Arviointi

Lukuvuoden oppilasarviointi

Arvointi toteutetaan Haapaveden perusopetuksen OPSn perusteiden mukaisesti:
https://peda.net/haapavesi/ops/ol/6ajpool

Oppilasarviointi

Eri opetustilanteissa tapahtuu koko ajan arviointia koulutyön luonnollisena osana.

Arviointikeskustelut huoltajien kanssa (pyritään aloittamaan heti syysloman jälkeen ja toteuttamaan kaikkien luokkien osalta alkuvuoteen 2019 mennessä)

Todistukset on suunniteltu opetussuunnitelman arviointiosan ohjeiden mukaisesti.

Itsearviointi

Vähintään kerran lukukaudessa oppilaat arvioivat opiskelumenestystään, työskentelyään ja käyttäytymistään. Itsearvioinnilla pyritään vahvistamaan oppilaan itsetuntemusta, oman työn arvostamista ja itseluottamusta.


Koulun toiminnan arviointi

Koulun toiminnan arviointi tapahtuu opetussuunnitelmatoimikunnan arviointityöryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Arvioinnissa voidaan käyttää kyselykaavaketta.