Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua.

Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

2.) Oppilaan tulee suorittaa annetut kotitehtävät ja työskennellä koulussa

tunnollisesti, vastuullisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

3.) Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman

tämän lupaa.

4.) Päällysvaatteet ja ulkokengät järjestetään niille kuuluville paikoille ennen

luokkaan siirtymistä.

5.) Koulussa työskennellään toisia häiritsemättä. Häiritsevä oppilas voidaan

poistaa opetustilasta.

6.) Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja melua aiheuttamatta.

7.) Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Kellon soitua siirrytään

reippaasti luokkaan omalle paikalle.

8.) Koulussa ja koulumatkalla noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä

kaikissa tilanteissa. Koulu tiedottaa tapahtuneista häiriöistä kotiin.

9.) Kouluun voi jäädä oppituntien jälkeen vain, jos on mukana ohjatussa

toiminnassa.

10.) Kaikkien velvollisuutena on huolehtia koulun ja piha-alueen siisteydestä.

Oppilaalla on velvollisuus siivota aiheuttamansa sotku.

11.) Koulun ja toisten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutetut

vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaan.

12.) Teknisiä laitteita kuten koneita, AV-välineitä yms. oppilas ei saa

käyttää/käsitellä ilman lupaa.

13.) Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa

kouluun kuulumattomia esineitä tai aineita.

14.) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois

kielletty tai vaarallisena pidetty sekä opetuksen häiritsemiseen käytetty esine

tai aine.

15.) Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyä esinettä tai ainetta,

opettaja tai rehtori saavat ottaa sen haltuunsa oppilaalta.

16.)Kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita on

noudatettava.

17.)Näiden sääntöjen tarkoituksena on tehdä koulustamme kaikille viihtyisä

ja turvallinen oppimisympäristö.

Järjestyssäännöt ovat luettavissa Pedanetissä. Niiden toimivuutta seurataan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.

Liitteet:

Järjestyssäännöt+liitteet