Eroja meidän ja heidän koulunkäyntinsä välillä - Skillnader mellan vår skolgång och deras

Eroja meidän ja heidän koulunkäyntinsä välillä


Vaikka tunnelma oppitunneilla on lähes samanlainen kuin meillä Suomessa, itse koulunkäynnissä löytyy silti merkittäviä eroja. Eroja on muun muassa kurissa, säännöissä sekä rangaistuksissa.

Oppilaat eivät saa käyttää kännykkää koulupäivän aikana tai edes vapaa-ajallaan. Jos oppilaat jäävät kiinni kännykän käytöstä, heidän niin sanotusti “täytyy löytää uusi koulu” eli heidät erotetaan. Jos he nukkuvat aamunavauksen tai oppituntien aikana, heidän täytyy viedä sängystään patja ulos keskelle koulun pihaa ja maata siinä koko loppupäivän ja seuraavan yön ajan, säästä riippumatta. Tämä ei ole pelkästään vain rangaistus, vaan myös suuri häpeä niille, jotka jäävät kiinni.

Pojat ja tytöt ovat täysin eroteltu toisistaan Canon Kituri High Schoolissa. Tyttöjen ja poikien oppitunnit ovat eri rakennuksissa, he nukkuvat eri puolilla koulun aluetta eivätkä he syö yhdessä. Muutenkin kaikenlainen keskustelu tai yhteinen oleskelu tytön ja pojan välillä on täysin kiellettyä ja rangaistavaa. Esimerkiksi käsien pitely voi johtaa koulusta erottamiseen. Oppilaat ovat kuitenkin löytäneet tapoja kommunikoida keskenään esimerkiksi kirjeiden välityksellä. Jos tästä kuitenkin jää kiinni, oppilaiden täytyy todistaa syyllisyytensä koko koulun edessä, mikä on taas suuri häpeä.

Oppilaat käyttävät koulussa univormua, ja kaikilla on lyhyet hiukset. Koulussa parhaiten pärjäävät oppilaat saavat kunnian käyttää vihreää paitaa. Muut käyttävät valkoista. Koululla on myös oma koulupresidentti, joka edustaa koko koulua. Opettajat valitsevat tämän oppilaan, jolla on asemansa myötä oma koulu-univormu ja oma huone nukkumasalissa.


Skillnader mellan vår skolgång och deras

Trots att stämningen på timmarna är relativt likt på lektioner vi är vana med i Finland finns det märkbara skillnader i själva skolgången. Dessa skillnader finns i disciplinen, reglerna och i bestraffningen. Eleverna får inte ha sin telefon under skoldagen. eller under sin fritid. Blir eleverna fast för att använda telefonen “måste man hitta sig en ny skola”, dvs. de blir relegerade. Om eleverna somnade på timmen eller under morgonsamlingen måste de hämta sin madrass och lägga den mitt på skolgården och ligga där resten av dagen, samt sova natten där ute, oberoende väder. Det är inte bara en bestraffning att måsta sova ute, utan det är också en stor skam för den som blev bestraffad.

Flickorna och pojkarna är i Canon Kituri High School totalt skilda från varandra. De har lektionerna i olika byggnader, deras sovsalar är på olika sidor av skolområdet, de äter inte tillsammans och deras umgänge är strängt begränsat. En flicka och en pojke får definitivt inte visa någon form av sällskapande, utan det är en straffbar handling. Ifall ett par ses hålla händer kunde det leda till relegering. Flickorna och pojkarna kommunicerade med brev och om de blev fast var de tvungna att erkänna sin skyldighet inför hela skolan.

Eleverna i skolan bär skoluniform och alla pojkar har kort hår. De elever som presterar bäst får äran att bära grön skjorta då de övriga eleverna i skolan bär vit skjorta. En elev i skolan är skolpresident och representerar eleverna. Skolpresidenten, som är vald av lärarna, bär kostym och har ett eget rum i sovsalen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä