Vuorohoidon neuvottelupäivät

OHOI – osaamista vuorohoitoon -hankkeen neuvottelupäivät

OHOI – osaamista vuorohoitoon -hankkeen neuvottelupäivien
tarkoituksena oli

• koota yhteen ja dokumentoida vuorohoidon järjes-
tämisen malleja Keski-Suomen kunnissa
•kehittää nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet huomioivia
malleja vuorohoidon järjestämiseen

Vuorohoidon neuvottelupäivät olivat suunnattu OHOI-hankkeessa mukana olevien kuntien varhaiskasvatuspäälliköille.