Ennakkoluuloja puolin ja toisin

Suomalaisten käsitys Afrikkalaisesta elämästä

Haastattelimme koulukavereitamme ja kysyimme millaisia mielikuvia heillä on afrikkalaisten lasten koulunkäynnistä. Kysymykset koskivat kouluympäristöä, opetusmenetelmiä, koululaisen arkipäivää ja sitä, ketkä afrikassa pääsevät kouluun.
Yleinen mielikuva koululaisten elämästä oli, että olosuhteet ovat puutteellisia joka osa-alueella. Monella oli käsitys, että vain todella harva lapsi saa mahdollisuuden koulunkäyntiin, loput tekevät töitä ja hankkivat perheelleen elannon. Tämä riippuu kuitenkin siitä, missä päin Afrikkaa ollaan. Esim. Etelä-Afrikan tiedettiin olevan kehittyneempi kuin Kenia. Kouluympäristöä kuvailtiin kurjaksi ja ahtaaksi, oletuksena, että käytössä on vain yksi luokka, jossa kaikki lapset ovat. Koulun ajateltiin sijaitsevan kaiken muun seassa, tai pitkän matkan päässä todella syrjässä muusta asutuksesta. Opetusmenetelmien arveltiin olevan alkeellisia ja opetuksen melko ammattitaidotonta. Joku arveli, ettei Afrikassa ole mahdollisuutta käyttää elektroniikkaa opetuksen apuna.

Afrikkalaisen näkymys Eurooppalaisesta elämästä

Kysyimme ystävyyskoulumme Canon Kiturin oppilailta samoja kysymyksiä, joita käytimme suomalaisten oppilaiden haastatteluissa. Koulunkäynti Afrikassa eroaa suuresti Suomesta mm. siten, etteivät oppilaat saa kertoa omia mielipiteitään, vaan opiskelu on lähinnä ulkoa opettelua. Tämä näkyi vastauksissa, joissa oppilaat olivat yrittänyt hakea yhtä oikeaa vastausta kysymykseen, jossa nimenomaan haettiin oppilaan omia mielikuvia. Yleinen vaikutelma oli, että Euroopassa on paremmat olot ja moni kertoi haluavansa joskus opiskella siellä, tai ainakin matkustaa sinne. Eurooppaan pääseminen nähtiin kuitenkin enemmän haaveena, kuin realistisena tavoitteena.
Koulun oletettiin olevan kauttaaltaan parempi tasoista ja vapaampaa. Koulupukujen puuttuminen ja tietokoneiden käyttäminen oppitunneilla olivat suuria ihmetyksen aiheita. Oppilaat myös tiedostivat koulun olevan erilaista kuin Keniassa.
Vapaa-ajan aktiviteeteissä esiin nousi usein mm. jalkapallo, uiminen, tanssiminen, kavereiden kanssa oleskelu, musiikki ja sosiaalinen media. Yllättävät asiat kuten Jumalan ylistäminen, tupakan poltto ja orpokodeissa vierailu mainittiin myös.
Suomen ilmaston kerrottiin olevan kylmä ja hankala. Jonkun mielestä Suomessa on erittäin hankalaa selviytyä ja siellä voi ainoastaan vierailla. Myöhemmin tehdyissä videohaastatteluissa kävi ilmi, että monet opiskelijat luulivat Suomen olevan jään peitossa ja täten sen olevan täydellinen ympäristö jääkarhuille ja pingviineille.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi frågade vår vänskola Canon Kituris studerande samma frågor som vi använde i finska studerandes intervjuer. Skolgången i Kenya skiljer sig stort från den i Finland. Till exempel får eleverna inte berätta sina egna åsikter utan skolgången är främst att lära sig saker utantill. Detta märktes i svaren, där eleverma försökte hitta ett rätt svar till frågorna trots det var just egna tankar som var det viktiga. Den allmänna uppfattgningen var att det finns bättre omständigheter i Europa och många skulle gärna studera där eller iallafall resa dit. Att slippa till Europa sågs iallafall mer som en dröm än som ett realistiskt mål.
Den europeiska skolan ansågs ha en bättre nivå och friare. Studeranden förståd också att skolan är mycket olik än i Kenya.
Som fritids aktiviteter kom upp t.ex. fotboll, simning, dans, umgås med vänner, musik och sociala median. Att prisa Gud, rökning och vistelser till hem för föräldralösa barn nämdes också.
Finlands klimat beskrevs som kallt och svårt. Några tycket att det är svårt att klara sig i Finland och det går bara att besöka landet. I de senare gjorda videointervjuerna kom det fram att många trodde att Finland var täckt av is och därför är en bra miljö för isbjörnar och pingviner.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä