3. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa

Sisältö

Ajankohta: 7.3.2016 ja 14.4.2016

Koulutuksen läpileikkaava aihe oli lapsen hyvinvoinnin tukeminen kodin ja vuorohoidon
arjessa. Keskeisinä teemoina olivat vuoropuhelu moninaisissa ja muuttuvissa tilanteissa elävien
perheiden kanssa sekä lapsen yksilöllisyyden huomioiminen vuorohoidossa, näkökulmina
mm. esiopetus ja tuen tarve, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.