Tukioppilastoiminta, KiVa-koulu

Tavoitteena hyvinvoiva koulu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton organisoimaa tukioppilastoimintaa on lähes kaikilla Suomen yläkouluilla, niin myös Haapajärven yläasteella. Tukioppilastoiminta on koko kouluyhteisöä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat nuorten keskinäinen vertaistuki, kaikkien oppilaiden osallistaminen ja kannustaminen yhteiseen tekemiseen sekä yksilön kehityksen tukeminen.


Tukioppilastoiminta on 8. ja 9. luokkalaisten valinnaisaine. Tukioppilailla on tärkeä rooli seitsemäsluokkalaisten kummeina ja yläkoulun arkeen tutustuttajina. Tukarit ovat myös mukana koulukiusaamista ehkäisevässä toiminnassa sekä teematapahtumien järjestämisessä. Tukioppilaat ovat iloisia kannustajia ja yhteishengen luojia läpi koko kouluvuoden. Tukioppilasohjaajana ja aineen opettajana on Niina Tiitto.

KiVa-koulu

Haapajärven yläasteella on käytössä Turun yliopistossa kehitetty, valtion rahoittama KiVa Koulu-ohjelma, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Koulussa järjestetään teemapäiviä, jolloin puhutaan luokanvalvojan ja tukioppilaiden kanssa erilaisista kiusaamiseen liittyvistä asioista kuten rooleista ja siitä, miten kiusaamista voi ehkäistä. KiVa-Kouluun kuuluu myös erilaisia ryhmätöitä sekä keskustelua. KiVa Koulu-ohjelman on todettu vähentävän kiusaamista ja samalla oppilaiden kouluhyvinvointi on lisääntynyt.

Kaikki kouluyhteisön aikuiset ovat velvoitettuja puuttumaan havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin. Kiusaamista kartoitetaan kiusaamiskyselyillä ja vuosittaisella THL:n kouluterveyskyselyllä, joka tehdään 8. ja 9. luokkalaisille. Kiusaaminen ja sen ennaltaehkäiseminen on esillä vanhempainilloissa. Vanhempia rohkaistaan myös ottamaan yhteyttä kouluun kiusaamistapauksissa. 

Koulun kiva-koordinaattori on Johanna Mäkinen, jonka tehtävänä on tukea luokanvalvojia ja muita aikuisia kiusaamisen ehkäisemisessä, puuttua tehokkaasti kiusaamistilanteisiin ja toteuttaa jatkuvaa seurantaa kiusaamistilanteissa. Kiusaamistapaukset kirjataan ylös, arkistoidaan ja niistä tiedotetaan koteihin. Tarvittaessa kutsutaan koolle opiskelijahuoltoryhmä. Jos opiskeluhuollolliset toimenpiteet tai koulun rangaistustoimet eivät auta, voidaan asia siirtää poliisille. 

Lisätietoa KiVa-koulusta löytyy viereisestä linkistä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä