Elämää Canon Kituri High Schoolissa

Tehtävä: Elämää sisäoppilaitoksessa

Tutustu esitettyyn aineistoon (tämä ja tämän sivun alasivut). Asetu opiskelijan asemaan ja kirjoita kirje, jossa kuvaat elämääsi sisäoppilaitoksessa. Kerro jokapäiväisestä elämästäsi, iloistasi, murheista ja haaveistasi.

Uppgifter: Livet i ett internat

Bekanta dig med det material som finns på denna sidan och undersidorna. Föreställ dig hur det är att bo och leva i ett internat. Skriv ett brev hem till dina föräldrar och berätta om dit liv och skolgången.