Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitus 2019-2020

Kaikki Haapajärven yläasteen oppilaat muodostavat koulumme oppilaskunnan. Luokkien puheenjohtajista on koottu oppilaskunnan hallitus, jonka varajäseninä toimivat luokkien sihteerit. Oppilaskunnan hallituksen kokous pidetään tarpeen mukaan noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Lukuvuonna 2019-2020 oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Eero Åvist 9C ja sihteerinä Jenni Järvenpää 8B. Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri kuuluvat myös koko koulun kestävän kehityksen ryhmään.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Hanna Keski-Rauska, joka kutsuu kokoukset koolle ja on yhteyshenkilönä hallituksen ja opettajakunnan välillä.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on kehittää koulun toimintaa oppilaan näkökulmasta. Hallitus pyrkii edistämään kouluviihtyvyyttä ja koko koulun keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä välituntitapahtumia ja teemoja. Oppilaskunnan hallituksen muita tehtäviä on mm. taksvärkkikohteiden päättäminen, joulumyyjäisten järjestäminen ja yhteydenpito koulun kummilapseen. Joka kolmas vuosi järjestetään koko koulun yhteinen retki. Oppilaskunnan hallitus valitsee retkikohteen ja on keskeisessä roolissa päivän suunnittelussa. Edellinen retki toteutettiin 19.3.2019 ja retkikohteeksi hallitus valitsi Tahkon. Oppilas sai valita meneekö päivän aikana laskettelemaan, hiihtämään, uimaan vai viettämään aikaa sisäpuistossa.

Yhdeksäsluokkalaisten muistopuu

muistopuut.jpg
Kuvissa on 9.-luokkalaisten muistopuita ja -pensaita. Yhdeksäsluokkalaiset valitsevat ja istuttavat puun tai pensaan koulun pihalle viimeisellä kouluviikollaan. Istututuksen viereen laitetaan kivi, jonka laatassa on puun nimi ja istutusvuosi.