Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki, sivistyslautakunta

2. Rekisterin yhteyshenkilöt

Riina Sutinen
Puh. 014 266 8155
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

3. Tietosuojavastaavat

Sivistyksen toimialan tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen
Puh. 014 266 4936 
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

Kaupungin tietosuojavastaava
Liina Kuusela
Puh. 014 266 2487
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

4. Rekisterin nimi

Keski-Suomen tutoropettajaverkoston yhteystietorekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään Keski-Suomen tutoropettajaverkosto II-hankkeen ja sen tapahtumiin, webinaareihin ja muuhun toimintaan liittyvää viestintää varten.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään ja oikeutettuun etuun.
Ohjaava lainsäädäntö:
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a
 • Tietosuojalaki 1050/2018
7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön osallistumismuodosta ja tapahtumatyypistä riippuen joko osa tai kaikki seuraavista tiedoista:

 • henkilön nimi, organisaatio ja yhteystiedot
 • henkilön rooli organisaatiossaan
 • laskutustiedot
 • tieto ilmoittautumisesta/osallistumisesta hankkeen järjestämään tilaisuuteen

Lisäksi henkilöstä voidaan tallentaa muita ao. tilaisuuden käytännön järjestelyiden osalta olennaisia tietoja, kuten ruokavalio- ja allergiatiedot.

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja luovutetaan eteenpäin vain hankkeen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisista syistä. Tällaisia ovat esimerkiksi tilaisuuksien osallistumismaksujen laskuttaminen (laskutuksesta vastaa Jyväskylän kaupunki), sekä erilaiset lähitapaamisiin liittyvät tapahtumajärjestelyt, kuten erityisruokavaliotietojen ja allergioiden toimittaminen tarjoiluista vastaavalle taholle.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muihin tarkoituksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää sekä julkista että salassa pidettävää tietoa. Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan hankkeen sisäiseen käyttöön.

Ilmoittautumiset kerätään Peda.net-palvelussa ja tietoja säilytetään O365-ympäristössä.

Järjestelmissä on useita eri käyttäjätasoja. Tietojen katseluoikeus rajataan käyttöoikeuksin. Järjestelmissä voidaan rajata tietojen näkymistä käyttäjäkohtaisesti henkilön toimenkuvan mukaan.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on
 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä.

14. Muut rekisteröidyn oikeudet

www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
puh. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä