2. Vuorohoidon ammatilliset käytänteet ja hyvin tehty työ – Ammatillista toimijuutta mahdollistava arki?

Sisältö

Vuorohoidon ammattiliset käytänteet - Kuolutuskerrat pidettiin: vko 48 24.11.2015 ja vko 3 (2016)

Myös vuorohoidon kiireisessä työarjessa tulee usein eteen tilanteita, joissa työtä ei voi/pysty/ehdi/saa tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Kyse on osin työn tekemisen moraalisesta ulottuvuudesta ja erilaisten jännitteiden aiheuttamasta ristiriidasta. Esimerkiksi voidaan joutua pohtimaan mennäkö työntekijöiden hyvinvointi vai lapsen paras edellä. Voiko kummatkin yhdistää mielekkääksi arjeksi?