På Svenska

Guider och allmän information

Nimetön #144d

Genom sinnena till matens värld

Sapere-metoden utvecklades av den franske kemisten och etnologen Jacques Puisais på 70-talet. Det latinska ordet ”sapere” betyder att smaka, att känna och att tordas. Sapere-metoden baserar sig på sensoriska övningar eller sinneserfarenheter samt deras betydelse när det gäller att bekanta sig med mat och vid lärande av nya matvanor. Bakom Sapere-metoden finns en humanistisk åskådning, där man betonar ett empiriskt och undersökande sätt att lära sig. Metoden lär sig barnet genom att utnyttja lukt-, smak-, syn-, hörsel- och känselsinnet i olika övningar om mat, födoämnen och matlagning.

Sapere International-föreningen verkar i Belgien, Bryssel. I Finland är Sapere-projektet koordineras från Jyväskylä och administreras av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nimetön #5bcc