esimerkiksi tutustumalla häntä kiinnostavaan yritykseen, varjostamalla jonkun asiantuntijan työtä tai muilla soveltavilla tavoilla. 

 1. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut 

Oppilashuollossa noudatetaan opetussuunnitelmaa ja koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Oppilashuollon järjestämisestä ei voi poiketa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Oppilashuollossa valmistaudutaan syyslukukauden työskentelyyn niin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa. 

Varhainen tuki 

Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstö havainnoi sekä lähi- että etäopetuksessa olevien oppilaiden hyvinvointia entistä tarkemmin. Varhaisen tunnistamisen ja tuen tarjoamisen näkökulmasta oppilaisiin ja koteihin pidetään aktiivisesti yhteyttä. 

Yhteisöllisen oppilashuolto 

Oppilaiden vuorovaikutussuhteista huolehtiminen korostuu syyslukukauden käynnistyessä. Koulun oppilashuoltoryhmän keskeisenä tehtävänä on koulun yhteisöllisen työn toimintatavat ja organisointi alkavalle lukuvuodelle. Oppilashuoltoryhmän työskentelylle varataan riittävästi aikaa ja tarvittaessa kokoonnutaan useammin.  Koulussa varaudutaan kriisityöhön, harjoitellaan toimintavalmiuksia ja huolehditaan kriisisuunnitelman ajantasaisuudesta. 

Oppilashuollon palvelut helposti tavoitettavissa  

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ovat oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön käytettävissä. Oppilaat voivat helposti hakeutua psykologi- ja kuraattori- sekä kouluterveydenhuoltopalveluihin ja opettajilla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä heitä konsultoida. Jos oppilaan tilanteesta herää huoli, hänet ohjataan oppilashuollon palveluihin. Tarvittaessa oppilaalle järjestetään koulun ulkopuolista tukea. Oppilashuollon palveluissa varaudutaan yksilökohtaisen ja yhteisöllisen tuen tarpeen lisääntymiseen. 

Terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit työskentelevät pääosin omilla kouluillaan keskittyen yhteisölliseen ja oppilaskohtaiseen työhön sekä opettajien työn tukemiseen. Konsultaatiot, monialaiset asiantuntija- ja oppilashuoltoryhmät toteutetaan etäyhteyksillä aina kun se on mahdollista. Yhteyttä oman koulun terveydenhoitajaan, kuraattoriin ja psykologiin voi ottaa matalalla kynnyksellä Wilman välityksellä tai puhelimitse. Yhteystiedot: Oppilashuollon henkilöstö

 1. Iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta 

Hartolan perusopetuksen iltapäivätoiminta käynnistyy koulun lukuvuoden alkaessa 12.8. Opetushallituksen ohjeita sekä THL:n turvallisuus-, väljyys- sekä käsi- ja yskimishygienia- ym. -ohjeistusta noudattaen. 

Iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä on Hartolassa pieni, joten ryhmä toimii toistaiseksi yhtenä ryhmänä iltapäivätoiminnalle varatuissa omissa tiloissa. Toiminnan toteutuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan noudattamaan hallituksen suositusta eri luokilta tulevien lasten erillään pitämisestä sekä jakautumisesta pienryhmiin. Toiminta toteutetaan ulkona aina kun se on mahdollista sekä huolehditaan lasten ja aikuisten riittävästä etäisyydestä turvallisuutta vaarantamatta. Ryhmässä noudatetaan jo koulun puolelta tuttuja käsi- ja hygieniaohjeita. Myös välipala jaetaan ja nautitaan turvallisesti. Huoltajia pyydetään odottamaan iltapäiväkerhon tilojen ulkopuolella käytävällä tuodessaan tai noutaessaan lasta.

Iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja huolehtii käytännön järjestelyistä, ryhmärakenteesta sekä tiedottaa toteutuksesta ja mahdollisista muutoksista huoltajille. 

Koulujen kerhotoiminta käynnistyy mahdollisuuksien mukaan syyskuun aikana. Kerhotarjonnasta tiedotetaan wilman kautta. 

 1. Koulumatka ja koulukuljetukset 

Koulumatka 

Koulumatkan aikana tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja mahdollisuuksien mukaan huolehtia turvavälistä muihin liikkujiin. 

Koulukuljetukset 

Koulukuljetusjärjestelyt hoidetaan normaalien käytänteiden mukaisesti ja koulu huolehtii niistä tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille wilman kautta tai puhelimitse. 

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19 -tartuntojen ehkäisemiseksi ovat THL:n antamia toimintaohjeita, joihin on hyvä tutustua ja seurata niiden päivittymistä säännöllisesti.

Maskien käytöstä koulukuljetuksissa (päivitys 14.8.) Joukkoliikenteessä suositellaan käytettäväksi maskeja erityisesti ruuhka-aikoina. Lisäksi THL:n linjauksen mukaisesti maskeja olisi hyvä käyttää niissä tilanteissa, joissa lähikontaktia ei voi välttää. Maskien käyttöä ei kuitenkaan suositella alle 15-vuotiaille. Linkki THL:n suositukseen. 

Hartolan koulukuljetuksissa maskien käyttöä ei vaadita koululaisilta. Autoihin tulee ohjeet, jotka on huomioitava myös asiointiliikenteessä, joita koulubusseilla myös ajetaan koulupäivän aikana. Maskin käyttö vaaditaan muilta matkustajilta kuin koululaisilta. Kuljettajat eivät voi maskia käyttää, sillä riskinä on esim. silmälasien äkillinen huurtuminen ja siten liikenneturvallisuuden vaarantuminen (poliisin ohjeistus koulukuljetusyrittäjälle).

 1. Oppivelvollisuuden suorittaminen osallistumatta perusopetukseen (ns. kotiopetus) 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus perusopetuksen osana ei ole kotiopetusta. Kotiopetukseksi kutsutaan oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin osallistumalla perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen. Kotiopetuksen tulee perustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 eri oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin.  
Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta, ruokailusta ja koulukuljetuksesta. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa. 

Päivittyvien ohjeiden seuraaminen ja nopea reagointi

Kaikessa koulun toiminnassa huomioidaan erityisesti terveysviranomaisten, hallituksen, ministeriön, aluehallintoviraston ja opetushallituksen koronavirukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Seuraamme myös Päijät-Hämeen seudullisen sivistyspalvelujen ohjeita ja noudatamme yhteisiä linjauksia. Seudullisella yhteistyöllä voimme varmistaa, että ohjeet ovat ajanmukaiset ja yhteneväiset muiden lähikuntien ja -koulujen kanssa. Ohjeistuksia henkilöstölle, huoltajille ja oppilaille lähetetään tiedoksi Wilma-palvelun kautta ja lisäksi heitä pyydetään seuraamaan valtakunnallisesti päivittyvää tietoa ja tarkentuvia ohjeita.

Poikkeavien opetusjärjestelyiden ohjeita ja varautumiseen liittyviä ohjeistuksia on käyty yhdessä läpi koulun aikuisten kanssa VESO-päivässä ennen koulutyön käynnistymistä. Lisäksi niitä on tarkennettu yhteisissä ys-kokouksissa ja tiimeissä koulutyön jo käynnistyttyä. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä