Hankkeessa tuotetut materiaalit

MateriaalitMateriaaleista löytyvät Osaamista vuorohoitoon julkaisu, henkilöstölle suunnattujen koulutusten 1) Hoito, kasvatus ja pedagogiikka 2) Ammatillinen toimijuus ja 3) Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa tuotettujen välitehtävien koonnit. Muu materiali kohdasta löytyy erilaisia materiaaleja ja julkaisuja, jotka ovat saavilla myös Ohoi-hankkeen www-sivuilla.