Oppilaiden osallisuus opetuksen järjestämisessä

Oppilaiden osallisuus

Tässä toimitaan Haapaveden perusopetuksen opetussuunnitelman linjausten mukaisesti.(https://peda.net/haapavesi/ops)

Muutama seikka Humalojalta:
-Koululla on oppilaskunta, joka kokoontuu säännöllisesti.
-Oppilaat ovat saaneet olla vaikuttamassa opintoretkien/leirikoulujen sisältöön. Kohteet on valittu mm. äänestämällä tarjolla olevista vaihtoehdoista.
-Oppilaiden ideat koulutyöhön pyritään ottamaan huomioon, sikäli kun ne ovat opetussuunnitelman sisältöjen ja menetelmien puittessa toteutettavissa.
-Käsitöissä oppilaita rohkaistaan omien ideoiden toteuttamiseen, sikäli kun ne ovat linjassa opetussuunnitelman sisältöjen ja menetelmien sekä koulun resurssien, materiaalien ja työvälineiden puittessa toteutettavissa.