Tukioppilastoiminta, KiVa-koulu

Tavoitteena hyvinvoiva koulu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton organisoimaa tukioppilastoimintaa on lähes kaikilla Suomen yläkouluilla, niin myös Haapajärven yläasteella. Tukioppilastoiminta on koko kouluyhteisöä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat nuorten keskinäinen vertaistuki, kaikkien oppilaiden osallistaminen ja kannustaminen yhteiseen tekemiseen sekä yksilön kehityksen tukeminen.

tukarielo17.jpg

Koulussamme on tänä vuonna 27 tukioppilasta eli tukaria. 9. luokan tukarit ovat vapaaehtoisia, joita on koulutettu ja koulutetaan tehtävään eri yhteistyötahojen kanssa. 8. luokkien tukarit ovat valinneet tukioppilastoiminnan yhdeksi valinnaisaineekseen.

Tukioppilailla on tärkeä rooli seitsemäsluokkalaisten kummeina ja yläkoulun arkeen tutustuttajina. Tukarit ovat myös mukana koulukiusaamista ehkäisevässä toiminnassa sekä teematapahtumien järjestämisessä. Tukioppilaat ovat iloisia kannustajia ja yhteishengen luojia läpi koko kouluvuoden. Tukioppilasohjaajana ja aineen opettajana on Niina Tiitto.

KiVa-koulu

Haapajärven yläasteella on käytössä Turun yliopistossa kehitetty, valtion rahoittama KiVa Koulu-ohjelma, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. KiVaa käytetään tänään lähes kaikissa Suomen perusopetuksesta vastaavissa kouluissa.

Mitä KiVa sitten on? KiVa:ssa on 3-4 teemapäivää seiskoille ja yksi teemapäivä kaseille, jolloin puhutaan luokanvalvojan ja tukioppilaiden kanssa erilaisista kiusaamiseen liittyvistä asioista kuten rooleista ja miten kiusaamista voi ehkäistä.

KiVa Kouluun kuuluu myös erilaisia ryhmätöitä sekä keskustelua. KiVa Koulu-ohjelman on todettu vähentävän kiusaamista ja samalla oppilaiden kouluhyvinvointi on lisääntynyt.

Kiusaamiseen tulee puuttua rivakasti. Kiusaamisepäilyissä pitää heti ottaa yhteyttä koulun aikuiseen vaikkapa luokanvalvojaan tai koulun KiVa-koordinaattoriin Kirsti Korolaiseen.

Lisätietoa KiVa-koulusta löytyy viereisestä linkistä.