Eroja meidän ja heidän koulunkäyntinsä välillä - Skillnader mellan vår skolgång och deras