Koulutus rehtoreille 14.3.2019

Ohjelma

Koulutus järjestetään torstaina 14.3.2019 klo 12.30-16.00 ravintola Priimuksessa, osoite Taulumäentie 45, Jyväskylä. Koulutukseen voivat osallistua myös koulun tutoropettajat.

Ohjelma
12.30-14.00 EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) koulutyössä, Jarkko Lampinen
EU:n tietosuoja-asetus oppilaitosten, opettajien ja rehtoreiden näkökulmasta. Käytännön toimintatapoja koulun arkeen erityisesti tieto- ja viestintäteknologia (TVT) huomioiden.
14.00-14.30 Kahvi
14.30-16.00 Tutoropettaja rehtorin tukena koulun TVT-toimintakulttuurin muutoksessa, Päivi Katainen
Tutoropettajan tehtävät ja koulun TVT-käytäntöjen muutoksen johtamisen keinoja. Rehtorin rooli muutoksessa ja tutoropettajan tukena.

Ilmoittautuminen koulutukseen keskiviikkoon 6.3.2019 mennessä.

Koulutuksessa viitattu materiaali

Harto Pönkä: EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
Harto Pönkä piti Keski-Suomen tutoropettajaverkoston tutoropettajille koulutuksen Jyväskylässä 24.5.2018. Linkki on koulutusdioihin.

Digiajan peruskoulu, julkaistu 2/2019
Tässä loppuraportissa esitellään Digiajan peruskoulu -hankkeen aineistonkeruun (2017–2018) keskeisiä tuloksia perusopetuksen digitalisaation tilasta strategian, toimintaympäristön, opettajien ja oppilaiden digitaalisen osaamisen, digiresurssien hyödyntämisen sekä kehittymisen ja tuen näkökulmista. Samalla arvioidaan koulujen digitalisaatioprosessin tasa-arvoista toteutumista. Kohderyhminä ovat olleet perusopetuksen koulujen rehtorit, opettajat ja oppilaat.

Perttu Pölösen ja Olli Luukkaisen keskustelu aiheesta "Kouluihin tarvitaan kysymysten vallankumous".